รายการฟันธง ตอน ไทยควรรับหรือไม่รับข้อเสนอ BRN ? 26 มิ.ย.56

Posted by KwamRak on 26.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

รายงานพิเศษ รู้ทันหน้ากากขาว

Posted by KwamRak on 25.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

คอลัมน์อัพเดท ดูฝีมือ 'ขาลง'

Posted by KwamRak on 25.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

คมคำข่าว'6 ตุลารอบใหม่'

Posted by KwamRak on 25.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

คอลัมน์อัพเดท บทเรียนจาก 2553

Posted by KwamRak on 20.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

รายงานพิเศษ ความคืบหน้าสำนวนผู้เสียชีวิตสลายชุมนุม ปี 53

Posted by KwamRak on 20.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

คอลัมน์อัพเดท เป้าหมาย รอคอย ของม็อบ 'สนามหลวง' รอคอยปัจจัยใด

Posted by KwamRak on 20.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

19-5-56 ข่าวค่ำDNN คอลัมน์อัพเดท อยู่ได้เท่าที่อยากอยู่

Posted by KwamRak on 19.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

19-5-56 ข่าวเที่ยงDNN รายงานพิเศษ ล้อมฆ่า ณ ราชประสงค์

Posted by KwamRak on 19.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

รายงานพิเศษ รำลึก 3 ปี สลายการชุมนุม พัน คำกอง

Posted by KwamRak on 19.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

คอลัมน์อัพเดท เหตุผลพันธมิตรฯ ยังไม่ชุมนุม

Posted by KwamRak on 05.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

มธ.จัดงาน 106 ปี สัญญาธรรมศักดิ์

Posted by KwamRak on 05.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

คอลัมน์อัพเดท การเมือง ฮอตฮ้อน รัฐสภา ศาล รธน. ประหมัด เลือดเดือด

Posted by KwamRak on 05.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

คมคำข่าว 'หมูไม่กลัวน้ำร้อน'

Posted by KwamRak on 05.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

รายงานพิเศษ จุดยืน ปชป.ตลอด 67 ปี คือการอิงแอบสถาบัน

Posted by KwamRak on 05.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

ไขข้อสงสัย พระปางเสพสังวาส

Posted by KwamRak on 01.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback


"ชาวพุทธ"สาปแช่งกระหน่ำในโลกออนไลน์ คนสร้างพระพุทธรูปกอดสาว

ปฏิมากรรม หรือจิตรกรรมแบบตันตระ ซึ่งมีเทพเจ้าเพศหญิงและเพศชายสวมกอดกันอยู่นั้น ชาวทิเบตเรียกว่า “ยับ-ยุม” (yab-yum) มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าอย่างอื่น พุทธศาสนาฝ่ายตันตระอธิบายว่า การตรัสรู้เป็นผลรวมของปัญญาและกรุณา โดยที่เพศหญิงเป็นสัญลักษณ์ของ “ปัญญา” ขณะที่เพศชายเป็นสัญลักษณ์ของ “กรุณา” (ซึ่งตรงข้ามกับสามัญสำนึกของคนในยุคปัจจุบัน) ตามทรรศนะแบบตันตระ ปัญญาเปรียบเหมือนดวงตา กรุณาเปรียบเหมือนแขนขา หากขาดดวงตาแล้วแขนขาก็กระทำการอย่างมืดบอด หากขาดแขนขาแล้วดวงตาก็ไม่อาจจะทำอะไรได้ ดวงตาและแขนขาจึงต้องทำงานร่วมกันอย่างแยกไม่ได้ ปัญญาและกรุณาต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวจึงจะเป็นการตรัสรู้ที่สมบูรณ์

พระ พุทธศาสนาฝ่ายตันตระ ซึ่งเป็นผลรวมของพระพุทธศาสนาและลัทธิตันตระนั้น มีทรรศนะในเชิงบวกต่อเรื่องเพศ ตามคำสอนของพระพุทธศาสนาฝ่ายตันตระ คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนซึ่งรักษาศีลห้า สามารถมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองได้โดยมิได้ละเมิดคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ อย่างใด สำหรับฆราวาสแล้วศีลข้อที่สามห้ามเพียงมิให้มีเพศสัมพันธ์นอกการสมรสเท่า นั้น

พระพุทธศาสนาฝ่ายตันตระถือว่า เรื่องเพศเป็น “วิถีทาง” หรือ “อุบาย” อย่างหนึ่งในการเดินทางไปสู่การตรัสรู้ แทนที่จะไม่เอ่ยถึงและปล่อยให้ฆราวาสเกี่ยวข้องกับกามคุณอย่างไร้ทิศทาง พระพุทธศาสนาฝ่ายตันตระกลับสอนให้สาวกเข้าหากามคุณด้วย “สติ” เพื่อที่จะเรียนรู้ธรรมชาติที่แท้จริงของมัน และเพื่อว่าจะเอาชนะมันได้ในที่สุด พระพุทธศาสนาฝ่ายตันตระอุปมาว่า เพื่อที่จะเอาน้ำออกจากหู เราต้องกรอกน้ำเข้าไปในหูอีก หนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่ง ดังนั้นในการเอาชนะกามคุณ เราต้องรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของมัน ถ้าเราไม่รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของมันแล้ว ก็ย่อมไม่อาจอยู่เหนือมันได้

