[Clip]:คลิปในตำนาน"ไอ้เหี้ยสั่งฆ่า ไอ้เหี้ยออกไป"

Posted by KwamRak on 19.2011 [ TV ] - ติดขอบเวที

คลิปในตำนาน"ไอ้เหี้ยสั่งฆ่า ไอ้เหี้ยออกไป"
(ว่ากันว่าเป็นที่มาของนิทานลิเบีย ตูนีเซีย อียิปเลยทีเดียว)