5-6-56 ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ - ตีความตามลายลักษณ์อักษร หรือตีความตามเจตนารมณ์

Posted by KwamRak on 05.2013 ▶ ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ 0 trackback
 

5-6-56 ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ - ตีความตามลายลักษณ์อักษร หรือตีความตามเจตนารมณ์

○ Trackback

trackbackURL:http://kwamrak.blog.fc2.com/tb.php/17297-d0391c9f