สำหรับ บรรพชิตผู้ครองเพศพรหมจรรย์จะต้องใช้วิธีการอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากกิเลสทั้งหลายรวมทั้งกามคุณด้วยนั้นเกิดขึ้นจาก “ความคิด” พระพุทธศาสนาจึงสอนให้สานุศิษย์เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของความคิด เพื่อที่จะ “เห็น” ความคิดและตัดกระแสของความคิดได้นั้น “สติ” เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ดังนั้น “การเจริญสติ” จึงเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตามในพระพุทธศาสนาฝ่ายตันตระ การเพ่งภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ บางครั้งก็ถูกนำมาใช้ในระหว่างการทำสมาธิภาวนา เพื่อการอยู่เหนือกามคุณทั้งปวง

การยกย่องเทพเจ้าที่เป็นเพศหญิงให้มี ความสำคัญเทียบเท่ากับเทพเจ้าเพศชายใน พระพุทธศาสนาฝ่ายตันตระนั้น ได้ให้พื้นฐานที่สำคัญในการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสมอภาคในด้านศาสนา พระพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยาน หรือตันตระ ได้เผยแผ่และตั้งมั่นอยู่บนที่ราบสูงทิเบตเป็นหลักใหญ่ ชาวทิเบตแต่ดั้งเดิมนั้นเป็นชนเผ่าเร่ร่อนและเชี่ยวชาญการรบพุ่ง อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาได้มีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อวัฒนธรรมทิเบตมายาวนานกว่า ๒,๐๐๐ ปี และได้เปลี่ยนชนเผ่าเร่ร่อนที่ดุร้ายนี้ให้กลายเป็นชาวทิเบตผู้รักสันติใน ปัจจุบัน

23 2 56 ข่าวเที่ยงDNN คมคำข่าว'อย่าดูถูกกู'

Posted by KwamRak on 23.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

คอลัมน์อัพเดท ชัยชนะ พงศพัศ กับ สถานะ 'อภิสิทธิ์' ใน ประชาธิปัตย์

Posted by KwamRak on 23.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

Spirit of Asia - ความลับในป้อมปราการหิน 3Feb13

Posted by KwamRak on 03.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

คอลัมน์อัพเดท อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตัวแปรสำคัญศึกผู้ว่าฯกทม

Posted by KwamRak on 03.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

รายงานพิเศษ เปิดเผยความรู้สึกสมยศ หลังต้องโทษจำคุก 10 ปี

Posted by KwamRak on 25.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

รายงานพิเศษ เปิดเผยความรู้สึกสมยศ หลังต้องโทษจำคุก 10 ปี

คอลัมน์อัพเดท บันทึกวันพิพากษา ม 112 สมยศ พฤกษาเกษมสุข

Posted by KwamRak on 25.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

คอลัมน์อัพเดท บันทึกวันพิพากษา ม 112 สมยศ พฤกษาเกษมสุข

คมคำข่าว'ความกลัวทำให้เสื่อม'

Posted by KwamRak on 07.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

คอลัมน์อัพเดท ความตายของ'วันชัย รักสงวนศอลป์'มุมทางการเมืองของ ปชป

Posted by KwamRak on 07.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

25 12 55 ข่าวค่ำDNN คอลัมน์อัพเดท แปลกแต่จริง

Posted by KwamRak on 25.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

คอลัมน์อัพเดท จากคำสั่งศาล

Posted by KwamRak on 21.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

20 12 55 ข่าวค่ำDNN คอลัมน์อัพเดท จากคำสั่งศาล

Uploader: dnnthailand

คอลัมน์อัพเดท อย่ากลัว'ประชามติ'

Posted by KwamRak on 20.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

20 12 55 ข่าวค่ำDNN คอลัมน์อัพเดท อย่ากลัว'ประชามติ'

คอลัมน์อัพเดท กลับถ้ำเถอะ

Posted by KwamRak on 28.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

คอลัมน์อัพเดท กลับถ้ำเถอะ

รายงานพิเศษ ปชป ใช้เทคนิคตัดต่อภาพแต่งนิยายซักฟอก

Posted by KwamRak on 28.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

รายงานพิเศษ ปชป ใช้เทคนิคตัดต่อภาพแต่งนิยายซักฟอก

รายงานพิเศษ เสธ อ้ายฝ่อเพราะทหารเบี้ยว แต่ รบ ห้ามประมาท

Posted by KwamRak on 28.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

รายงานพิเศษ เสธ อ้ายฝ่อเพราะทหารเบี้ยว แต่ รบ ห้ามประมาท