Andrew MacGregor Marshall: วิกฤตไทยคือภัยจากคนคลั่งเจ้า

Posted by KwamRak on 17.2012 บทความน่าอ่าน 0 trackback
http://thaienews.blogspot.com/2012/02/andrew-macgregor-marshall.html

Andrew MacGregor Marshall: วิกฤตไทยคือภัยจากคนคลั่งเจ้า


"เมื่ออดีดนักข่าวหัวเห็ดของรอยเตอร์ กล้ายอมทิ้งหน้าที่การงานที่กำลังรุ่งโรจน์เพื่อเผยความจริง เราก็กล้าที่จะบอกว่าเขาต้องการพูดความจริงเรื่องอะไร"


15 กุมภาพันธ์ 2555

โดย แอนดรูว์ แม็คเกรเกอร์ มาร์แชล
แปลโดย จรรยา ยิ้มประเสริฐ

ประเทศไทยคือราชอาณาจักรที่อยู่ในห้วงวิกฤติ ที่เคลื่อนคล้อยเข้าใกล้วันเวลาแห่งความโกลาหลอย่างยากที่จะหยุดยั้งได้ ถูกหลอกหลอนด้วยผีศักดินาและผีเผด็จการแห่งอดีตกาลที่ยังพากันส่งเสียงระงมเซ็งแซ่ และกำลังทุรนทุรายอยู่ในความกลัวแห่งการโดดเดี่ยวตัวเองในโลกอนาคต ได้กลายเป็นประเทศที่ถูกแช่แข็งในกาลเวลา ตกอยู่ในกับดักแห่งวัฏจักรพิษของความรุนแรงและการปราบปราม

ความรุนแรงที่ทวีมากขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางสังคมและทางการเมืองที่ปกคลุมปัจจุบันสมัยของไทยนั้นก็คือการต่อสู้เพื่อที่จะค้นหาคำตอบที่แท้จริงต่อคำถามอันสำคัญยิ่งที่ว่า: คนไทยทั้งหลายทั้งมวลนั้นมีความชอบธรรมที่จะอยู่ในความเท่าเทียมกันหรือไม่? ประชาธิปไตยของประเทศไทยควรจะดำเนินไปในรูปแบบใด? และ “การเป็นคนไทย” หมายถึงอะไร? คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป เพราะสังคมไทยได้ขยับเคลื่อน ดังนั้นจึงมีความตื่นตัวและอ่อนไหวต่อสถานการณ์ต่างๆ มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

ประชาชนในประเทศนี้ต้องการที่จะค้นหาคำตอบที่จะเชื่อมสมานบาดแผลแห่งความเจ็บปวดที่เกิดจากการกีดกั้น และหนทางที่จะยอมให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้ มีเพียงทางเดียว คือจะต้องค้นพบซึ่งคำตอบ ซึ่งมันจำเป็นยิ่งที่คนไทยจำเป็นจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้

แต่มันมีการบังคับเงียบจนแทบจะหายใจไม่ออกในประเทศไทย อำนาจที่ทรงพลังได้ตัดสินใจที่จะต่อต้านการถกเถียงอย่างตรงไปตรงมาต่อประเด็นที่ว่า ประชาชนต้องการเห็นประเทศเป็นเช่นใรในศตวรรษสมัยที่ 21 คนไทยไม่ได้รับอนุญาตแม้แต่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริงขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการเมืองของพวกเขา

การพูดความจริงถูกทำให้เป็นอาชญากรรมได้อย่างง่ายดาย ประชาชนถูกคาดหวังให้เชื่อชุดข้อมูลแห่งเทพนิยายและตำนานขุนศึกต่างๆ - หรืออย่างน้อยก็ต้องแกล้งทำเป็นว่าพวกเขาเชื่อเรื่องเหล่านั้น - และปิดตาต่อปรากฎการณ์แห่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศ

ดังนั้นแล้ว ราวกับว่าติดอยู่อยู่ในห้วงแห่งความฝันร้ายที่ไม่อาจตื่น ประเทศไทยเดินอย่างเลื่อนลอยสู่อนาคตที่ทุกผู้คนต่างก็ประจักษ์ว่ามันคือสภาวะอันตรายยิ่ง แต่ก็รู้สึกว่าไร้ซึ่งอำนาจใดใดจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น

คำถามเร่งด่วนที่ท้าทายประชาชนในประเทศไทยเหล่านี้จะไม่ถูกทำให้หมดไปได้ด้วยการเพิกเฉยต่อมัน และถ้าคำถามเหล่านี้ไม่สามารถหาคำตอบได้จากการถกเถียงแลกเปลี่ยน มันก็จะได้ข้อยุติบนการนองเลือด

มันค่อนข้างประจักษ์ชัดต่อผู้สังเกตการณ์ประเทศไทยที่รู้จักเหตุผลว่ามีเพียงวิถีทางเดียวที่จะแก้ปัญหาวิกฤติประเทศไปได้อย่างสันติภาพ คือ : สำนักพระราชวังจำเป็นจะต้องปรับตัว และปรับรูปแบบพระราชพิธีของพระราชสำนักภายใต้วิถีกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่คล้ายคลึงกับประเทศทั้งหลายในโลกนี้ที่ปกครองด้วยวิถีประชาธิปไตยในรูปแบบเดียวกัน

ไม่ว่ารอยัลลิสต์ชาวไทยจะมีความปรารถนาว่าจะสามารถหยุดยั้งนาฬิกาไม่ให้หมุนเดินหน้า และแช่แข็งกาลเวลาไว้กับยุคแห่งอดีตกาลก็ตาม พวกเขาก็ไม่มีทางที่จะทำเช่นนั้นได้ โลกรอบตัวของพวกเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว และสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปพร้อมกับโลกด้วยเช่นกัน

อันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และต่อพัฒนาการของประเทศไทย ที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้สำเร็จด้วยสันติวิธีและเป็นประเทศประชาธิปไตย ก็จะมาจากพวกคลั่งรอยัลลิสต์ใจคับแคบที่ปฎิเสธที่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแม้แต่นิดเดียว ทั้งรัฐประหาร 2549 การแทรกแซงของรอยัลลิสต์ในปี 2551 และการปราบปรามผู้ประท้วงชาวเสื้อแดงในปี 2553 ความรุนแรงอย่างน่าตระหนกของคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และในยามนี้ อันได้แก่ ปฏิกริยาแห่งความบ้าคลั่งและไม่เป็นมิตรแม้แต่น้อยต่อข้อเสนอที่มีเหตุมีผลของกลุ่มนิติราษฎร์

ทั้งหลายทั้งมวลนี้ชี้ให้เห็นว่า นอกจากไม่ยอมรับความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปแล้ว พวกรอยัลลิสต์สุดโต่งกำลังขุดสนามเพลาะเพื่อเตรียมตัวทำสงคราม การกระทำของพวกเขาเป็นอันตรายยิ่งต่อทั้งกับวังและต่อประเทศไทย

มันเนิ่นนามมามากแล้ว ที่พวกรอยัลลิสต์สุดโต่งเหล่านี้ ได้เป็นผู้กำหนดนโยบายทางการเมืองของประเทศไทย วิถีความคิดที่น่ารังเกียจของพวกเขาได้ถูลู่ถูกังประเทศไทยจากความรุนแรงหนึ่งสู่อีกความรุนแรงอย่างไม่หยุดหย่อน มันจำเป็นจะต้องหยุดได้เสียที

มันถึงเวลาแล้วที่คนไทยฝ่ายก้าวหน้าและมีความคิดทุกคน - ไม่ว่าจะมีความคิดความเชื่อในทฤษฏีการเมืองแบบใดและมีจุดยื่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แบบไหน - จำเป็นต้องลุกขึ้นสู้เพื่อนำประเทศไทยกลับมาจากการกำกับของรอยัลลัสติ์สุดโต่งที่กำลังนำพาประเทศไปสู่ความแตกสลาย

คนไทยจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจว่าการถกเถียงเกี่ยวกับบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันทหารในอนาคตของพวกเขาไม่ใช่เป็นเพียงความชอบธรรมที่พึงกระทำเท่านั้น แต่ยังจำเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย มันถึงเวลาที่จะต้องเริ่มต้นการพูดคุยถกเถียงระหว่างกันด้วยท่าที่แห่งการให้เคารพเกียรติ เปิดเผย และซื่อสัตย์ เพื่อนำพาประเทศไทยให้พ้นจากขอบเหว

ศัตรูที่แท้จริงของประเทศไทยไม่ใช่คนที่ต้องการถกเถียงเกี่ยวกับอนาคต แต่จากคนที่ป้องกันไม่ให้มีการถกเถียงในประเด็นเหล่านี้ต่างหาก มันถึงเวลาที่จะต้องชัดเจนกันเสียทีว่า : คนที่ต่อต้านไม่ให้มีการถกเถียง และต่อต้านการแก้ไขมาตรา 112 ไม่ได้กระทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ต่อประชาชนคนไทย วันเวลาของพวกเขามันหมดไปแล้ว

มันไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนด้วยความรุนแรง และไม่จำเป็นจะต้องผ่านการปฏิวัติ ถ้าคนไทยที่รักประเทศของตัวเองต้องการทำอะไรที่เป็นผลดีตต่อประเทศชาติ พวกเขาจำต้องทำความเข้าใจว่าการสนทนาและถกเถียงเกี่ยวกับอนาคตเป็นสิทธิของพวกเขาและพวกเขาก็ควรจะกระทำได้โดยปราศจากความกลัว ความกล้าหาญแพร่กระจายได้ทางการสัมผัส ยิ่งทำมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

นี่จึงเป็นหนทางที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

0 0 0 0 0

Thai's crisis

Thailand is a kingdom in crisis, skidding towards catastrophe. Haunted by the unquiet ghosts of a feudal and despotic past, and stricken by fear of a desolate future, it has become a nation frozen in time, caught in a toxic cycle of violence and repression. The escalating social and political conflict gripping modern Thailand is a struggle to find legitimate answers to profound questions: Do all of Thailand’s people deserve equal rights? How should democracy work in Thailand? What does it mean to be Thai? These are issues that cannot be avoided as Thai society evolves and becomes increasingly aware and sophisticated. The country’s people need to seek answers that will heal their bitter divisions and allow Thailand to move forward. There is only one way to find answers to such immense and important questions: Thailand’s people need to talk.

But a suffocating silence is being imposed on Thailand. Powerful forces are determined to strangle any open and honest national debate about what kind of country it should be in the 21st century. Thais are not even permitted to publicly acknowledge some of the most basic realities of their history and politics. Telling the truth has become, quite literally, a crime. People are expected to believe a set of idealized fairy tales and fables — or at least pretend that they do — and to close their eyes to the disaster unfolding in their country.

And so, as if trapped in a traumatic dream from which it is unable to awaken, Thailand wearily stumbles towards a calamity that everyone knows is coming but feels powerless to prevent. The burning questions facing Thailand’s people will not go away just by being ignored, and if they are not resolved through discussion, they will be settled in blood.

It seems clear to every sane observer of Thailand that there is only one way for the country's crisis to be resolved peacefully: the palace needs to evolve, and to conform to the norms of constitutional monarchy similar to other functioning democracies around the world. However much some Thai royalists may wish that they could stop clocks from ticking and freeze time in some ancient era, they cannot. The world around them has changed, and the monarchy needs to change with it.

The biggest danger to the Thai monarchy, and to the prospects of Thailand developing peacefully into a more prosperous and democratic country, is the blinkered refusal of the ultra-royalists to even consider change. The 2006 coup, the royalist interventions in 2008, the crushing of the red shirt protests in 2010, the shocking surge in lese majeste charges, and most recently the frenziedly hostile reaction to the reasonable suggestions of the Nitirat group, all show that far from accepting the need for reform, the extreme royalists are digging in and preparing for battle. Their actions are disastrous both for the palace and for Thailand.

For too long, it has been these extremist ultra-royalists who have been setting the political agenda in Thailand. Their ugly ideology has dragged the country from one disaster to another. This needs to stop.

It is time for all sensible, progressive Thais - whatever their political views and stance towards the monarchy - to stand up and take their country back from the extremist royalists who are leading it towards ruin. Thais need to understand that debate about the role of the monarchy and military in their future is not only legitimate - it is essential. It is time to begin a respectful, open and honest dialogue that brings Thailand back from the brink.

The real enemies of Thailand are not those who want to debate their future, but those who seek to prevent this debate. It's time to be very clear: those who oppose discussion, and oppose reform of 112, are not acting in the best interests of the Thai people. Their day is over.

It doesn't require violence. It doesn't need a revolution. If Thais who love their country want to do something positive, they just need to understand that discussing and debating their future is their right, and they should do so without fear. Courage is contagious, and the more that do it, the more will be inspired. That is the way for Thailand to move forward in the 21st century.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอนดรูว์และผลงานของเขา
http://www.zenjournalist.com/category/cables/

0 0 0 0 0
พบกับแอนดรูว์ 2 ทุ่มคืนพรุ่งนี้16 กุมภาพันธ์ 2555 ในรายการ Discussing ThailandREDUDD ประจำวันพฤหัสที่ 16-02-55 เสนอรายการ "Discussing Thailand"
เวลา 20.00-22.00 น. เวลาประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย...คุณจรรยา และคุณปรวย

ติดตามฟังรายการจากเว็ป REDUDD ได้ที่.....
1. http://www.redudd.com/thread-2.html
2. http://www.ustream.tv/channel/thailand-red-udd

ช่องทางเพิ่มเติมในการรับฟังรายการ...
1. https://www.facebook.com/Bfly4freedom?sk=app_196506863720166 ด้านซ้ายมือที่เป็นรูปไอคอน Ustream เขียนว่า "Redudd"
2. https://www.facebook.com/Bfly4freedom?sk=app_179191362131547 (link นี้เอาวิทยุและ cbox มาไว้หน้าเดียวกันคะ กดตรง view fan page)
3. http://www.redradio-online.us/

และสามารถเข้า cbox เพื่อส่งคำถามและพูดคุยได้ตามปกติที่..
1. http://cbox.ws/?n=2-2166189-514f98
2. http://www.redudd.com/thread-2.html

หรือส่งคำถามได้ที่ hellored2010@gmail.com

How Reuters failed Hiro Muramoto

Posted by KwamRak on 03.2011 บทความน่าอ่าน 0 trackback
 
โดย Andrew MacGregor Marshall เมื่อ 1 ธันวาคม 2011 เวลา 14:41 น.

                                           

 

A few days before April 10 this year, the first anniversary of the tragic killing of 43-year-old Reuters cameraman Hiro Muramoto in Bangkok, an internal e-mail message was sent to all staff in Asia. It came from the Reuters Asia managing editor at the time (he has since been demoted), and it asked staff to observe a minute's silence in memory of Hiro.

 

Something that he and other senior managers knew, but staff didn't, was that silence characterized their whole policy on dealing with Hiro's death. They had decided to suppress crucial information in their possession on how Hiro died, and to make no proactive efforts to seek accountability in Hiro's case. They were determined to keep this information from their own journalists who were trying their best to cover the story in a way that did justice to Hiro's memory. They chose not to even share the information privately with the Thai authorities investigating the case. And most unforgiveable of all, they had elected to withhold crucial information from Hiro's grieving widow and bereaved family. 

 

Reuters management in Asia were not just observing a minute's silence for Hiro. They planned to keep silent about what they knew about Hiro's death forever. 

 

In June this year, after four months of pressing Reuters privately to behave more ethically, without success, I wrote a blog post about what Reuters was suppressing.

 

The English version can be read here. The Thai version is here.

