"ณัฐวุฒิ" สวมเสื้อยืดนุ่งกางเกงขาสั้น เปิดตัวร้าน “โชห่วย โชว์สวย” ทั่วไทย

Posted by KwamRak on 04.2013 News 0 trackback
 

2 เม.ย.-นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ 5 เรื่อง คือ 1.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหาร 2.จัดการ จัดทำ 2 Model ร้านค้าต้นแบบ 3.สนับสนุนให้ร้านค้ามีบริการเสริมอย่างครบวงจร 4.สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อต้นทุนต่ำ พร้อมเงื่อนไขพิเศษ และ 5.ร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยมีแผนจัดแคมเปญครั้งใหญ่ขายสินค้าราคาพิเศษลดร้อยละ 20-30 ในงาน “โชห่วย โชว์สวย ทั่วไทย รวมใจช่วยสังคม” ระหว่างวันที่ 25 เมษายน-15 พฤษภาคม 2556 ณ ร้านค้าส่งที่ร่วมโครงการ 77 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดแคมเปญย่อยลดราคาสินค้าเป็นช่วงๆ หมุนเวียนตลอดทั้งปี     

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงที่นายณัฐวุฒิ นำสื่อมวลชนดูร้านต้นแบบ นายณัฐวุฒิเปลี่ยนชุดเป็นพ่อค้า โดยสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาว กับกางเกงขาสั้น และได้กล่าวเพิ่มเติม ว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเปิดตัวร้านต้นแบบของ “โชห่วย โชว์สวย” ขนาดเล็ก ที่มีรูปแบบการจัดร้านด้วยเทคนิค 5 ส สัมพันธ์ และมีบริการเสริมอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรครั้งนี้ เพื่อหวังให้เป็นแนวทางและแบบอย่างในการจัดร้านค้าให้มีความสวยงามและทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้ร้านค้าส่งค้าปลีกที่มีอยู่กว่า 500,000 รายทั่วประเทศ นำไปใช้ปรับปรุง พัฒนาร้านของตนเองให้สามารถเรียกลูกค้าเข้าร้านและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จึงขอเชิญชวนให้ร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ เข้าร่วมกระบวนการพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ ก่อนนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนภายใต้ระบบการค้าเสรี

อย่างไรก็ตาม เท่าที่มีการสอบถามร้านค้าปลีกรายย่อยส่วนใหญ่อยากเข้าร่วมโครงการร้านโชว์สวย แต่การปรับปรุงร้านค้าจำเป็นต้องมีงบประมาณ ส่วนใหญ่ระบุว่า ขาดงบประมาณในการปรับปรุง และเพื่อให้โครงการดังกล่าวสร้างความเข้มแข็งให้แก่ร้านค้าปลีกรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ ธนาคารพาณิชย์ของรัฐและเอกชน เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย กรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และอีกหลายธนาคาร พร้อมปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด เบื้องต้นการปรับปรุงร้านให้สวยงาม พื้นที่ขนาดเล็ก 4 x 6 ตารางเมตร ใช้เงินปรับปรุง 41,000 บาท พื้นที่ขนาดกลาง 8 x 6 ตารางเมตร ใช้งบประมาณปรับปรุง 55,000 บาท หากปรับปรุงร้านค้าให้มีความสะดวกน่าจะทำให้การขายและสะดวกแก่ลูกค้ามากขึ้น

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงนามเอ็มโอยูกับหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย สมาคมการค้าส่ง-ค้าปลีกไทย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย. การประปานครหลวง (กปน.) TRUEMoney DTAC และ AIS 

○ Trackback

trackbackURL:http://kwamrak.blog.fc2.com/tb.php/17174-47a69e6b