จดหมายเปิดผนึกให้ปลดธาริต เพ็งดิษฐ์ และปฎิรูปกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มารับใช้ประชาชน

Posted by KwamRak on 26.2011 บทความน่าอ่าน
จดหมายเปิดผนึกให้ปลดธาริต เพ็งดิษฐ์ และปฎิรูปกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มารับใช้ประชาชน
จดหมายเปิดผนึก
วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

เรื่อง ขอให้ปลดอธิบดีและปฎิรูปกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เรียน ว่าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลหน้า

ตามที่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ดำเนินคดีกับบุคคลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคดีหมิ่นสถาบันฯ และคดีก่อการร้าย โดยยิ่งนับวันจะยิ่งมากขึ้นโดยลำดับ ซึ่งไมเพียงแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการเร่งให้สังคมไทยแตกแยกมากขึ้น กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย มีความไม่สบายใจต่อบทบาทของดีเอสไอ โดยมีความเห็นดังต่อไปนี้

1. ภายหลังจากที่ผู้นำเหล่าทัพและทหารออกมาตรบเท้ากดดันให้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่หมิ่​ยสถาบันฯ ดีเอสไอก็ดำเนินการจับกุม ถอนประกัน ตลอดจนออกหมายเรียกแกนนำเสื้อแดงเพื่อดำเนินคดีหมิ่นสถาบันเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าการทำงานของดีเอสไอคำนึงถึงความรู้สึกของผู้นำเหล่าทัพมากกว่าคำนึงถึ​งความเดือดร้อนของประชาชน จึงเท่ากับว่าดีเอสไอมีธงล่วงหน้าในการดำเนินคดีตามแรงกดดันของกองทัพ

2. พฤติการณ์วางตัวไม่เป็นกลางของดีเอสไอที่เร่งรัดดำเนินคดีกับแกนนำเสื้อแดงเป็นจำนวน​มาก ในช่วงก่อนเลือกตั้งไม่นานนัก โดยเฉพาะแกนนำเสื้อแดงที่ลงสมัครเลือกตั้งหลายคน ซึ่งคนเหล่านั้นมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ส่งผลให้เสียเปรียบคู่แข่งทางการเมืองอย่างแน่นอน

3. พฤติการณ์ของดีเอสไอที่ดำเนินคดีกับคนเสื้อแดงโดยโยงกับแผนผังเครือข่ายล้มเจ้า ย่อมชี้ชัดว่ามีเจตนาดึงสถาบันกษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมือง ด้วยการเอาสถาบันกษัตริย์มาเป็นเครื่องมือทำลายล้างทางการเมือง ผลักประชาชนไปอยู่ตรงข้ามกับสถาบันกษัตริย์ ด้วยการยัดข้อหาหมิ่นสถาบัน ผลเสียจะตกแก่สถาบันในระยะยาว

4. เป็นที่น่าสังเกตุว่าแทบทุกคดีไม่ว่าจะเป็นคดีหมิ่นสถาบันหรือคดีก่อการร้าย มักจะถูกโยงกับคนเสื้อแดงเสมอๆ แต่ไม่ปรากฎว่าคดีเหล่านี้จะถูกโยงเข้ากับฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลหรือกองทัพ การดำเนินคดีในลักษณะนี้จึงมีความไม่ชองมาพากล และมีลักษณะเลือกปฎิบัติสองมาตรฐานต่อคนเสื้อแดงอยู่ตลอดเวลา

5. พฤติการณ์ของอธิบดีดีเอสไอที่คัดค้านการประกันตัว การขอถอนประกันโดยไม่มีเหตุผลอันควร ไม่ยึดหลักผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษา คดีที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ทุกคดีก็จะใช้หลักการคัดค้านการประกันตัวไว้ก่อน เป็นการทำลายหลักนิติรัฐและความยุติธรรม

6. การกระทำของดีเอสไอภายใต้การดูแลของอธิบดีคนปัจจุบันที่มุ่งเลือกปฎิบัติ รังแกประชาชนเสื้อแดงไม่เพียงแต่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเสื้อแดงเท่านั้น หากแต่ยังทำให้ภาพลักษณ์ของดีเอสไอเสียหาย ข้าราชการเสื่อมเสียเกียรติ องค์กรดีเอสไอเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมก็จะไม่เป็นที่น่าเชื่อถืออีกต่อไป ทำให้กระทบกับการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในระยะยาว

7. เจตนารมณ์ดั้งเดิมของการก่อตั้งดีเอสไอขึ้นมาก็เพื่อถ่วงดุลกับตำรวจซึ่งเป็นหน่วยงา​นหลักที่ดูแลประชาชน แต่น่าประหลาดใจที่ยิ่งนานวันตำรวจยิ่งเป็นที่รักของประชาชนมากขึ้น เพราะตำรวจส่วนใหญ่สนับสนุนประชาธิปไตย ในทางตรงข้าม ดีเอสไอกลับเป็นที่น่ารังเกียจในสายตาของประชาชนลงไปทุกที เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เป็นที่แน่ชัดว่าจะต้องมีความผิดพลาดใหญ่หลวงบางประการเกิดขึ​้นในหน่วยงานอันทรงอิทธิพลแห่งนี้ จึงถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้เสีย

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลชุดต่อไป ให้ปลดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และปฎิรูปกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มารับใช้ประชาชนและระบอบประชาธิปไตยต่อไป

เรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายทรงชัย วิมลภัตรานนท์)
ประธานกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย

*********************************