 

That blog post focused on one troubling aspect of the Reuters response to Hiro's death. As is standard when a member of staff is killed in action, Reuters commissioned a third party investigations firm to look into the circumstances of Hiro's death. Their investigation concluded that the overwhelming likelihood was that Hiro was killed by a bullet fired by a Thai soldier during chaotic clashes at the Kok Wua intersection. He was probably not specifically targeted as a journalist; it seems more likely that he was shot randomly as panicked soldiers sprayed bullets directly at crowds of civilians. It is standard practice for Reuters to behave transparently on such cases, and release the findings of our internal and commissioned third-party investigations - Reuters is, after all, an information company and has a set of ethical "trust principles" that are supposed to guide the actions of staff. In some very sensitive cases, however, releasing such findings publicly could jeopardize the company's relationship with police and government officials involved in the case, and it is preferable to maintain confidentiality, at least for a while. In such cases it is standard practice for Reuters to share its information privately with the investigating authorities. 

 

I first became involved in the Hiro Muramoto case when I discovered that Reuters had failed to even do this. They had spent a great deal of money on a report by an investigations firm, and then they had attempted to suppress its findings. 

 

Let's be fully clear about the implications of this. Reuters management withheld information in its possession about the death of one of its staff not only from his family, but also from the investigating authorities. Such behaviour is not only unethical, it is criminal.

 

After my blog post was published, I was contacted by several other people, both inside and outside Reuters, who had further information about the case. They told me many more troubling stories, which demonstrated to me that the extent of mismanagement and dishonesty by senior Reuters editors on the Hiro case was far more signicant and egregious than I had realised. And because I genuinely don't enjoy writing blog posts attacking my former employer, I thought it best to try to handle the matter privately at first. I e-mailed Reuters editor-in-chief Steve Adler and ethics editor Jim Gaines about my concerns. Here is the reply I received:

 

From: Jim.Gaines@thomsonreuters.com

Subject: Re: Hiro Muramoto

Date: 26 July 2011 07:23:14 GMT+08:00

To: Andrew Marshall <zenjournalist></zenjournalist>

Cc: Steve.Adler@thomsonreuters.com

 

Dear Andrew,

 

I know you have corresponded with Dayan Candappa about your concerns as to what and how Reuters has communicated with Hiro Muramoto’s family and with the Thai government. We are deeply committed to Hiro’s family and to the truth about what happened, and I cannot find evidence of any shortcoming in that commitment. I do know that Reuters has issued a number of public statements on Hiro’s death and the subsequent government investigation and that we have been in steady communications with Hiro’s family in the months since his death. But while your note refers to “troubling stories about how Reuters dealt with Hiro’s family after his death,” your note to Steve and me, and your earlier notes to Dayan, don’t actually provide those stories. In the absence of detail, as we've said before, it's impossible to address your concerns. 

 

Jim

 

I was surprised that on a case of such seriousness, senior management was essentially brushing me off and telling me to reveal what I knew. They should, of course, have investigated the case themselves. However, being a helpful fellow, I decided to do what they asked me and conduct an extensive and thorough investigation of the case so I could provide full details to Reuters. Since they were not willing to do their job, I would do their job for them. Over the past four months I have talked extensively to current and former Reuters staff, current and former third-party investigative staff, and police and government officials in Thailand. I have spoken to people in Thailand, the United States, Japan, Singapore, Hong Kong, and elsewhere. I am in the final stages of putting together an investigative report that focuses on the following issues:

 

1. Reuters knowingly withheld information and/or lied to Hiro's family on a number of occasions. They have still not been given some key pieces of information.

2. The Reuters bureau chief in Bangkok attempted to block the third-party investigation and, once it was under way, repeatedly tried to undermine its work (several sources working in the third-party investigation told me they were "shocked" by the obstruction they encountered from within Reuters).

3. Reuters failed to provide key information in its possession to Thai authorities.

4. Reuters failed in its duty to press the Thai authorities for full accountability in the Hiro case, due to exaggerated and misguided claims that this could put the Thomson Reuters operation in Bangkok in danger.

 

As part of my investigation, I e-mailed the key Reuters staff involved last week, asking if they wished to talk to me, either on or off the record. I will not of course share the private replies I received, but here is the public response from Reuters PR manager Joanne Crosby. As you will see, she explicitly names the third-party investigative firm as Control Risks, and so I will no longer feel bound to keep this confidential either:

 

From: joanne.crosby@thomsonreuters.com

Subject: Re: Hiro Muramoto

Date: 26 November 2011 00:17:50 GMT+08:00

To: Andrew Marshall <djinn.nine></djinn.nine>

 

Andrew,

 

While we appreciate your statements of concern, if you carry through on your threat to release the Control Risk report you will jeopardize our ongoing efforts to obtain a full investigation into Hiro’s death by the Thai government.  You will also be putting at risk the personal safety of the people to whom Control Risk promised confidentiality in its investigation.

 

Reuters has acted forthrightly and honorably throughout this tragedy, and if you really want to help bring Hiro justice, leave us to proceed with steps already in place in determining the truth.

 

Best wishes,

Jo

 

Three things surprised me about this statement. The first was the total ignorance of the status of the Thai investigations. The DSI investigation was complete last December (a copy was leaked to Reuters thanks to me and we reported it) and a new police investigation has been concluded and is being passed to prosecutors. It's frankly incredible and shocking that Reuters was not aware of this.

 

The second was the claim that sharing the facts that Reuters knows about the death of Hiro would somehow jeopardize the prospects of getting justice for him. Reuters has made this claim before and I remain baffled by it. I have never heard any convincing argument on why suppressing crucial evidence would somehow make it more likely that Hiro gets the justice he deserves.

 

Thirdly, it was rather confusing that after Reuters management had explicitly asked me in July to substantiate my concerns, they were now changing their mind and telling me not to raise them after all.

 

However, in the spirit of cooperation, I sent a reply that made two main points. I reassured Reuters that when I publish the Control Risks report I will, of course, redact the names of anybody whose cooperation with the report could put them in danger, as I have always done when reporting sensitive documents including the WikiLeaks cables. Secondly, I told them that if they could give me a convincing argument on why publishing my findings about Reuters mishandling of Hiro's case would jeopardize the prospects for getting justice for him, I would of course read it carefully and consider it. No such explanation has been forthcoming.

 

On Monday, I sent a second message to Joanne, setting out why this case is so important, and why I believe that unless Reuters changes course, its managers will be guilty not only of suppressing evidence on a crime but also of criminal negligence that puts all Reuters staff at risk:

 

From: Andrew Marshall <zenjournalist></zenjournalist>

Subject: Re: Hiro Muramoto

Date: 28 November 2011 13:54:45 GMT+08:00

To: joanne.crosby@thomsonreuters.com

 

Joanne

 

Just to keep you informed, I'm still collecting evidence for my article on Hiro's case, and the timing of the release will also depend partly on developments in the Thai legal investigation and possible prosecution. My investigation does not really focus on the circumstances of Hiro's death - it's already very clear that he was shot by a Thai soldier, most probably randomly, but because of the politics of the case in Thailand, that does not of course mean that there will be a successful prosecution. Clearly it's important for me not to complicate that process by releasing my own material at the wrong time. Before publication, I will of course give Reuters at least 24 hours notice and a right of reply.

 

As I have repeatedly said, I'm focusing on how Reuters handled coverage of the Bangkok violence, and the aftermath of Hiro's death. I don't believe there was some kind of sinister conspiracy in Reuters, of course, and I won't be saying so. However, my evidence points to a series of bad and frequently unethical decisions mainly by middle-management-level staff in Asia, and further dubious actions to try to hide the consequences of those bad decisions, which cumulatively added up to a disastrously botched episode that has the potential to do significant damage to Reuters reputation for honesty and principled behaviour. Most of the blunders were a result of simple incompetence, attempts at career self-preservation by staff who were out of their depth, and the misguided belief that the overriding priority was to do everything necessary to minimise the risk of Reuters being sued. 

 

Steve Adler and the current editorial management team were not in charge when most of the bad decisions were taken - they inherited a mess. But they are increasingly implicated too now by the continued failure of Reuters to properly examine how the case was handled. I've been flagging problems in Hiro's case since March, and I have directly alerted top management on several occasions. I have also repeatedly offered to cooperate. But Reuters appears unwilling to investigate. In previous correspondence I was specifically asked to substantiate my allegations, and now that I am preparing to do so, I'm being told to leave the issue alone.

 

I genuinely don't intend to sound patronising by telling you how to do your job, but I don't think it is a sensible strategy to say "Reuters has acted forthrightly and honourably throughout this tragedy" when you do not really know whether this is true and you have not investigated evidence to the contrary. 

 

Although this whole debacle was mainly a result of incompetence and inexperience rather than malice, it has many very damaging consequences to those affected by the tragedy, including Reuters. Two issues in particular are worth noting.

 

Firstly, key information was withheld from Hiro's bereaved family, and they were also at times given information that was untrue. Having dealt with many bereaved families during my career, it is clear to me that one of the most important things that Reuters can do for them is ensure they are given full and honest information about the circumstances of their loss. This is essential for the grieving process and allowing them to achieve some kind of closure. And acting in an open and honest way is, of course, by far the most sensible strategy to avoid being sued. Rushing people into agreeing a settlement when they have not been told the full story is not only unethical, but it is also a poor strategy from a business perspective. As was shown by the David Fox case, which I was also involved with, with the help of social media and internet coverage Reuters can be forced to change bad decisions it claims are final.

 

Secondly, it is also clear that Reuters has not implemented any of the lessons about staff safety that Hiro's death should have taught the company. In fact, it is not even clear to me that anyone at a management level in Asia even understands what those lessons are. This means that the same kind of tragedy could happen again. And besides the personal tragedy for those affected, Reuters will be greatly damaged by the fact that warnings about this issue went unheeded.

 

If Reuters can show my arguments to be untrue, and can credibly argue that I am just motivated by some kind of personal grudge and am jeopardizing efforts to get justice for Hiro by stirring up trouble, then of course it will be my credibility and not Reuters that is damaged. However, I am confident that the evidence will show a different picture. 

 

As somebody who has dealt many times with the tragic deaths of Reuters staff, I am genuinely and deeply concerned by this episode, and I genuinely want to prevent it ever being repeated.

 

Best wishes

 

Andrew

 

There has been no reply to that e-mail either. Perhaps Reuters has nothing more to say. Perhaps they still believe silence is the best policy. They are wrong, of course, and I will ensure that somebody speaks for Hiro Muramoto and his family. That is the least that they deserve.

 

UPDATE: Since publishing this post, I have had three e-mails from Jason Szep, who was Bangkok bureau chief when Hiro was killed. The e-mails are published in full below. 

 

____________________________________________

Jason.Szep@thomsonreuters.com

Subject: RE: Hiro Muramoto

Date: 1 December 2011 16:15:11 GMT+08:00

To: Andrew Marshall <djinn.nine></djinn.nine>

 

Defamation

_____________________________________________

From: Jason.Szep@thomsonreuters.com

Subject: RE: Hiro Muramoto

Date: 1 December 2011 16:20:15 GMT+08:00

To: Andrew Marshall <djinn.nine></djinn.nine>

 

It’s a flat-out lie mate and you know it

_____________________________________________

From: Jason.Szep@thomsonreuters.com

Subject: RE: Hiro Muramoto

Date: 1 December 2011 17:36:02 GMT+08:00

To: Andrew Marshall <djinn.nine></djinn.nine>

 

Wishful thinking. You need help

 

 

 

 

Many thanks to Prachatai for the translation, which can also be seen here. Original English-language version is here.

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553 ช่างภาพรอยเตอร์ส ฮิโรยูกิ มุราโมโตะ (1) ถูกยิงเสียชีวิต ขณะกำลังถ่ายภาพการปะทะระหว่างทหารไทย ผู้ประท้วงเสื้อแดงและมือปืนไม่ทราบฝ่ายในพื้นที่บริเวณราชดำเนินใจกลางกรุงเทพมหานคร ฮิโรยูกิอายุ 43 ปี เขาทิ้งภริยา เอมิโกะ กับลูกสองคนไว้ข้างหลัง (2) ฮิโรยูกิเริ่มร่วมงานกับสำนักข่าวรอยเตอร์สในฐานะช่างภาพอิสระเมื่อ พ.ศ.2535 และทำงานเต็มเวลาใน พ.ศ.2538 คลิปข่าวชุดสุดท้ายที่เขาถ่ายก่อนเสียชีวิต (3)แสดงให้เห็นว่า เขาอยู่ท่ามกลางการปะทะอย่างดุเดือด (4) ในวันที่ 10 เมษายน ซึ่งในวันนั้นมีทหาร 5 นายและประชาชนอีก 20 รายเสียชีวิต เหตุการณ์ต่างๆ ที่เขาถ่ายไว้ได้นั้น รวมไปถึงการยิงระเบิดปริศนาที่ทำให้พันเอกร่มเกล้า ธุวธรรมเสียชีวิต พันเอกร่มเกล้าเป็นนายทหารที่กำลังรุ่งในตำแหน่งหน้าที่และเป็นรองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระราชินี

นับแต่เริ่มต้น หลักฐานเกี่ยวกับการเสียชีวิตของฮิโรยูกิชี้ว่า เขาถูกฆ่าจากกระสุนที่ทหารไทยคนหนึ่งยิงใส่ ดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาตกเป็นเป้าโดยเจตนา ทั้งนี้เพราะเขาเป็นผู้สื่อข่าว แต่เขาถูกยิงเสียชีวิตในขณะที่ทหารสาดลูกกระสุนจริงใส่ผู้ประท้วงอย่างไม่เลือกหน้า นี่คือข้อสรุปของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เทียบได้กับเอฟบีไอของสหรัฐอเมริกา ถึงแม้เป็นสถาบันที่ถูกการเมืองแทรกแซงอย่างเปิดเผย แต่ดีเอสไอก็ยังมีเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ซื่อตรงและทุ่มเทให้การทำงานไม่น้อย เจ้าหน้าที่สืบสวนในคดีของฮิโรยูกิสรุปว่า มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่ฮิโรยูกิถูกยิงเสียชีวิตโดยทหารกองทัพไทยคนหนึ่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ยอมรับประเด็นนี้ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (5) ว่า

เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกี่ยวข้องด้วย เราจึงต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ด้วยการส่งคดีนี้ให้ตำรวจสืบสวนต่อไป

ในเดือนธันวาคม รายงานการสอบสวนของดีเอสไอในคดีฮิโรยูกิและรายงานอีกฉบับเกี่ยวกับการสังหารพลเรือน 6 คนในวัดปทุมวนารามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2553 รั่วไหลไปถึงรอยเตอร์ส (6) เอกสารเกี่ยวกับคดีฮิโรยูกิที่รั่วไหลออกมานี้ ยืนยันข้อสรุปของดีเอสไอว่า กองทัพไทยน่าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของเขา และคดีนี้ถูกส่งต่อไปให้ตำรวจดำเนินการสอบสวนต่อไป แต่อธิบดีธาริตกลับปฏิเสธต่อสื่อมวลชนไทยว่า เอกสารเหล่านี้ไม่ใช่ของจริง ทว่าในการสนทนากับรอยเตอร์ส เขายอมรับว่าเอกสารเหล่านี้เป็นของจริง แต่เป็นการสอบสวนเบื้องต้นเท่านั้น

ตามมาตรฐานของรอยเตอร์ส เมื่อสมาชิกในคณะทำงานคนใดเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ รอยเตอร์สจะมอบหมายให้บริษัทความปลอดภัยที่เป็นมืออาชีพเข้ามาดำเนินการสอบสวนโดยอิสระ บริษัทเอกชนที่ได้รับการว่าจ้างเป็นบริษัทชั้นนำในด้านนี้ การสืบสวนกระทำโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ รายงานของพวกเขาสรุปออกมาเหมือนกันว่า ฮิโรยูกิเสียชีวิตจากกระสุนที่ทหารไทยผู้หนึ่งเป็นคนยิง โดยที่ไม่น่าจงใจเล็งเป้ามาที่เขา รายงานนี้ยังเสริมด้วยว่า กระสุนที่ฆ่าฮิโรยูกิน่าจะเป็นกระสุนมาตรฐานที่ใช้ในกองทัพไทย ไม่ใช่กระสุนปืน AK47 หรือปืนพก รายงานฉบับนี้ถูกเก็บเป็นความลับภายในฝ่ายบริหารของสำนักข่าวรอยเตอร์ส แต่ผมได้รับทราบผลลัพธ์การสืบสวนที่เป็นประเด็นสำคัญๆ

ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เจ้าหน้าที่ดีเอสไอเริ่มยืนยันว่า พวกเขาพบหลักฐานใหม่ (7) ว่า ฮิโรยูกิเสียชีวิตจากกระสุนปืน AK47 และหลักฐานนี้ทำให้กองทัพไทยพ้นผิด

พนักงานสอบสวนของไทยสรุปว่า กระสุนปลิดชีวิตคือ กระสุนจากปืนขนาดลำกล้อง 7.62 มม. ส่วนทหารไทยใช้ปืนไรเฟิลเอ็ม-16 ซึ่งยิงกระสุนขนาด 5.56 มม. อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

“ลูกกระสุนที่ยิงมุราโมโตะคือกระสุน 7.62 มม. ไม่ใช่กระสุนปืนเอ็ม-16 ที่ทหารใช้” ธาริตกล่าว “มันอาจจะเป็นกระสุนปืน AK47 หรืออย่างอื่นที่คล้ายๆ กัน…..แต่ใครเป็นคนยิงเขานั้น ผมไม่สามารถตอบได้ในจุดนี้ เราจำเป็นต้องดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม”

เรื่องที่น่าตกใจก็คือ เป็นที่ทราบกันในภายหลังว่า ข้อสรุปนี้ได้มาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพียงคนเดียว นั่นคือ นายตำรวจเกษียณ พล.ต.ท.อัมพร จารุจินดา ซึ่งได้ข้อสรุปนี้มาจากการดูเพียงแค่รูปถ่ายบาดแผลบนร่างกายของฮิโรยูกิเท่านั้น ดังที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานว่า (8)

อดีตผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ พล.ต.ท.อัมพร จารุจินดา ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของดีเอสไอ ได้พิจารณารายงานการชันสูตรพลิกศพช่างภาพ และให้ความคิดเห็นว่า ช่างภาพน่าจะเสียชีวิตจากปืนไรเฟิล AK47

นายธาริตและพลตำรวจโทอัมพรจะพบผู้สื่อข่าววันนี้เพื่อเสนอผลการสืบสวนของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายมุราโมโตะและประชาชนคนอื่นอีก 10 รายซึ่งเสียชีวิตในการปะทะบนท้องถนน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ถึงแม้พลตำรวจโทอัมพรให้คำแนะนำแก่ดีเอสไอก็ตาม แต่เขาไม่ได้อยู่ในคณะชันสูตรพลิกศพเพื่อระบุสาเหตุการตายของมุราโมโตะ เนื่องจากตอนนั้นเขาอยู่ต่างประเทศ

พลตำรวจโทอัมพรวิเคราะห์สาเหตุการตายของมุราโมโตะจากภาพถ่ายรอยแผลบนร่างกายเพียงอย่างเดียว และสรุปว่าบาดแผลนั้นเกิดจากปืนไรเฟิล AK47

ยิ่งกว่านั้น การกลับลำแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวแพร่ออกมาว่า ผู้บัญชาการทหารบกสายเหยี่ยว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ไปพบนายธาริต อธิบดีดีเอสไอ เพื่อต่อว่าต่อขานเกี่ยวกับข้อสรุปที่ระบุไว้ในรายงานเบื้องต้น กองทัพไทยยืนกรานกระต่ายขาเดียว (9) –อย่างพิลึกพิสดารและไม่น่าเชื่อถือ—เลยว่า กองทัพไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการตาย ของประชาชนคนใดหรือแม้แต่การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างการปะทะกันอย่างรุนแรงในกรุงเทพในเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทั้งๆ ที่มีหลักฐานมากมายชี้ไปในทางตรงกันข้าม ประเด็นนี้มีรายงานไว้ในบางกอกโพสต์เช่นกัน (10)

กองทัพถอนใจอย่างโล่งอก หลังจากรายงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สรุปว่า กองทัพไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการตายของช่างภาพญี่ปุ่นระหว่างการประท้วงของเสื้อแดงเมื่อปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม กองทัพอาจโล่งอกได้ชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้น ดังที่มีกระแสข่าวว่า ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปสำนักงานใหญ่ของดีเอสไอ เพื่อแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับผลสอบสวนเบื้องต้น ซึ่งได้ข้อสรุปไปในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ทหารมีส่วนรับผิดชอบต่อการตายของช่างภาพญี่ปุน นายฮิโรยูกิยูกิ มุราโมโตะ ระหว่างการประท้วงที่สี่แยกคอกวัวเมื่อวันที่ 10 เมษายน ศกก่อน

ดีเอสไอคงจะต้องเผชิญคำถามว่า ทำไมจึงกลับลำเช่นนี้ ถึงแม้เมื่อวานนี้ อธิบดีดีเอสไอ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ยืนยันตามรายงานฉบับล่าสุด โดยกล่าวว่า รายงานนี้วางอยู่บนผลการสอบสวนที่เป็นวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ เขาปฏิเสธด้วยว่าไม่มีการพบปะกับผู้บัญชาการทหารบก

รายงานเกี่ยวกับอาวุธ ซึ่งเขาไม่ได้เผยแพร่ออกมา ระบุว่าช่างภาพของสำนักข่าวรอยเตอร์ส ถูกยิงเสียชีวิตด้วยปืนไรเฟิล AK47 ขณะทำข่าวการปะทะ

หากเป็นเช่นนั้นตามรายงาน กองทัพก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความตายที่เกิดขึ้น เพราะทหารถืออาวุธแตกต่างออกไป

นายธาริตกล่าวว่า บาดแผลบนร่างของมุราโมโตะมีลักษณะแบบที่เกิดจากกระสุน AK-47 เขากล่าวว่าทหารไม่ได้ใช้อาวุธแบบนั้น

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้รายงานคำพูดของพลตำรวจโทอัมพรและนายธาริตระหว่างการแถลงข่าวด้วย (11) ซึ่งพลตำรวจโทอัมพรอ้างว่าสามารถพิสูจน์ลักษณะของกระสุนที่ฆ่าฮิโรยูกิได้ง่ายๆ—ด้วยการดูจากรูปถ่ายเท่านั้น

จริงหรือที่บาดแผลของเหยื่อคนเสื้อแดงมีลักษณะร้ายแรงมาก จนเจ้าหน้าที่นิติเวชศาสตร์ไม่สามารถระบุประเภทของอาวุธปืนที่ใช้สังหารพวกเขา?

พล.ต.ท.อัมพร: เราสามารถระบุได้ในบางกรณี มีหลายกรณีที่เราระบุไม่ได้

ทำไมจึงใช้เวลานานเกือบปีในการระบุประเภทของอาวุธปืน?

พล.ต.ท.อัมพร: ผมก็ไม่ทราบ ตัวผมเองสามารถคาดเดาได้ในเวลาแค่ชั่วโมงเดียว

คุณสามารถอธิบายได้ไหมว่า ทำไมในการตรวจสอบครั้งแรก จึงไม่มีการเอ่ยถึงปืนไรเฟิล AK-47 เลย?

พล.ต.ท.อัมพร: ดีเอสไอไม่เคยระบุประเภทของอาวุธปืน เรามีพยานที่อ้างว่ายืนอยู่ใกล้คุณมุราโมโตะ เขาเห็นช่างภาพถูกยิง แต่ไม่รู้ว่ากระสุนมาจากไหน เขาเชื่อว่ากระสุนถูกยิงมาจากฝ่ายทหาร ดีเอสไอมีพยานแค่คนเดียว ดังนั้น ดีเอสไอจึงทึกทักว่าการตายของคุณมุราโมโตะเกี่ยวพันกับทหาร จึงส่งคดีนี้ไปให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลพิสูจน์หลักฐานต่อ

บช.น.ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ และรับทำคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรัฐบาล ดีเอสไอได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีคุณมุราโมโตะและส่งต่อไปให้ บช.น.

ทำไมรายงานของ พล.ต.ท.อัมพรจึงไม่มีอยู่ในรายงานการสอบสวนฉบับแรก

นายธาริต: เพราะการตรวจสอบลักษณะบาดแผลเกิดขึ้นหลังจากดีเอสไอส่งรายงานไปให้ บช.น.แล้ว

ทำไมจึงใช้เวลานานมาก?

นายธาริต: เราเพิ่งเชิญ พล.ต.ท.อัมพรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสอบสวน เพราะความเชี่ยวชาญของท่านจะช่วยให้การสอบสวนมีความถี่ถ้วนและครอบคลุมมากขึ้น

แล้วเหยื่อคนอื่นๆ ล่ะ? พวกเขาถูกฆ่าตายด้วยกระสุนประเภทเดียวกันหรือเปล่า?

พล.ต.ท.อัมพร: บาดแผลของรายอื่นมีขนาดเล็กกว่า เท่าที่ผมจำได้

คุณสามารถระบุประเภทของอาวุธปืนได้หรือไม่?

พล.ต.ท.อัมพร: ผมทำไม่ได้

มีบาดแผลคล้ายๆ กันบนร่างเหยื่อคนอื่นๆ หรือเปล่า

พล.ต.ท.อัมพร: เท่าที่ผ่านมายังไม่เคยเห็น

กรณีของคุณมุราโมโตะแตกต่างออกไปใช่ไหม

พล.ต.ท.อัมพร: ใช่ครับ

คุณสามารถบอกจากลักษณะบาดแผลได้ไหมว่า กระสุนยิงมาจากข้างหน้าหรือจากข้างหลัง?

พล.ต.ท.อัมพร: กระสุนยิงมาจากข้างหน้า รูกระสุนเข้าอยู่ตรงหน้าอกข้างขวา รูกระสุนออกทะลุผ่านกระดูกสะบักหัวไหล่ขวา

รายงานวิถีกระสุนสามารถบอกได้หรือไม่ว่า กระสุนนั้นถูกยิงมาจากทหาร?

พล.ต.ท.อัมพร: บอกไม่ได้

มีการใช้ปืนเอสเคเอสคาร์ไบน์และ 05-Nato ในประเทศไทยหรือเปล่า?

พล.ต.ท.อัมพร: มีสิ มิฉะนั้นผมคงไม่เอ่ยถึงมัน

คณะกรรมการการป้องกันนักข่าว (Committee to Protect Journalists—CPJ) ได้ออกแถลงการณ์ (12) แสดงความกังวลว่ากำลังมีการฟอกความผิดให้ทหาร

“การที่ผลการสอบสวนเบื้องต้นในกรณีการตายของฮิโรยูกิ มุราโมโตะมีข้อสรุปที่ออกมาขัดแย้งกัน ทำให้เกิดคำถามต่อความเป็นอิสระของเจ้าพนักงานสืบสวนของรัฐบาล” เป็นคำกล่าวของชอว์น คริสปิน ตัวแทนอาวุโสประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ CPJ “เรามีความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อรายงานข่าวที่ออกมาว่า อาจมีเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงคนหนึ่งเข้าไปกดดันดีเอสไอให้เซ็นเซอร์ผลการสอบสวนเบื้องต้น”

ในบรรดาคนที่ตั้งข้อกังขาต่อผลการสอบสวนครั้งใหม่ของดีเอสไอ (13) หนึ่งในนั้นคือรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต. อำนวย นิ่มมะโน:

มันเป็นทฤษฎีของดีเอสไอ เป็นการดำเนินการ เป็นการสอบสวนและเป็นข้อสรุปของดีเอสไอเอง ตำรวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย และผลการสอบสวนนี้ไม่ได้วางบนหลักฐานที่น่าเชื่อถือแม้แต่น้อย พูดง่ายๆ ก็คือ ข้อสรุปมันมั่ว

เนื่องจากผมทราบผลการสอบสวนของฝ่ายที่สามที่รอยเตอร์สมอบหมายให้ดำเนินการ ซึ่งมีผลสรุปออกมาว่า มีหลักฐานบ่งชี้ว่าฮิโรยูกิถูกยิงด้วยกระสุนที่ใช้ในกองทัพ ไม่ใช่กระสุนปืน AK47 ผมจึงส่งอีเมลไปถึงกองบรรณาธิการบริหารอาวุโสภาคพื้นเอเชีย เพื่อขออนุญาตนำผลการสอบสวนบางส่วนไปรายงานข่าว ผมไม่เคยได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการ แต่ได้รับคำบอกเล่าอย่างไม่เป็นทางการจากบรรณาธิการบริหารคนอื่นว่า บรรณาธิการบริหารภาคพื้นเอเชีย “ไม่พอใจมาก” ที่ผมเข้าไปยุ่ง ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่น่าวิตก ผมจึงติดต่อเป็นการส่วนตัวและเป็นความลับไปยังบรรณาธิการบริหารอาวุโสในสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือข้อกังวลใจนี้

ในฐานะอดีตหัวหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์สในแบกแดด และต่อมาได้รับตำแหน่งบรรณาธิการบริหารของรอยเตอร์สที่รับผิดชอบพื้นที่ตะวันออกกลางทั้งหมด ผมเคยมีส่วนร่วมโดยตรงในการสอบสวนของบริษัทเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเพื่อนร่วมงาน 6 ราย ดังนี้

 • ตากล้องรอยเตอร์ส Mazen Dana (14) ถูกทหารสหรัฐฯคนหนึ่งสังหารที่หน้าคุกอาบูกราอิบทางตะวันตกของกรุงแบกแดด ด้วยความเข้าใจผิดคิดว่ากล้องของเขาเป็นเครื่องยิงระเบิดอาร์พีจี เหตุเกิดในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2003
 • Dhia Najm (15) ตากล้องอิสระที่ทำงานให้รอยเตอร์ส ถูกฆ่าในเมืองรามาดีของอิรักในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2004 มีความเป็นไปได้อย่างมากว่าผู้สังหารคือสไนเปอร์ของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐฯ
 • คนขับรถของรอยเตอร์ส Waleed Khaled (16) ถูกสังหารโดยกองทหารสหรัฐฯ ที่ระดมยิงใส่รถของเขาในพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงแบกแดดในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2005
 • ช่างภาพของรอยเตอร์ส Namir Noor-Eldeen (17) และคนขับ Saeed Chmagh (18) เสียชีวิตเมื่อเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐฯ ระดมยิงใส่ทั้งสองและชาวอิรักอื่นๆ อีกหลายคนในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงแบกแดดในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2007 ความตายของพวกเขาถูกเผยแพร่ให้คนหลายล้านคนได้เห็นกับตา หลังจากวิกิลีกส์เผยแพร่คลิปวิดีโอของเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งนี้ (19)ซึ่งถ่ายจากกล้องบนเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่
 • ตากล้องรอยเตอร์ส Fadel Shana (20) ถูกสังหารในกาซ่าในเดือนเมษายน ค.ศ. 2008 จากระเบิดแบบขีปนาวุธสังหารที่ยิงจากรถถังอิสราเอลที่ห่างไปหนึ่งไมล์ ทหารในรถถังคงนึกว่ากล้องและขาตั้งของฟาเดลเป็นอาวุธบางอย่าง ฟาเดลถ่ายคลิปการยิงระเบิดจากรถถังที่ฆ่าตัวเขากับคนรอบข้างอีกหลายคนไว้ได้ (21)

