สุขภาพดี กับ นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

Posted by KwamRak on 08.2011 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

สุขภาพดี กับ นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ กับบทสัมภาษณ์พิเศษ คุณปอนด์ กับการเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังด้วยตัวเอง หรือ จะเรียกเป็นอาชีพเลยได้ว่า (Care Giver)