นอกจากนี้ ผมเคยมีส่วนร่วมโดยตรงในการสอบสวนของรอยเตอร์สเกี่ยวกับการทรมานและการทารุณกรรมทางเพศที่ทหารสหรัฐฯ กระทำต่อเพื่อนร่วมงานชาวอิรักสามคน ในช่วงเวลาสามวันที่พวกเขาถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังในสถานที่ใกล้เมืองฟัลลูจาห์ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2004 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ผมมีประสบการณ์พอสมควรกับคดีสืบสวนที่ละเอียดอ่อนภายในสำนักข่าวรอยเตอร์ส ผมตระหนักดีถึงความจำเป็นในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อช่วยกันค้นหาความจริง ไม่ใช่สร้างความแตกแยกห่างเหินกันด้วยการโวยวายและกล่าวหาอย่างเกินกว่าเหตุ ผมยังตระหนักถึงความจำเป็นในการมีจุดยืนที่มั่นคง เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐทำหน้าที่ล้มเหลวในการสอบสวนอย่างโปร่งใสและซื่อตรง หัวใจสำคัญที่สุดในกระบวนการเหล่านี้ก็คือ เราทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสืบหาความจริง เราไม่ประสงค์จะล่าแม่มดหรือกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยไร้หลักฐาน เป้าหมายของเราก็เช่นเดียวกับเป้าหมายในการเป็นสื่อมวลชนที่ดี นั่นคือ การแสวงหาความจริง ความจริงเท่านั้นที่จะนำไปสู่การรับผิดและความยุติธรรม

ควรบันทึกไว้ด้วยว่า ในทุกกรณีที่ผมมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างใกล้ชิดนั้น บรรณาธิการบริหารอาวุโสของรอยเตอร์สคอยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และกล้าหาญอย่างยิ่งเมื่อถึงคราจำเป็น

แต่ทุกอย่างแตกต่างออกไปในกรณีของฮิโรยูกิ ผมไม่สบายใจอย่างยิ่งที่ได้รับรู้จากคนในฝ่ายบริหารระดับสูงว่า ไม่เพียงแค่รอยเตอร์สไม่อนุญาตให้ผมรายงานข่าวผลการสอบสวนของฝ่ายที่สามที่รอยเตอร์สจ้างมาให้ทำงานนี้ แต่รอยเตอร์สไม่ยอมทำแม้กระทั่งแจ้งผลการสอบสวนนี้ให้เจ้าหน้าที่รัฐไทยทราบด้วยซ้ำไป จริงอยู่ บางครั้งมันมีความจำเป็นที่ต้องเก็บผลการสอบสวนในคดีที่ละเอียดอ่อนไว้เป็นความลับในระหว่างที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐและ/หรือทหารตำรวจ บางครั้งการด่วนเผยแพร่สู่สาธารณชนเร็วเกินไปอาจทำให้คนที่เราต้องการร่วมมือด้วยเกิดความหมางใจต่อกัน แต่ในประสบการณ์ของผม นี่เป็นครั้งแรกและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่รอยเตอร์สไม่ยอมแม้แต่แจ้งผลการสอบสวนต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง มันทำให้รอยเตอร์สถูกกล่าวหาได้ว่า รอยเตอร์สบกพร่องต่อหน้าที่ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐค้นหาความจริง ผมส่งบันทึกที่เขียนอย่างละเอียดถึงฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่ออธิบายว่าทำไมผมจึงคิดว่าพฤติกรรมของรอยเตอร์สในกรณีฮิโรยูกินั้น เป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณและไม่สร้างสรรค์ หลังจากนั้น ผมได้รับทราบว่ามีการตัดสินใจให้แก้ไขรายงานการสอบสวนของฝ่ายที่สาม ลบชื่อบริษัทที่เป็นผู้ดำเนินการสอบสวน รวมทั้งลบชื่อของแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลทั้งหมดด้วย รายงานที่ถูกแก้ไขแล้วนี้จะถูกส่งให้เจ้าหน้าที่รัฐไทยเป็นการลับ ผมเห็นว่าการทำเช่นนี้ยังมีข้อบกพร่องในหลายๆ ทาง แต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย และได้แต่รอความคืบหน้าต่อไป

ในวันที่ 24 มีนาคม กรมตำรวจไทยได้ “ยืนยัน” อย่างเป็นทางการ (22) ว่า ผลการสอบสวนครั้งใหม่ของดีเอสไอไม่พบหลักฐานว่าฮิโรยูกิถูกสังหารโดยน้ำมือของกองทัพไทย

วันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตปีแรกของฮิโรยูกิ ก่อนหน้านั้นสองสามวัน บรรณาธิการบริหารภาคพื้นเอเชียของรอยเตอร์สส่งอีเมล์เวียนแก่คณะทำงานว่า จะมีการยืนไว้อาลัยแก่เขาเป็นเวลาหนึ่งนาที ผมเขียนกลับไปถามอีกครั้ง ในฐานะบรรณาธิการอาวุโสที่รับผิดชอบการนำเสนอข่าวการเมืองและข่าวทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ถามว่าผมสามารถรายงานข่าวได้ไหมว่า ถ้าพิจารณาจากหลักฐานที่รอยเตอร์สมีอยู่ ดูเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐไทยกำลังโกหกในคดีของฮิโรยูกิ ผมได้รับคำตอบเกรี้ยวกราดกลับมา ในบรรดาเหตุผลหลายๆ ข้อที่รอยเตอร์สอ้างว่าไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลนี้ มีเหตุผลหนึ่งคือ ภายใต้กฎหมายไทย มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่รอยเตอร์สจ้างฝ่ายที่สามมาสอบสวนการตายของฮิโรยูกิ และตอนที่จ้างบริษัทข้างนอกมาดำเนินการสอบสวน รอยเตอร์สได้ทำข้อตกลงกับบริษัทนั้นว่าจะเก็บผลการสอบสวนไว้เป็นความลับ ผมไม่คิดว่านี่เป็นเหตุผลเพียงพอที่รอยเตอร์สจะเก็บงำผลการสอบสวนการตายของฮิโรยูกิเอาไว้เช่นนี้ และผมก็บอกฝ่ายบริหารไปตามที่ผมคิด

ในวันที่ 11 เมษายน ฝ่ายบริหารระดับสูงของรอยเตอร์สประจำภาคพื้นเอเชียได้เข้าพบอธิบดีดีเอสไอ นายธาริต ที่กรุงเทพฯ เพื่อหารือถึงความคืบหน้าในการสอบสวนคดีฮิโรยูกิ เรื่องที่อธิบายไม่ได้เลยก็คือ เหตุใดฝ่ายบริหารจึงไม่ยื่นผลการสอบสวนที่แก้ไขแล้วของรอยเตอร์สที่เตรียมไว้ให้แก่นายธาริต ผมได้รับทราบในภายหลังว่า มีการตัดสินใจที่จะยื่นผลการสอบสวนที่แก้ไขแล้วนี้ให้แก่นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นการส่วนตัว ในการเข้าพบซึ่งยังไม่มีการยืนยันวันเวลาแน่นอน หนังสือบางกอกโพสต์รายงานการพบปะกับดีเอสไอ (23) ดังนี้

นายธาริตกล่าวว่า คณะสอบสวนของดีเอสไอได้อธิบายข้อเท็จจริงแวดล้อมทั้งหมดที่ได้จากการสอบสวนอย่างเป็นทางการต่อกรณีการเสียชีวิตของมุราโมโตะแก่ตัวแทนของสำนักข่าวรอยเตอร์สระหว่างการพบปะหารือเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง

เขากล่าวว่า เขาไม่ทราบว่าตัวแทนทั้งสองพอใจต่อคำอธิบายหรือไม่ และกล่าวว่าทั้งสองนิ่งเฉยและไม่ได้ให้เอกสารใดๆ เพิ่มเติมแก่ดีเอสไอ

“ผมเสนอต่อสำนักข่าวรอยเตอร์สให้ช่วยค้นหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติม เพราะพยานที่รู้เห็นการสังหารครั้งนี้น่าจะกล้าให้ข้อมูลเชิงลึกแก่รอยเตอร์สมากกว่าให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่รัฐ [ไทย]” นายธาริตกล่าว

“หลังจากนั้น รอยเตอร์สสามารถแจ้งข้อมูล [ที่ได้มา] นี้แก่ดีเอสไอเพื่อทำการสอบสวนต่อไป”

ตัวแทนของรอยเตอร์สกล่าวว่า พวกเขาจะพิจารณาข้อเสนอของดีเอสไอและแจ้งกลับไปให้ทราบภายหลัง

พวกเขาจะสอบถามความคืบหน้าของคดีนี้เป็นครั้งคราวต่อไป นายธาริตกล่าว

บรรณาธิการบริหารของรอยเตอร์สปฏิเสธไม่ให้รายละเอียดใดๆ ของการหารือกันครั้งนี้ และออกแถลงการณ์เพียงแค่ว่า รอยเตอร์สได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของมุราโมโตะ

ดังที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า ผมลาออกจากสำนักข่าวรอยเตอร์สเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน เพื่อตีพิมพ์งานเขียนขนาดยาวเกี่ยวกับประเทศไทย โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารการทูตของสหรัฐฯ ที่รั่วไหลออกมาหลายพันฉบับ คุณสามารถอ่านงานเขียนนั้นได้ ที่นี่รอยเตอร์สตัดสินว่างานเขียนนี้เสี่ยงเกินไปที่จะตีพิมพ์ เนื่องจากรอยเตอร์สมีนักข่าวและคณะทำงานจำนวนมากอยู่ในประเทศไทย ดังที่ผมเขียนไว้ในงานชิ้นดังกล่าวและในบทความในหนังสือพิมพ์ The Independent (24) ผมเข้าใจดีที่รอยเตอร์สตัดสินใจเช่นนั้นและขอไม่วิจารณ์รอยเตอร์สในประเด็นนี้ การลาออกของผมทำให้ผมไม่สามารถกดดันกองบรรณาธิการรอยเตอร์สเกี่ยวกับคดีของฮิโรยูกิได้อีกต่อไป แต่ผมก็เฝ้ารอคำสัญญาที่รอยเตอร์สบอกว่าจะแจ้งข้อมูลของฝ่ายตนให้แก่นายกฯอภิสิทธิ์เมื่อใดที่ได้เข้าพบ

ในวันที่ 14 มิถุนายน รอยเตอร์สได้สัมภาษณ์นายกฯอภิสิทธิ์เป็นการเฉพาะ แต่พวกเขากลับไม่ได้มอบข้อมูลให้นายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด

ดังนั้น บัดนี้ผมจะเปิดเผยข้อความสำคัญจากรายงานการสอบสวนของฝ่ายที่สามที่รอยเตอร์สได้มอบหมายให้ดำเนินการ ผมขอเก็บชื่อบริษัทที่ดำเนินการสอบสวนไว้เป็นความลับ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ หากรอยเตอร์สต้องการโต้แย้งว่าข้อความที่ผมจะเปิดเผยนี้เป็นข้อความจากเอกสารจริงหรือไม่ ผมสามารถให้หลักฐานเอกสารที่มีรายละเอียดมากกว่านี้ได้ ผมเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ด้วยความกระอักกระอ่วนใจและไม่มีความปรารถนาใดๆ ที่จะบ่อนทำลายสำนักข่าวรอยเตอร์ส ซึ่งผมยังถือว่าเป็นองค์กรข่าวที่สมควรได้รับความนับถือ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ทำงานของเพื่อนร่วมงานและมิตรสหายของผมจำนวนมาก แต่เห็นได้ชัดว่า พฤติกรรมที่ไร้สมรรถภาพ ไร้จรรยาบรรณและไม่สร้างสรรค์ของฝ่ายบริหารระดับสูงบางคนในเอเชีย จะทำให้รอยเตอร์สไม่มีทางค้นพบความจริงเกี่ยวกับการตายของฮิโรยูกิ นอกเสียจากจะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ผมหวังว่ารอยเตอร์สจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้ และต่อไปข้างหน้าคงไม่มอบหมายอำนาจการตัดสินใจในเรื่องสำคัญเช่นนี้ให้แก่บุคคลที่ขาดความสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตัวอย่างมีสติและมีจรรยาบรรณในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อน ครอบครัวและมิตรสหายของฮิโรยูกิ รวมทั้งคณะทำงานทุกคนของรอยเตอร์ส ควรได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่านี้ ข้างล่างนี้คือข้อความที่คัดมาจากรายงานการสอบสวนของฝ่ายที่สาม มันคัดมาตรงตามตัวอักษร ยกเว้นการแก้ไขที่ระบุไว้ด้วยเครื่องหมาย xxxx ในเนื้อความ:

ฮิโรยูกิ มุราโมโตะ (‘ฮิโรยูกิ’) ถูกยิง ค่อนข้างแน่นอนว่าโดยกระสุนความเร็วสูงขนาด 5.56 มม. ในวันที่ 10 เมษายน ที่ถนนดินสอ ทางตะวันตกของกรุงเทพฯ ในเวลา 21:01/2 ตามเวลาท้องถิ่น

XXXXXXX ไม่สามารถดูรายงานการชันสูตรพลิกศพของทางการหรือการพิสูจน์ทางนิติเวชศาสตร์ใดๆ ที่กระทำต่อร่างของเขา อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ศัลแพทย์ที่ดูแลการจำแนกผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลกลางเมื่อวันที่ 10 เมษายน เขายืนยันว่า ฮิโรยูกิเสียชีวิตจากแผลฉีกขาดที่ผนังอกทะลุเข้าสู่ช่องเยื่อหุ้มปอด (tension pneumothorax) พร้อมกับการตกเลือดภายในจำนวนมาก ศัลยแพทย์คาดว่าการเสียเลือดเช่นนั้นน่าจะทำให้เสียชีวิตภายในเวลาสองนาที เจ้าหน้าที่รถพยาบาลที่นำฮิโรยูกิส่งโรงพยาบาลยืนยันว่า พวกเขาไม่พบสัญญาณชีพ และแพทย์ที่ตรวจเขาที่โรงพยาบาลกลางระบุว่าเขา ‘เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล’

แผลรูกระสุนเข้าที่เป็นสาเหตุการตายของฮิโรยูกิมีจุดศูนย์กลางอยู่ใต้กระดูกไหปลาร้าและกระดูกโอบอกและตรงกับหัวใจ ศัลยแพทย์ที่ XXXXXXX สัมภาษณ์ยืนยันว่า บาดแผลมีลักษณะของบาดแผลที่เกิดจากกระสุน นอกจากนี้ ฮิโรยูกิมีแผลรูกระสุนออกที่ท้องแขนซ้าย การที่แผลรูกระสุนออกไม่เป็นแนวตรงเช่นนี้ มีลักษณะตรงกับผลกระทบที่เกิดจากกระสุนความเร็วสูงขนาด 5.56 มม. สแตนดาร์ดเนโต้ (และลักษณะบาดแผลไม่สอดคล้องกับกระสุนชนิดอื่นๆ อาทิ ปืนสั้น .38 กระสุนยาง หรือกระสุนจากปืนไรเฟิล AK47)

ถึงเวลาแล้วที่รอยเตอร์สควรเริ่มต้นดำเนินการเพื่อช่วยให้ความจริงเปิดเผยออกมา แทนที่จะสมคบกับการปิดบังความจริงไว้

อ้างอิง:

 1. http://www.reuters.com/video/2011/03/08/a-tribute-to-hiro-muramoto?videoId=193534208
 2. http://thomsonreuters.com/content/press_room/media/558479
 3. http://www.reuters.com/article/video/idUSTRE63B25A20100412?videoId=71024142
 4. http://www.reuters.com/article/2010/04/12/us-thailand-reuters-video-idUSTRE63B25A20100412
 5. http://www.reuters.com/article/2010/11/16/us-thailand-muramoto-idUSTRE6AF30920101116
 6. http://www.reuters.com/article/2010/12/10/us-thailand-security-idUSTRE6B90OR20101210
 7. http://www.reuters.com/article/2011/02/28/us-thailand-security-muramoto-idUSTRE71R3YC20110228
 8. http://www.bangkokpost.com/news/politics/223792/no-firm-view-on-ak-47-role-in-deaths
 9. http://asiancorrespondent.com/43962/thai-military-we-have-not-hurt-or-killed-any-reds/
 10. http://www.bangkokpost.com/news/politics/223658/dsi-changes-ruling-on-cameraman-death
 11. http://www.bangkokpost.com/news/politics/224006/mystery-shrouds-case-of-slain-cameraman
 12. http://www.cpj.org/2011/02/concerns-of-thai-whitewash-in-killing-of-reuters-m.php
 13. http://www.nationmultimedia.com/2011/03/03/national/Police-refute-DSI-finding-on-shot-cameraman-30149971.html
 14. http://www.thebaron.info/mazendana.html
 15. http://www.thebaron.info/dhianajim.html
 16. http://www.thebaron.info/waleedkhaled.html
 17. http://www.thebaron.info/namirnooreldeenandsaeedchmagh.html
 18. http://www.thebaron.info/namirnooreldeenandsaeedchmagh.html
 19. http://www.youtube.com/watch?v=to3Ymw8L6ZI
 20. http://www.thebaron.info/fadelshana.html
 21. http://www.youtube.com/watch?v=8yF0dK7BZIs
 22. http://www.reuters.com/article/2011/03/24/thailand-security-muramoto-idUSSGE72N03120110324
 23. http://www.bangkokpost.com/news/local/231536/reuters-help-sought-in-finding-evidence
 24. http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/andrew-macgregor-marshall-why-i-decided-to-jeopardise-my-career-and-publish-secrets-2301363.html บทความนี้ประชาไทแปลแล้ว

'ฝ่ามืออากง' : Andrew MacGregor Marshall

Posted by KwamRak on 03.2011 [ เล่าด้วยภาพ ] 0 trackback

เปิดใจแอนดรูว์ มาร์แชล ทำไมลาออกรอยเตอร์หันมารายงาน ‘ความลับ’ ในการเมืองไทย

Posted by KwamRak on 24.2011 บทความน่าอ่าน

เปิดใจแอนดรูว์ มาร์แชล ทำไมลาออกรอยเตอร์หันมารายงาน ‘ความลับ’ ในการเมืองไทย

แอนดรูว์ มาร์แชล ผู้กุมข้อมูลวิกิลีกส์เรื่องเมืองไทยเปิดใจ เป็นหน้าที่ในฐานะสื่อและในฐานะมนุษย์ที่ต้องเผยแพร่ให้คนไทยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ระบุ สยามเมืองยิ้มเป็นแค่เทพนิยาย แต่ความจริงไทยคือดินแดนแห่งความลับ นายทหาร และข้าราชบริพารบ่อนทำลายประชาธิปไตย โดยอ้างว่ากระทำการในนามของราชสำนัก

แอนดรูว์ มาร์แชล เป็นผู้สื่อข่าวสังกัดรอยเตอร์มากว่า 17 ปี และตัดสินใจลาออกจากรอยเตอร์หลังจากเขาประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลจากวิกิลีกส์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยถึง 3,000 ฉบับ โดยเขาเริ่มเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์จากข้อมูลในเอกสารลับของทางการสหรัฐ โดยเผยแพร่ผลงานชิ้นแรกพร้อมๆ กับที่เว็บไซต์ไทยเคเบิลก็ปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยที่รั่วไหลจากทางการสหรัฐมาจำนวนหลายสิบฉบับในเช้าวันนี้ (23 มิ.ย.)

รายงานขนาดยาววิเคราะห์การเมืองไทยเรื่อง ไทย: ห้วงยามแห่งความจริง (Thailand: Moment of Truth) มีทั้งหมด 4 ตอน โดยตอนแรก ซึ่งเผยแพร่เช้าวันนี้ มีเนื้อหา 108 หน้า เขายกเอาภาษิตไทยมาอ้างไว้ในงานเขียนหน้าแรกว่า

“ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิดไม่มิด”

 

 

Andrew MacGregor Marshall: Why I decided to jeopardise my career and publish secrets

ที่มา: The Independent

 

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ผมทำงานหนักกว่า 16 ชั่วโมงต่อวันโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้าง เพื่อเขียนเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีการพูดถึงในวงกว้าง เป็นเรื่องราวที่ผมแลกมาด้วยการลาออกจากรอยเตอร์ งานที่ผมรักอย่างยิ่งและทำมากว่า 17 ปี เมื่อเรื่องนี้ได้รับการนำเสนอ ผมก็คงเสียโอกาสที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศที่ผมชอบมากในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา เพราะว่ามีความเสี่ยงอยู่ ซึ่งแม้จะเล็กน้อย แต่ก็เป็นจริงนั่นก็คือผมจะต้องเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายระหว่างประเทศ และคนจำนวนหนึ่งที่ผมนับถือในฐานะเพื่อนก็อาจจะรู้สึกหวาดหวั่น และอาจจะไม่พูดกับผมอีก

คำถามสำคัญก็คือ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

คำตอบก็คือ -อย่างไม่น่าเชื่อ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในศตวรรษที่ 21 นี่คือราคาที่ต้องจ่ายเมื่อคุณพยายามที่จะพูดความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศที่ทันสมัยและเปิดกว้างอย่างประเทศไทย

ประเทศไทยอ้างตัวว่าเป็นประชาธิปไตย และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 3 ก.ค. ที่จะถึงนี้ ประเทศไทยอ้างว่าปกครองในระบอบ กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy), ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีพระชนมายุ 83 พรรษา ทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชน ไม่ทรงมีบทบาทในทางการเมือง แต่ทรงเป็นผู้ชี้แนะทางศีลธรรมจรรยา

ไม่เป็นที่สงสัยเลยถึงความเคารพรักเทิดทูนที่ประชาชนไทยมีต่อกษัตริย์ของพวกเขา แต่เรื่องเศร้าของประเทศไทยก็คือว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงประวัติศาสตร์สมัยใหม่ นายทหารและข้าราชบริพารได้บ่อนทำลายประชาธิปไตยโดยอ้างว่ากระทำการในนามของราชสำนัก

ประเทศไทยนั้นถอยหลังเข้าสู่ลัทธิเผด็จการและการกดขี่ และเครื่องบ่งชี้อย่างตายตัวก็คือ แม้แต่การพูดถึงอุดมการณ์ชนิดนี้ก็ผิดกฎหมายแล้ว

ไทยเป็นประเทศที่มีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพรุนแรงที่สุดในโลก การหมิ่นประมาทใดๆ ต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินิ  หรือองค์รัชทายาท มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ถึง 15 ปี การใช้กฎหมายดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหาร 2549 นักวิชาการและสื่อมวลชนที่ได้รับการยอมรับจำนวนหนึ่งถูกฟ้องร้องด้วยกฎหมายนี้ ใจ อึ๊งภากรณ์ นักวิชาการสัญชาติไทย-อังกฤษ ก็อยู่ระหว่างลี้ภัยในลอนดอนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่า หมิ่นประมาทราชสำนัก

ผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2543 ในฐานะหัวหน้าฝ่ายข่าวของรอยเตอร์ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ ผมตกหลุมรักในความงามของวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเปี่ยมสุขและอบอุ่นของผู้คนอย่างรวดเร็ว ที่นี่ดูไม่เหมือนประเทศที่ตกอยู่ภายใต้การกดขี่ ทว่าสิ่งที่เห็นนั้นต่างจากสิ่งที่เป็น เรื่องบอกเล่าอย่างเป็นทางการว่าที่นี่คือ “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” คือเทพนิยาย ประเทศไทยคือประเทศแห่งความลับ

คนไทยจำนวนมากวาดภาพ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ไปในทางหวาดกลัว ส่วน XXX XXXXXX ดูเหมือนว่าจะมีระยะห่างกับประชาชนมากกว่าพระเจ้าอยู่หัวฯ และคนจำนวนหนึ่งก็เข้าใจว่า มีความเห็นอกเห็นใจฝ่ายขวาสุดโต่ง “เสื้อเหลือง” ซึ่งยึดสนามบินเมื่อปี 2551 และไม่ว่าอย่างไรก็ถูกใช้เป็นข้ออ้างต่อการโค่นรัฐบาลขณะนั้น กองทัพนั้นก็ใช้กฎหมายจัดการอย่างต่อเนื่องกับการวิพากษ์วิจารณ์บทบาทอันร้ายกาจของตนที่บ่อนทำลายประชาธิปไตย

สื่อมวลชนภายในประเทศไม่สามารถรายงานสิ่งเหล่านี้ได้เลย และสื่อต่างประเทศก็เซนเซอร์ตัวเองอย่างชัดแจ้ง สื่อมวลชนจำนวนมากหันมาใช้วิธีบอกเป็นนัยๆ เมื่อต้องนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับประเทศไทย เช่นประวิตร โรจนพฤกษ์ หนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ดีที่สุดคนหนึ่งของไทยเขียนในรายงานของเขาเดือนนี้ โดยใช้คำว่า “มือที่มองไม่เห็น”, “อำนาจพิเศษ”, “อำนาจที่ปฏิเสธไม่ได้” ถ้อยคำเหล่านี้ถูกเอ่ยอ้างโดยประชาชน สื่อ และนักการเมืองบ่อยขึ้นในช่วงเวลาไม่นานมานี้ เมื่อพวกเขาอภิปรายเกี่ยวกับการเมืองไทย และการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น

3 เดือนที่แล้ว ผมมีโอกาสเข้าถึง “ช่องทาง” ข้อมูลลับของทางการสหรัฐ ที่พลทหารแบรดลีย์ แมนนิง ดาวโหลดเก็บไว้ระหว่างที่ประจำการอยู่ในอิรัก มีเอกสารมากกว่า 3,000 ฉบับที่เกี่ยวกับประเทศไทย สิ่งที่แตกต่างจากการรายงานส่วนใหญ่ในบรรดาข่าวเกี่ยวกับประเทศแห่งนี้ก็คือ ในเอกสารลับเหล่านั้น ไม่พูดอ้อมค้อมเมื่อกล่าวถึงสถาบันกษัตริย์ เมื่อผมได้อ่าน ผมก็ได้ตระหนัก 2 ประการคือ เอกสารเหล่านี่จะช่วยปฏิวัติความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย และประการที่สองคือ ผมไม่มีทางที่จะเขียนถึงเรื่องเหล่านี้ได้หากอยู่ในฐานะผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์

รอยเตอร์จ้างพนักงานชาวไทยมากกว่า 1,000 คน ความเสี่ยงที่จะเกิดกับพวกเขาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในระยะเวลา 17 ปีที่ผมทำงานกับรอยเตอร์ ผมได้พบกับความขัดแย้งหลายอย่าง ผมใช้เวลา 2 ปีในแบกแดดในตำแหน่งหัวหน้าสำนักสาขา ขณะที่อิรักตกอยู่ในสถานการณ์สงครามกลางเมือง เพื่อนร่วมงานหลายคนถูกฆ่าตาย ผมภูมิใจเสมอมาที่ได้ทำงานให้รอยเตอร์ และเมื่อผมได้รับคำอธิบายว่างานของผมตีพิมพ์ไม่ได้ ผมก็เข้าใจ

แต่ผมก็ไม่สามารถจะเลิกล้มหรือเพิกเฉยต่อความจริงเกี่ยวกับประเทศไทย ประชาชนไทยสมควรที่จะมีสิทธิรับรู้ข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อการถกเถียงเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาเองโดยปราศจากความกลัว ผมลาออกจากรอยเตอร์ด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้ง เมื่อผมเริ่มเผยแพร่บทความของผมเพื่อใครก็ได้ที่ต้องการอ่าน

วันนี้ ผมได้ทำแล้ว ผมกลายเป็นอาชญากรแล้วในประเทศไทย เสียใจอย่างที่สุดที่ผมไม่อาจกลับไปยังประเทศที่น่าอัศจรรย์เช่นนั้นได้อีก แต่ผมจะเสียใจยิ่งกว่าหากว่ามีโอกาสที่จะบอกความจริงแล้วกลับล้มเหลวที่จะใช้โอกาสนั้น มันคือหน้าที่ของสื่อมวลชน และหน้าที่ของมนุษย์ที่จะทำให้ดียิ่งกว่า และนั่นคือเหตุผลที่ผมเผยแพร่ผลงานของตนเอง

เปิดใจ 'แอนดรูว์ เอ็ม มาร์แชล' ทำไมลาออกรอยเตอร์หันมารายงาน ‘ความลับ’ ในการเมืองไทย

Posted by KwamRak on 23.2011 บทความน่าอ่าน

เปิดใจ 'แอนดรูว์ เอ็ม มาร์แชล' ทำไมลาออกรอยเตอร์หันมารายงาน ‘ความลับ’ ในการเมืองไทย

แอนดรูว์ แม็คเกรเกอร์ มาร์แชล ผู้กุมข้อมูลวิกิลีกส์เรื่องเมืองไทยเปิดใจ เป็นหน้าที่ในฐานะสื่อและในฐานะมนุษย์ที่ต้องเผยแพร่ให้คนไทยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ระบุ สยามเมืองยิ้มเป็นแค่เทพนิยาย แต่ความจริงไทยคือดินแดนแห่งความลับ นายทหาร และข้าราชบริพารบ่อนทำลายประชาธิปไตย โดยอ้างว่ากระทำการในนามของราชสำนัก

แอนดรูว์ แม็คเกรเกอร์ มาร์แชล ( Andrew MacGregor Marshall) เป็นผู้สื่อข่าวสังกัดรอยเตอร์มากว่า 17 ปี และตัดสินใจลาออกจากรอยเตอร์หลังจากขาประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลจากวิกิลีกส์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยถึง 3,000 ฉบับ โดยเขาเริ่มเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์จากข้อมูลในเอกสารลับของทางการสหรัฐ โดยเผยแพร่ผลงานชิ้นแรกพร้อมๆ กับที่เว็บไซต์ไทยเคเบิลก็ปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยที่รั่วไหลจากทางการสหรัฐมาจำนวนหลายสิบฉบับในเช้าวันนี้ (23 มิ.ย.)

รายงานขนาดยาววิเคราะห์การเมืองไทยเรื่อง ไทย: ห้วงยามแห่งความจริง (Thailand: Moment of Truth) มีทั้งหมด 4 ตอน โดยตอนแรก ซึ่งเผยแพร่เช้าวันนี้ มีเนื้อหา 108 หน้า เขายกเอาภาษิตไทยมาอ้างไว้ในงานเขียนหน้าแรกว่า

“ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิดไม่มิด”

Andrew MacGregor Marshall: Why I decided to jeopardise my career and publish secrets

ที่มา: The Independent

 

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ผมทำงานหนักกว่า 16 ชั่วโมงต่อวันโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้าง เพื่อเขียนเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีการพูดถึงในวงกว้าง เป็นเรื่องราวที่ผมแลกมาด้วยการลาออกจากรอยเตอร์ งานที่ผมรักอย่างยิ่งและทำมากว่า 17 ปี เมื่อเรื่องนี้ได้รับการนำเสนอ ผมก็คงเสียโอกาสที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศที่ผมชอบมากในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา เพราะว่ามีความเสี่ยงอยู่ ซึ่งแม้จะเล็กน้อย แต่ก็เป็นจริงนั่นก็คือผมจะต้องเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายระหว่างประเทศ และคนจำนวนหนึ่งที่ผมนับถือในฐานะเพื่อนก็อาจจะรู้สึกหวาดหวั่น และอาจจะไม่พูดกับผมอีก

คำถามสำคัญก็คือ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

คำตอบก็คือ -อย่างไม่น่าเชื่อ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในศตวรรษที่ 21 นี่คือราคาที่ต้องจ่ายเมื่อคุณพยายามที่จะพูดความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศที่ทันสมัยและเปิดกว้างอย่างประเทศไทย

ประเทศไทยอ้างตัวว่าเป็นประชาธิปไตย และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 3 ก.ค. ที่จะถึงนี้ ประเทศไทยอ้างว่าปกครองในระบอบ กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy), ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีพระชนมายุ 83 พรรษา ทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชน ไม่ทรงมีบทบาทในทางการเมือง แต่ทรงเป็นผู้ชี้แนะทางศีลธรรมจรรยา

ไม่เป็นที่สงสัยเลยถึงความเคารพรักเทิดทูนที่ประชาชนไทยมีต่อกษัตริย์ของพวกเขา แต่เรื่องเศร้าของประเทศไทยก็คือว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงประวัติศาสตร์สมัยใหม่ นายทหารและข้าราชบริพารได้บ่อนทำลายประชาธิปไตยโดยอ้างว่ากระทำการในนามของราชสำนัก

ประเทศไทยนั้นถอยหลังเข้าสู่ลัทธิเผด็จการและการกดขี่ และเครื่องบ่งชี้อย่างตายตัวก็คือ แม้แต่การพูดถึงอุดมการณ์ชนิดนี้ก็ผิดกฎหมายแล้ว

ไทยเป็นประเทศที่มีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพรุนแรงที่สุดในโลก การหมิ่นประมาทใดๆ ต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินิ  หรือองค์รัชทายาท มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ถึง 15 ปี การใช้กฎหมายดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหาร 2549 นักวิชาการและสื่อมวลชนที่ได้รับการยอมรับจำนวนหนึ่งถูกฟ้องร้องด้วยกฎหมายนี้ ใจ อึ๊งภากรณ์ นักวิชาการสัญชาติไทย-อังกฤษ ก็อยู่ระหว่างลี้ภัยในลอนดอนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่า หมิ่นประมาทราชสำนัก

ผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2543 ในฐานะหัวหน้าฝ่ายข่าวของรอยเตอร์ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ ผมตกหลุมรักในความงามของวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเปี่ยมสุขและอบอุ่นของผู้คนอย่างรวดเร็ว ที่นี่ดูไม่เหมือนประเทศที่ตกอยู่ภายใต้การกดขี่ ทว่าสิ่งที่เห็นนั้นต่างจากสิ่งที่เป็น เรื่องบอกเล่าอย่างเป็นทางการว่าที่นี่คือ “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” คือเทพนิยาย ประเทศไทยคือประเทศแห่งความลับ

คนไทยจำนวนมากวาดภาพ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ไปในทางหวาดกลัว ส่วน XXX XXXXXX ดูเหมือนว่าจะมีระยะห่างกับประชาชนมากกว่าพระเจ้าอยู่หัวฯ และคนจำนวนหนึ่งก็เข้าใจว่า มีความเห็นอกเห็นใจฝ่ายขวาสุดโต่ง “เสื้อเหลือง” ซึ่งยึดสนามบินเมื่อปี 2551 และไม่ว่าอย่างไรก็ถูกใช้เป็นข้ออ้างต่อการโค่นรัฐบาลขณะนั้น กองทัพนั้นก็ใช้กฎหมายจัดการอย่างต่อเนื่องกับการวิพากษ์วิจารณ์บทบาทอันร้ายกาจของตนที่บ่อนทำลายประชาธิปไตย

สื่อมวลชนภายในประเทศไม่สามารถรายงานสิ่งเหล่านี้ได้เลย และสื่อต่างประเทศก็เซนเซอร์ตัวเองอย่างชัดแจ้ง สื่อมวลชนจำนวนมากหันมาใช้วิธีบอกเป็นนัยๆ เมื่อต้องนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับประเทศไทย เช่นประวิตร โรจนพฤกษ์ หนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ดีที่สุดคนหนึ่งของไทยเขียนในรายงานของเขาเดือนนี้ โดยใช้คำว่า “มือที่มองไม่เห็น”, “อำนาจพิเศษ”, “อำนาจที่ปฏิเสธไม่ได้” ถ้อยคำเหล่านี้ถูกเอ่ยอ้างโดยประชาชน สื่อ และนักการเมืองบ่อยขึ้นในช่วงเวลาไม่นานมานี้ เมื่อพวกเขาอภิปรายเกี่ยวกับการเมืองไทย และการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น

3 เดือนที่แล้ว ผมมีโอกาสเข้าถึง “ช่องทาง” ข้อมูลลับของทางการสหรัฐ ที่พลทหารแบรดลีย์ แมนนิง ดาวโหลดเก็บไว้ระหว่างที่ประจำการอยู่ในอิรัก มีเอกสารมากกว่า 3,000 ฉบับที่เกี่ยวกับประเทศไทย สิ่งที่แตกต่างจากการรายงานส่วนใหญ่ในบรรดาข่าวเกี่ยวกับประเทศแห่งนี้ก็คือ ในเอกสารลับเหล่านั้น ไม่พูดอ้อมค้อมเมื่อกล่าวถึงสถาบันกษัตริย์ เมื่อผมได้อ่าน ผมก็ได้ตระหนัก 2 ประการคือ เอกสารเหล่านี่จะช่วยปฏิวัติความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย และประการที่สองคือ ผมไม่มีทางที่จะเขียนถึงเรื่องเหล่านี้ได้หากอยู่ในฐานะผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์

รอยเตอร์จ้างพนักงานชาวไทยมากกว่า 1,000 คน ความเสี่ยงที่จะเกิดกับพวกเขาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในระยะเวลา 17 ปีที่ผมทำงานกับรอยเตอร์ ผมได้พบกับความขัดแย้งหลายอย่าง ผมใช้เวลา 2 ปีในแบกแดดในตำแหน่งหัวหน้าสำนักสาขา ขณะที่อิรักตกอยู่ในสถานการณ์สงครามกลางเมือง เพื่อนร่วมงานหลายคนถูกฆ่าตาย ผมภูมิใจเสมอมาที่ได้ทำงานให้รอยเตอร์ และเมื่อผมได้รับคำอธิบายว่างานของผมตีพิมพ์ไม่ได้ ผมก็เข้าใจ

แต่ผมก็ไม่สามารถจะเลิกล้มหรือเพิกเฉยต่อความจริงเกี่ยวกับประเทศไทย ประชาชนไทยสมควรที่จะมีสิทธิรับรู้ข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อการถกเถียงเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาเองโดยปราศจากความกลัว ผมลาออกจากรอยเตอร์ด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้ง เมื่อผมเริ่มเผยแพร่บทความของผมเพื่อใครก็ได้ที่ต้องการอ่าน

วันนี้ ผมได้ทำแล้ว ผมกลายเป็นอาชญากรแล้วในประเทศไทย เสียใจอย่างที่สุดที่ผมไม่อาจกลับไปยังประเทศที่น่าอัศจรรย์เช่นนั้นได้อีก แต่ผมจะเสียใจยิ่งกว่าหากว่ามีโอกาสที่จะบอกความจริงแล้วกลับล้มเหลวที่จะใช้โอกาสนั้น มันคือหน้าที่ของสื่อมวลชน และหน้าที่ของมนุษย์ที่จะทำให้ดียิ่งกว่า และนั่นคือเหตุผลที่ผมเผยแพร่ผลงานของตนเอง

 

แอนดรูว มาร์แชลล์: คำสาปของเพชรสีน้ำเงิน

Posted by KwamRak on 14.2010 บทความน่าอ่าน

แอนดรูว มาร์แชลล์: คำสาปของเพชรสีน้ำเงิน

 
สุภัตรา ภูมิประภาส แปลจาก “The curse of the blue diamond” by Andrew Marshall on Sep 22, 2010 12:59
 
 
 
เรื่องราวซับซ้อนอันยาวนานสองทศวรรษของการขโมย การปลอมแปลง การไร้ความสามารถ การทุจริต และการฆาตกรรม ที่กลับเข้ามาสู่ความสนใจของสาธารณชนในเดือนนี้ นำความเสียหายกลับมาสู่เศรษฐกิจของประเทศไทย ความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง และโอกาสของการสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยที่มีมุสลิมเป็นชนส่วนใหญ่
 
มันเป็นเรื่องที่เผยให้เห็นถึงการจัดการเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งไม่ถูกควบคุมของตำรวจไทย ความอ่อนแอของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะในการเผชิญกับกลุ่มผลประโยชน์ที่มีสิทธิอำนาจชอบธรรมอันต้องได้รับการปกป้อง และวิธีการงุ่มง่ามของข้าราชการไทยจำนวนมากเมื่อพยายามที่จะปลดชนวนวิกฤต
 
เรื่องนี้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เมื่อเกรียงไกร เตชะโม่ง คนงานไทยที่มีหน้าที่ทำความสะอาดในพระราชวังแห่งหนึ่งของเจ้าชายไฟซาล บิน ฟาฮัด แห่งซาอุดิอาระเบีย (Prince Faisal bin Fahd) ลอบเข้าไปขโมยเครื่องเพชรและอัญมณีซึ่งรวมทั้งเพชรสีนำเงินอันลือลั่นจากห้องนอนของเจ้าหญิง แล้วซุกซ่อนไว้ในถุงเครื่องดูดฝุ่น และส่งโดย DHL มายังประเทศไทย จากนั้นเขาก็หนีออกจากประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อกลับมาถึงบ้านที่จังหวัดลำปางในภาคเหนือของประเทศไทย เขาพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะจัดการปล่อยของที่ขโมยมาทั้งชุด และเขาเริ่มแยกขายแต่ละชิ้นด้วยราคาเพียงไม่กี่ดอลลาร์ สันติ ศรีธนะขันธ์ พ่อค้าเพชรรู้ข่าวและเรื่องที่เกิดขึ้นจึงได้รับซื้อเครื่องเพชรทั้งหมดไว้ด้วยราคาที่ไม่อาจเทียบได้กับมูลค่าของมัน
 
ในเวลาใกล้เคียงกัน ฝ่ายราชวงศ์ซาอุฯรับรู้ว่าเครื่องเพชรได้ถูกขโมยไปและได้แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ไทยทราบ ทีมตำรวจไทยนำโดย พล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ ทำการจับกุมตัวเกรียงไกรได้อย่างรวดเร็ว แกะรอยไปถึงสันติ และแถลงว่าทางตำรวจได้พบของที่ถูกขโมยมาทั้งหมดแล้ว เกรียงไกรถูกพิพากษาลงโทษจำคุกเจ็ดปี เขารับโทษอยู่สามปีก่อนถูกปล่อยตัวเพราะรับสารภาพ ชลอนำคณะตัวแทนบินไปซาอุฯเพื่อคืนของทั้งหมดให้เจ้าชายไฟซาล
 
นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความผิดพลาดอย่างเลวร้ายต่อชื่อเสียงของตำรวจไทยและต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับซาอุดิอาระเบีย
 
ทางซาอุฯตรวจพบได้อย่างรวดเร็วว่าเครื่องเพชรที่ถูกนำมาคืนทั้งหมดนั้นเป็นของปลอม - โดยการทำเทียมขึ้นมาให้เหมือนของจริงและเพชรสีน้ำเงินได้หายไป
 
ด้วยความไม่วางใจตำรวจไทยอย่างเห็นได้ชัด ทางซาอุฯได้ส่ง มูฮัมหมัด อัลรูไวรี่ (Mohammad al-Ruwaili) นักธุรกิจที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชวงศ์ซาอุฯมากรุงเทพฯเพื่อที่จะสางปมคดีนี้
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2533 คำสาบได้ปลิดชีวิตแรก กงสุลซาอุฯถูกยิงตายในกรุงเทพฯ ไม่กี่นาทีต่อมา เจ้าหน้าที่สถานทูตซาอุฯอีกสองคนถูกลอบสังหารเสียชีวิต ในเดือนเดียวกัน รูไวรี่หายตัวไป ไม่มีใครได้เห็นเขาอีก เชื่อกันว่าเขาถูกสังหารแล้วเช่นกัน คดีฆาตกรรมทั้งสี่คนยังคงไม่ถูกทำให้กระจ่าง
 
ทางซาอุฯสงสัยว่าตำรวจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องในการฆาตกรรมทั้งหมด รัฐบาลซาอุฯได้ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทย และได้แต่งตั้ง โมฮัมเหม็ด ซาอิด โคจา (Mohammed Said Khoja) อุปทูตที่พูดจาขวานผ่าซากมาสืบค้นข้อเท็จจริงที่กรุงเทพฯ โคจาสรุปว่าชาวซาอุดิอาระเบียทั้ง 4 คนได้ค้นพบข้อมูลสำคัญว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพชรและถูกฆ่าปิดปาก เริ่มมีข่าวลือแพร่กระจายในประเทศไทยว่ามีคนเห็นภรรยาของบุคคลในกลุ่มผู้ที่มีอำนาจมากในประเทศใส่เพชรซาอุฯที่หายไป
 
เรื่องนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2534 ประเทศซาอุดิอาระเบียได้ยกเลิกการออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานไทยหลายหมื่นคน และยุติการออกวีซ่าไปทำงานให้กับคนไทย ตัวเลขจำนวนคนงานไทยในซาอุดิอาระเบียดิ่งลงจาก 150,000 คนในปี 2532 จนเหลือน้อยกว่า 10,000 คน
 
เดือนสิงหาคม 2537 สันติ พ่อค้าเพชรที่เชื่อกันว่าเป็นคนสับเปลี่ยนเพชรปลอมแทนของจริง ถูกลักพาตัวและถูกทรมานโดยคำสั่งของ พล.ต.ท.ชลอ ไม่นานหลังจากนั้น ภรรยาและบุตรชายวัย 14 ปีของเขาถูกพบเป็นศพในรถเมอร์ซิเดสเบ๊นซ์ที่พังเสียหายอยู่บนถนนสายหลักนอกกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชันสูตรพลิกศพแถลงว่าทั้งสองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน แต่ปรากฎอย่างรวดเร็วว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ตำรวจโกหกอย่างชัดเจน – เหยื่อทั้งสองถูกฆาตกรรมโดยถูกตีที่หัว และมีความพยายามอย่างลวกๆที่จะทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุ
 
ชลอถูกดำเนินคดีข้อหาฆาตกรรมภรรยาและบุตรชายของสันติ ในระหว่างการพิจารณาคดีมีชาย 4 คนสารภาพว่าได้ทำการฆาตกรรมตามคำสั่งของตำรวจ และตำรวจพยายามขู่เอาเงิน 2.5 ล้านบาท จากพ่อค้าเพชรเป็นค่าไถ่ตัว ชลอถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดจริงและถูกลงโทษประหารชีวิต  แต่ยังไม่มีการประหารชีวิตเกิดขึ้น ในปี 2549 ชลอถูกพิพากษาอีกด้วยว่ามีความผิดฐานรับเพชรที่ถูกขโมยไว้ในครอบครอง
 
 
 
รูปจากสำนักข่าวรอยเตอร์ ตอนชลอถูกนำตัวจากคุกไปฟังคำพิพากษา :
 
ในขณะนั้น เรื่องราวดำเนินไปอย่างมืดมน สันติและชลอไม่ยอมเปิดเผยสิ่งที่พวกเขารู้ ทำให้เกิดน้ำหนักกับข้อสงสัยที่กระจายไปอย่างกว้างขวางว่าเครื่องเพชรตกอยู่ในมือของบุคคลบางคนที่มีอำนาจมากที่จะปกปิดความจริง ชลอยังคงอยู่ในคุก โดยมีรายงานว่าเขากำลังจัดตั้งวงดนตรีและบันทึกอัลบั้มเพลงชุด “Jailhouse Rock” ของเอลวิส
 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและซาอุดิอาระเบียยังคงตึงเครียด แม้ว่าจะมีความพยายามเป็นระยะๆที่จะแก้ไขปัญหานี้ ปีที่แล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษของไทยได้แถลงอย่างเร่งด่วนว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้อง “ชาวอาหรับ” ชื่อ อาบู อาลี (Abu Ali) ในข้อหาฆาตกรรมหนึ่งในนักการทูตซาอุฯและอ้างแบบค่อนข้างทำให้เกิดความงุนงงด้วยว่าเพชรสีน้ำเงินนั้นอาจไม่เคยมีอยู่ ในตะวันออกกลางนั้นมีคนเป็นล้านที่เรียกตัวเองว่า อาบู อาลี – มันไม่ใช่แม้แต่จะเป็นชื่อจริง แต่เป็นวิธีที่พูดถึงผู้ชายที่มีลูกชายชื่ออาลี ความก้าวหน้าแบบทึกทักเอาเองของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นไม่ได้สร้างความพอใจให้กับทางซาอุฯเลย
 
ปีนี้  ซึ่งคดีกำลังจะหมดอายุความ 20 ปีนั้น มีความคืบหน้าที่แท้จริงเกิดขึ้น – สำนักงานอัยการสูงสุดสั่งฟ้องนายตำรวจอาวุโส พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เชียงใหม่ด้วย ในข้อหาฆาตกรรมรูไวลี่ ตำรวจอีก 4 นายถูกสั่งฟ้องด้วย ทั้งห้าคนอยู่ระหว่างการรอถูกดำเนินคดี
 
การสั่งฟ้องเป็นความคืบหน้าเล็กๆที่ทำให้ความสัมพันธ์ไทย-ซาอุฯดีขึ้น จนมาถึงปลายเดือนที่แล้วเมื่อประเทศไทยสร้างรอยบากให้การทูตชนิดเตะลูกเข้าประตูตัวเองด้วยการประกาศแต่งตั้งสมคิดเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 
ไม่น่าแปลกใจที่สถานทูตซาอุฯมีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยความเกรี้ยวกราดต่อการแต่งตั้งสมคิด :
 
สถานทูตฯมีความกังวลอย่างยิ่งยวดที่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องในคดีนี้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในลักษณะที่อาจกระทบการดำเนินการทางกฏหมายต่อจำเลย...
 
เนื่องจากความกังวลที่สำคัญยิ่งเหล่านี้ อาจกระทบอย่างรุนแรงต่อความอุตสาหะพยายามทั้งปวงในปัจจุบันของทั้งสองประเทศในอันที่จะแก้ไขปัญหาคาราคาซังที่กำลังส่งผลโดยตรงต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของสองประเทศ
 
แน่นอน รัฐบาลไทยต้องคาดคะเนได้ถึงพายุนี้แต่เห็นว่ามันโหมกระหน่ำอยู่ในทะเล...... อภิสิทธิ์ และรองนายกรัฐมนตรี สุเทพ เทือกสุบรรณ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กษิต ภิรมย์ รีบให้ความมั่นใจกับสื่อมวลชนไทยว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นอีกประเด็นที่สร้างความวิบัติกับความสัมพันธ์ทางการทูตและความตึงเครียดนี้จะลดลงเมื่อทางซาอุฯได้รับฟังคำชี้แจงเรื่องทั้งหมดอย่างถูกต้อง พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พยายามที่จะทำให้เรื่องทั้งหลายผ่อนคลายลงด้วยการอ้างเหตุผลที่พิลึกพิลั่นว่าที่จริงแล้วการแต่งตั้งสมคิดนั้นเป็นการลดอำนาจ หนังสือพิมพ์ เดอะ เนชั่น  (The Nation) รายงานข่าวว่า:
 
ผู้บัญชาการตำรวจฯกล่าวว่าเขาจะบอกกับนักการทูตซาอุฯด้วยว่า หากจะพิจารณาให้ดี การเลื่อนตำแหน่งของสมคิดนั้นทำให้อำนาจบังคับบัญชาของเขาลดลง เพราะตำแหน่งของผู้บัญชาการตำรวจภาคฯนั้นตามที่เห็นกันอยู่ว่ามีอำนาจมากกว่าตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 
ขณะที่สุเทพกล่าวว่าเขาจะส่งจดหมายไปให้ทางซาอุฯเพื่อแจกแจงประเด็นดังกล่าวและปลดชนวนปัญหา กษิตได้พบกับ นาบิล อัชรี (Nabil Ashri) อุปทูตซาอุฯ และแถลงว่าเขาได้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีจดหมาย ทางฝ่ายซาอุฯยังคงโกรธเกรี้ยว อภิสิทธิ์กล่าวว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจะเตรียมชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งจะยุติข้อกังวลของทางซาอุฯแต่ต้องใช้เวลานานเพราะต้องแปลอย่างระมัดระวัง: “การแปลล่าช้าเพราะต้องทำให้เกิดความแน่ใจในความถูกต้องของข้อความมากที่สุด การตีความใดๆที่ผิดจะมีผลให้เกิดความซับซ้อนยิ่งขึ้น”
 
ดูเหมือนว่าการแปลดังกล่าวนี้จะต้องยากมากเกินไปกว่าที่จะทำให้ลุล่วงได้ สัปดาห์ที่แล้วอภิสิทธิ์ได้พบกับอุปทูตอัชรีด้วยตัวเอง เพราะ (ตามรายงานข่าวของ Bangkok Post) “เป็นการชี้แจงประเด็นที่มีประสิทธิภาพมากกว่าผ่านเอกสาร” รายงานข่าวชิ้นนี้ระบุว่า “ตามคำบอกเล่าของอภิสิทธิ์ ดูเหมือนว่าอุปทูตซาอุฯได้รับข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับเรื่องนี้”
 
อัชรีไม่ยอมทนกับรายงานข่าวนี้ วันที่ 19 กันยายน เขาได้ออกแถลงการณ์ที่กราดเกรี้ยวโจมตีเจ้าหน้าที่ไทย:
 
นายนาบิล อัชรี มีความประหลาดใจต่อรายงานข่าวที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับการพบปะดังกล่าวกับนายกรัฐมนตรีไทยที่ให้ภาพว่าอุปทูตซาอุฯมีข้อมูล “ไม่ครบถ้วน” และตามคำกล่าวอ้างของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ ดูเหมือนว่าเขา [อัชรี] “มีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับประเด็น” การเลื่อนขั้นของ พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม
 
นายนาบิล อัชรี ย้ำว่าภารกิจที่สำคัญที่สุดของเขาที่นี่คือเป็นตัวแทนรัฐบาลในการติดตามความคืบหน้าของคดีซาอุฯที่ค้างคาอยู่จากรัฐบาลไทย โดยระบุว่าความจริงเขามีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนตำแหน่งของหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีการหายตัวและการฆาตกรรมนักธุรกิจซาอุฯ ในแถลงการณ์อ้างถึงคำพูดของอุปทูตซาอุฯว่า “ผมมีข้อมูลครบถ้วน ไม่ใช่ ข้อมูลไม่ครบ” ตามคำแถลงของอุปทูตซาอุฯ บรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่เขาพบเท่าที่ผ่านมาได้ให้ข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งหรืออ้างถึงกฎหมายที่แตกต่างกันในการพยายามอธิบายประเด็นดังกล่าวนี้กับเขา
 
ขณะที่ข้อพิพาทขยายตัวมากขึ้น มีความกังวลเกิดขึ้นว่าทางซาอุฯจะโน้มน้าวให้ประเทศมุสลิมอื่นๆลดระดับความสัมพันธ์กับประเทศไทย หรือจะตัดโควต้าชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปร่วมพิธีหัจญ์ ในที่สุด วันนี้สมคิดประกาศว่าเพื่อผลประโยชน์ในความสัมพันธ์กับประเทศซาอุฯ เขาจะไม่ยอมรับการแต่งตั้งดังกล่าว
 
รองนายกรัฐมนตรีสุเทพยอมรับ “การเสียสละ”ของสมคิด และกล่าวเสริมว่า “การตัดสินใจของเขา [สมคิด] จะทำให้การแก้ปัญหาระหว่างประเทศไทยกับประเทศซาอุดิอาระเบียง่ายขึ้น”
 
แต่แน่นอน ปัญหาทั้งหมดยังอยู่ห่างไกลจากการแก้ไข และขณะที่การตัดสินใจของสมคิดในการปฏิเสธการแต่งตั้งดังกล่าวได้ขจัดสถานการณ์ที่ความรุนแรงเริ่มเกิดขึ้นและควบคุมไม่ได้นั้นออกไป เหตุการณ์นี้ได้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นไปแล้วต่อความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาระหว่างสองประเทศ และมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปทำให้เป็นปัญหาความสัมพันธ์ไทยกับโลกอาหรับ
 
ตำนานเรื่องนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับประเทศไทย? ประการแรก มันอธิบายขอบเขตที่น่าตระหนกตกใจของการทำผิดกฎหมายในแวดวงตำรวจไทย  ตามที่นิตยสารดิอิโคโนมิสต์ (The Economist) ชี้ไว้ในบทความปี 2551 “ในคดีอาชญากรรมที่กระตุ้นความสนใจมากที่สุดของประเทศไทย บ่อยครั้งที่ผู้ต้องสงสัยที่สำคัญที่สุดคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ” เจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยได้ทำให้เห็นอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขายังอยู่ห่างไกลกับการที่จะลดการก่ออาชญากรรมมากกว่าที่จะแก้ปัญหาอาชญกรรม คนไทยจำนวนมากได้พัฒนาการยอมรับเชิงอิดหนาระอาใจต่อพฤติกรรมของตำรวจและไม่ค่อยจะประหลาดใจแม้ในเรื่องทุจริตต่างๆที่โจ่งแจ้งและน่าขนลุก แต่เมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นรื่องเพชรซาอุที่อื้อฉาวนั้น บ่อยครั้งที่ก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อภาพพจน์และผลประโยชน์ของชาติ ประเทศไทยมีตำรวจท่องเที่ยวเป็นหน่วยพิเศษที่ตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ชาวต่างชาติได้มีช่องทางเล็กๆในการติดต่อกับตำรวจปกติทั่วไปเท่าที่เป็นไปได้- [ไม่เช่นนั้นแล้ว] ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งหัวใจของประเทศคงจะน่าขนลุกทีเดียว ตามที่นิตยสาร ดิ อิโคโนมิสต์ เขียนไว้ในบทความว่า:
 
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ากองตำรวจของประเทศไทยไม่ได้แย่ที่สุดในโลก: มันมีความสุจริตอยู่บ้าง และมีพนักงานสอบสวนที่มีความสามารถ อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงพอสมควรเช่นนี้ บันทึกประวัติอาชญากรรมของตำรวจเลวร้ายมาก...
 
การปฏิรูปตำรวจที่อื่นๆโดยทั่วไปสำเร็จได้เฉพาะแต่ในประเทศที่มีผู้นำทางการเมืองที่ปราศจากมลทินและมีจิตใจเพื่อสาธารณะใช้อำนาจผลักดันให้เกิดขึ้น เมื่อไรประเทศไทยถึงจะมีผู้นำแบบนี้?
 
ประการที่สอง ความพยายามที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงและแม้แต่ตัวอภิสิทธิ์เองในการพูดหาทางออกของวิกฤติตามแบบที่คุ้นเคย อภิสิทธิ์และรัฐมนตรีอาวุโสย้ำวลีเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่รัฐไทยใช้ในทุกสถานการณ์ – ทุกอย่างเรียบร้อยดี ไม่มีอะไรต้องกังวล มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะคนที่วิจารณ์รัฐบาลไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับสถานการณ์, สาเหตุส่วนหนึ่งจากความซับซ้อนของกฎหมายและลักษณะเฉพาะของประเทศไทย และปัญหาทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขเมื่อพวกเขาได้รับฟังคำอธิบายเรื่องต่างๆแล้ว  คำอธิบายที่เป็นคำมั่นสัญญานี้ยากที่จะกลายเป็นจริง
 
คำอธิบายที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลที่คล้ายคลึงกันมากถูกใช้เมื่อรัฐบาลพยายามที่จะขับไล่กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงที่ยึดพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพฯเมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคมนำไปสู่การนองเลือดบนถนนในเมืองหลวงและทำให้เกิดความห่วงใยจากนานาชาติ รัฐบาลกล่าวว่านักวิจารณ์ชาวต่างชาติมีความเข้าใจผิดอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่ซับซ้อน แต่พวกเขาจะเข้าใจเมื่อได้รับคำอธิบายถึงเรื่องต่างๆ มันเป็นกลยุทธที่ไม่ใช่เพียงถูกจำกัดอยู่กับรัฐบาลปัจจุบัน – ศัตรูคู่แค้นของอภิสิทธิ์, อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ก็เคยจัดการกับเรื่องที่เป็นข้อโต้เถียงด้วยวิธีการแบบเดียวกัน และหากพิจารณาถึงสื่อมวลชนที่เฉื่อยชามากของประเทศไทยและข้อเท็จจริงที่ระบบการศึกษาและค่านิยมต่างๆของสังคมนั้นไม่ได้ส่งเสริมให้มีการตั้งคำถามกับผู้บริหาร, บ่อยครั้งที่ข้าราชการไทยไม่ถูกลงโทษเมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในประเทศ เป็นเรื่องยากกว่าที่จะทำให้ชาวต่างชาติเชื่อคำอธิบายที่ไม่เป็นเหตุผลเช่นนั้น – เช่นที่แถลงการณ์ของอุปทูตซาอุฯ ระบุว่า:
 
นายอัชรีอ้างถึงการแสดงความเห็นต่างๆของเจ้าหน้าที่ไทยในสื่อที่แสดงเหตุผลในการแต่งตั้ง พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม และกล่าวอ้าง โดยไม่มีคำอธิบายที่มากกว่าความซับซ้อนและกฎหมายต่างๆและกฎระเบียบจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งครั้งนี้, และกล่าวว่า “ความเห็นของผมในเรื่องความซับซ้อนเหล่านี้และกฎหมายต่างๆที่เจ้าหน้าที่ไทยได้อ้างถึงในการแก้ต่างให้กับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งของนายสมคิด คือ โดยทั่วไปกฎหมายทุกฉบับถูกร่างและนำมาใช้โดยความเห็นชอบของสาธารณชน ดังนั้น ผมถือว่าไม่มีกฎหมายใดซับซ้อนเกินกว่าที่จะเข้าใจได้ – ไม่ว่าจะมีกี่ฉบับ – และจุดประสงค์เบื้องต้นของมัน หรือความเข้าใจผิดต่อเป้าประสงค์ของกฎหมาย”
 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ซึ่งโดยปกตินั้นสนับสนุนรัฐบาล เขียนในบทบรรณาธิการด้วยถ้อยคำเสียดแทงว่า:
 
ทั้งนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์, รองนายกรัฐมนตรี สุเทพ เทือกสุบรรณ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กษิต ภิรมย์ บอกว่าพวกเขาได้อธิบายเกี่ยวกับการแต่งตั้ง พล.ต.ท. สมคิด ให้กับนายอัชรี แล้ว นั่นเป็นเพียงการเพิ่มลับลมคมในเข้าไป
 
ในข้อเท็จจริง นายอัชรีไม่ได้รับคำอธิบายอย่างเป็นทางการตามที่ผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาลทั้งสามคนสัญญาไว้และได้บอกกับสาธารณชนไทยว่าได้ส่งไปให้ [ทางซาอุฯ]แล้ว คำแก้ตัวคือมีเอกสารจำนวนมากที่ต้องรวบรวม แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่รัฐมนตรีทั้งสามบอกกับสาธารณชน นี่เป็นการตบหน้าข้าราชการกระทรวงต่างประเทศฉาดใหญ่ ความพยายามที่ดำเนินการไปแล้วของพวกเขาในการที่ประสานงานกับนักการทูตซาอุฯตามที่มีการเรียกร้องนั้นได้ถูกทำลายลงโดยนักการเมืองพวกนี้
 
และรัฐบาลได้คำนวณผิดอย่างร้ายแรงถึงผลกระทบทางการเมือง หรือว่าไม่สนใจ
 
ประการที่สาม  และเป็นเรื่องน่ากังวลที่สุดสำหรับคนที่คิดว่าอภิสิทธิ์สามารถนำประเทศไทยไปสู่การปฏิรูปหรือการปรองดองได้ บทสุดท้ายของตำนานเพชรสีน้ำเงินแสดงให้เห็นถึงระดับที่เขายังคงอยู่ในความครอบงำที่ด่างพร้อยแต่เป็นของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีสิทธิอำนาจอันชอบธรรม ไม่ว่าใครจะคิดถึงนโยบายของอภิสิทธิ์อย่างใดก็ตาม เขาไม่ใช่คนโง่ และเขามีชื่อเสียงในเรื่องความเป็นคนซื่อตรง แต่เขาครองอำนาจ [ในแบบ] ที่ต้องขอบคุณต่อการสนับสนุนของปัจจัยที่เป็นคำถามอย่างยิ่งในกองทัพและตำรวจ และนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีอย่าง เนวิน ชิดชอบ ซึ่งพรรคฯได้แต่งตั้งให้กำกับดูแลรัฐมนตรี 3 คนที่ร่ำรวยมาก สำหรับคนที่ประหลาดใจว่าทำไม
สมคิดถึงได้ถูกเสนอให้รับตำแหน่งที่เป็นข้อถกเถียงซึ่งทำให้เกิดคำถาม– แม้ว่าจะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของไทย - มันชัดเจนว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ทางซาอุฯมองได้ว่าเป็นเหมือนการยั่วยุอย่างมาก – ความจริงที่พี่ชายของเขา [สมคิด] เป็นผู้มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งในกลุ่มนายทหารและนายตำรวจที่วางแผนการรัฐประหารปี 2549 นั้นให้คำตอบที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด สองพี่น้องยังมีบทบาทสำคัญในการเตรียมหลักฐานที่นำไปสู่คำพิพากษายุบพรรคพลังประชาชนที่สนับสนุนทักษิณ - การแทรกแซงที่เปิดโอกาสให้อภิสิทธิ์ได้จัดตั้งรัฐบาล อภิสิทธิ์ไม่อาจที่จะไม่รับรู้ถึงความเสียหายใหญ่หลวงของการแต่งตั้งที่มีต่อผลประโยชน์ของประเทศ และแม้ว่าจะมีปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ความพยายามของเขาในการอธิบายเรื่องดังกล่าวนั้นไม่น่าประทับใจ และเขารู้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่มีทางเลือกแต่ต้องแก้ตัวให้กับการตัดสินใจ จนกระทั่ง “การเสียสละ”ของสมคิดทำให้เขาหลุดจากบ่วง
 
ในระยะยาวไปกว่านี้ คำสาปของเพชรสีน้ำเงินยังรายล้อมประเทศไทย นี่คือเรื่องราวที่ยังยาวไกลกว่าจะถึงตอนจบ
 
-----------------------------------------------

 

ประเทศไทยจะหลีกพ้นวังวนจลาจลครั้งใหม่ได้อย่างไร?

Posted by KwamRak on 01.2010 บทความน่าอ่าน

ประเทศไทยจะหลีกพ้นวังวนจลาจลครั้งใหม่ได้อย่างไร?

ภัควดี ไม่มีนามสกุล
แปลจาก Andrew Marshall, “How Thailand Can Avoid a New Insurgency, Time:
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1991888,00.html; Thursday, May. 27, 2010

 

สถิติที่น่าหดหู่ใจที่สุดในสัปดาห์นี้ได้รับความเอื้อเฟื้อมาจากแหล่งข่าวในรัฐบาลไทยที่ไม่ระบุชื่อคนหนึ่ง ซึ่งอ้างไว้ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post    แหล่งข่าวผู้นี้เปิดเผยว่า กองทัพยินดีที่จะฆ่า “ประชาชนระหว่าง 200-300 คน” และทำให้บาดเจ็บ “หลายพันคน” ในปฏิบัติการกระชับพื้นที่สัปดาห์ที่แล้ว เพื่อสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงในย่านการค้าของกรุงเทพฯ

หากเปรียบเทียบกับตัวเลขประเมินนี้ ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงในวันที่ 19 พฤษภาคม กล่าวคือ เสียชีวิต 15 ศพ บาดเจ็บหลายร้อยคน ดูเหมือนเกือบจะน่าพอใจ แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากการปะทะและการโจมตีด้วยระเบิดทั้งหมดนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนเป็นต้นมา เมื่อกองทัพปฏิบัติการอย่างมักง่ายและไร้ประสิทธิภาพในการสลายฐานการชุมนุมอีกแห่งหนึ่งของคนเสื้อแดงในย่านเมืองเก่าของกรุงเทพฯ เมื่อรวมกันแล้วก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ควรเป็นเหตุให้ฉลองชัยเลยแม้แต่น้อย เพราะมีผู้เสียชีวิตถึง 85 คน และบาดเจ็บถึง 1,402 ราย (คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการประท้วง http://www.time.com/time/video/player/0,32068,86413453001_1990167,00.html)

คนไทยจำนวนมากเปรียบเทียบเหตุการณ์ครั้งนี้กับเหตุการณ์ “พฤษภาเลือด” พ.ศ. 2535 ซึ่งครั้งนั้นกองทหารสาดกระสุนใส่ผู้ประท้วงชาวกรุงเทพฯ ในตอนนั้นมีผู้เสียชีวิต 48 คน เป็นไปได้ว่าอาจมีมากกว่านั้น (ตัวเลขยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่) แต่อันที่จริง มีตัวอย่างเมื่อไม่นานมานี้อีกตัวอย่างหนึ่งที่กองทัพไทยฆ่าพลเมืองในประเทศของตนเอง และเป็นตัวอย่างที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะพึงสังวรไว้เมื่อเขาพยายามจะเยียวยาประเทศที่แตกเป็นเสี่ยงๆ

มันเป็นความรุนแรงที่เริ่มต้นด้วยการประท้วง ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ประชาชนหลายร้อยคนรวมตัวกันหน้าสถานีตำรวจอำเภอตากใบในจังหวัดนราธิวาส เพื่อประท้วงการจับกุมตัวชาวบ้านไปหกคน ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธพูดภาษาไทย แต่ประชาชนส่วนใหญ่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นชาวมุสลิมพูดภาษามลายู ซึ่งมีความคับข้องใจต่อการปกครองจากกรุงเทพฯ อันห่างไกลมาเนิ่นนานกว่าศตวรรษ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 การปล้นค่ายทหารใน จ.นราธิวาส จุดชนวนให้เกิดการแข็งข้อต่อรัฐบาลไปทั่วพื้นที่ในภูมิภาคนั้น

เหตุการณ์ที่ตากใบเลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว   ผู้ประท้วงขว้างก้อนหินและมีรายงานว่าพยายามบุกเข้าไปในสถานีตำรวจ   ตำรวจและทหารเปิดฉากยิง สังหารประชาชนไป 7 คน จากนั้นก็จับกุมตัวผู้ประท้วงหลายร้อยคน ส่วนใหญ่เป็นชายมุสลิมที่ยังหนุ่ม พวกเขาถูกจับมัดมือไพล่หลัง แล้วถูกโยนเข้าไปสุมทับกันถึงห้าหกชั้นในรถบรรทุกทหาร มีผู้เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจหรือถูกทับจนตายถึง 78 คน

ถึงแม้มีกลุ่มกบฏหลายกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลที่กรุงเทพฯ โดยใช้ความรุนแรงมาหลายสิบปีแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์ที่ตากใบจุดชนวนให้เกิดนักสู้รุ่นใหม่ที่น่าจะเหี้ยมเกรียมยิ่งกว่าเดิม คลิปแสดงความโหดร้ายของทหารที่ทุบตีและเตะผู้ประท้วง แล้วโยนพวกเขาเข้าไปในรถบรรทุก ถูกทางการสั่งห้ามเผยแพร่ทันที แต่ยังคงแพร่หลายอย่างลับๆ ตามบ้านเรือนของผู้คนในภาคใต้ หกปีหลังจากนั้น ความขัดแย้งที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 4,100 ราย เกือบทั้งหมดเป็นพลเรือน

เหตุการณ์ตากใบเกิดขึ้นภายใต้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ซึ่งนโยบายโหดร้ายของเขากระตุ้นให้เกิดความไม่สงบในภาคใต้ (ในวันพุธที่ผ่านมา ศาลในกรุงเทพฯ ออกหมายจับทักษิณด้วยข้อหาก่อการร้าย โดยกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังการต่อต้านรัฐบาลด้วยความรุนแรงของฝ่ายเสื้อแดง) แต่มันน่าจะเป็นบทเรียนสอนใจผู้นำคนปัจจุบันของประเทศไทยด้วยเช่นกัน การล้อมปราบที่ราชประสงค์จะผลักให้คนเสื้อแดงหันไปใช้ความรุนแรงแบบเดียวกับที่ตากใบกระตุ้นให้เกิดผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้หรือไม่? ฐานที่มั่นของคนเสื้อแดงในภาคเหนือและภาคอีสานจะกลายเป็นเขตห้ามเข้าสำหรับทหารและเจ้าหน้าที่รัฐบาล เช่นเดียวกับที่เป็นอยู่แล้วในหลาย ๆ เขตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่? หลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งล่าสุดในกรุงเทพฯคราวนี้ ความเป็นไปได้ทั้งสองประการดูเหมือนไม่ไกลจนเกินเอื้อม   การเมืองแตกเป็นขั้ว และเห็นได้ชัดว่าทั้งสองฝ่ายต่างเต็มใจที่จะใช้กำลัง จนคนไทยจำนวนมากหวาดเกรงว่า พื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศของตนอาจกลายเป็น “เหมือนภาคใต้”

นอกจากนี้ ยังมีภาพเทียบเคียงได้อีกประการหนึ่ง ข้อหนึ่งในแผนการปรองดองของนายอภิสิทธิ์หลังเหตุการณ์นองเลือดที่ราชประสงค์ก็คือ การตั้งสิ่งที่รัฐบาลของเขาเรียกว่า “คณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริง” เพื่อสอบสวนความรุนแรงที่เกิดขึ้น   นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะความยุติธรรมคือการเยียวยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อันเป็นสิ่งที่อภิสิทธิ์เองก็ยอมรับเมื่อหกเดือนที่ผ่านมาในการปราศรัยเกี่ยวกับความไม่สงบในภาคใต้ “การมีกองกำลังรักษาความสงบอยู่ในพื้นที่มากมายไม่ใช่คำตอบเดียวในการแก้ไขความขัดแย้ง” เขากล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว “เราเชื่อในการพัฒนาและระบบยุติธรรมที่ไม่ลำเอียง”

แต่ความยุติธรรมที่ลำเอียง ซึ่งที่แท้แล้วก็คือการไม่มีความยุติธรรมเลย ย่อมไม่ช่วยเยียวยาอะไรได้ มันรังแต่จะเป็นยาพิษ   ประเด็นนี้ยิ่งเป็นความจริง เมื่อหน่วยงานหลักในการรักษากฎหมาย ทั้งทหารและตำรวจ ต่างอยู่เหนือกฎหมายเสียเอง ลองพิจารณากรณีตากใบอีกสักครั้ง เมื่อปีที่แล้วนี้เอง ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ศาลจังหวัดได้วินิจฉัยว่า ทหารและตำรวจไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อความตายของผู้ประท้วง ทันทีที่มีคำตัดสินของศาลออกมา คาดหมายได้เลยว่าจะต้องมีความรุนแรงตามมาอีกเป็นระลอก ทั้งจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบชาวมุสลิมและกลุ่มชาวพุทธที่ติดอาวุธ   ไม่ถึงสองสัปดาห์ถัดมา ความรุนแรงก็มาปะทุด้วยการสังหารหมู่ชาวมุสลิมที่กำลังละหมาดถึง 11 คนในมัสยิดอัลฟุรกอนในจังหวัดนราธิวาส (หมู่บ้านไอปาแย อ.เจาะไอร้อง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 แต่ตามข่าวของไทยบอกว่ามีผู้เสียชีวิต 10 คน อาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มในภายหลัง—ผู้แปล) ซึ่งถือเป็นการสังหารหมู่ที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในภาคใต้   การสอบสวนของตำรวจชี้ให้เห็นว่า กองกำลังติดอาวุธที่สนับสนุนรัฐบาลอาจมีส่วนพัวพันกับการโจมตีครั้งนี้

ด้วยการให้คำมั่นสัญญาถึง “ความยุติธรรมที่ไม่ลำเอียง” แต่นั่งเป็นประธานเหนือความรุนแรงครั้งต่อมาเสียเอง อภิสิทธิ์จึงสูญเสียพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไป หากปล่อยให้การปะทะที่ก่อให้เกิดความสูญเสียครั้งล่าสุดในกรุงเทพฯ ผ่านไปโดยปราศจากการสอบสวนอย่างเต็มที่และเที่ยงตรงไม่ลำเอียงแล้วไซร้ เกรงว่าอภิสิทธิ์อาจสูญเสียพื้นที่ที่เหลือในประเทศนี้ไปด้วย  นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทยและสากล รวมทั้งองค์กร Human Rights Watch ในนิวยอร์ก ต่างออกมาเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอิสระเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ ที่ยังเป็นข้อโต้แย้งกันอย่างหนัก ซึ่งรวมถึงการใช้อาวุธร้ายแรงทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายเสื้อแดงที่ติดอาวุธด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามเป็นการส่วนตัวแล้ว นักสิทธิมนุษยชนต่างยอมรับว่า การสอบสวนแบบนี้คงไม่คืบหน้าไปไหน   ตอนนี้อภิสิทธิ์ตกอยู่ในสมรภูมิสองด้าน ด้านหนึ่งคือผู้ก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้านหนึ่งคือฝ่ายเสื้อแดงในภาคเหนือและภาคอีสาน   ในทั้งสองสมรภูมินี้ อภิสิทธิ์พึ่งพิงแต่กำลังทหารกองทัพไทยอันทรงอำนาจเพียงอย่างเดียว นั่นคือเหตุผลที่เขาอาจไม่กล้าขัดใจนายทหารระดับสูงด้วยการสอบสวนปฏิบัติการของทหาร   นี่คือความผิดพลาด “การสอบสวนอย่างน่าเชื่อถือจะช่วยให้ประเทศไทยกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้” คือคำพูดของสุนัย ผาสุก นักวิจัยขององค์กร Human Rights Watch ในนิวยอร์ก “ไม่มีความยุติธรรมและการรับผิด ก็ไม่มีทางเกิดการปรองดอง” (ดูรูปหลังสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดง http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1990882_2141116,00.html)

นี่คือตัวเลขนับศพอีกตัวเลขหนึ่ง: 19 ศพ   นี่คือจำนวนชีวิตที่สังเวยในความขัดแย้งภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาส ยะลาและปัตตานี นับจากวันที่ 10 เมษายน ถึง 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา   ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนผู้เสียชีวิตในกรุงเทพฯ มีมากกว่านั้น 4 เท่า แต่ก็เป็นจำนวนที่เกิดขึ้นในช่วง 6 สัปดาห์อันคุกรุ่น ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยล้มตายไปหลายพันคนตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา ในเมื่อรัฐบาลในกรุงเทพฯ อันแสนห่างไกลต้องมัวพะวงอยู่กับความอยู่รอดทางการเมืองของตัวเอง ประชาชนคงต้องตายกันอีกมากในหลายปีข้างหน้านี้

 

หมายเหตุผู้แปล: หลังจากที่เรามีวัน “วีรชน 14 ตุลา” “พฤษภาเลือด” และคงมี “พฤษภาอำมหิต” เราน่าจะมีคำเรียกเหตุการณ์ที่ตากใบ เพื่อระลึกถึงผู้คนจำนวนมากที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้น ซึ่งก็เป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ “ใต้ฟ้าเดียวกัน” กับพวกเราทุกคน