มายา? โรฮิงยา ยิ่งกว่าลับลวงพราง - ข่าวไทยรัฐออนไลน์

Posted by KwamRak on 30.2011 News
มายา? โรฮิงยา ยิ่งกว่าลับลวงพราง
ข่าวไทยรัฐออนไลน์
 เส้นทางโรฮิงยาลักลอบเข้าประเทศไทยมี 2 ทางหลัก...ทางบก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับทางเรือ น่านน้ำจังหวัดระนอง

ตาม ที่เป็นข่าว...โรงฮิงยาต้องรอนแรมมาไกล เสี่ยงภัยแลกอิสรภาพ ใช้เวลาเดินทาง 10-15 วัน ก็ให้สงสัยอยู่ว่า...พวกเขาอยู่ กิน ถ่าย กันอย่างไรในเรือผุจวนจะพัง กับมนุษย์ที่อยู่กันแน่นขนัด?

"การสอบสวนพบว่า โรฮิงยาเหล่านี้ไม่ได้นั่งเรือเสี่ยงภัย ความเป็นจริงมีการลำเลียงส่งต่อกันมาเป็นทอดๆ พักมนุษย์เรือไว้ตามจุดต่างๆ...เกาะร้างกลางทะเล หรือจุดซ่อนเร้นในประเทศใกล้เคียง...รอเดินทางสู่เป้าหมาย"

ภูวดล แดนไทย ผู้ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวโรฮิงยามายาวนาน สะท้อนประเด็น "โรฮิงยา ภาพมายาพิศวง" ภายใต้หัวข้อ "มายามหาโจร บทเรียนเร็วของพม่า" บอก

ภูวดล บอกว่า จากจุดพักจะเดินทางต่อไปสู่เป้าหมายด้วยเรือใกล้หมดสภาพที่หาได้ในแต่ละ พื้นที่ เติมน้ำมัน 60-150 ลิตร พอที่จะเดินทางเข้าไปยังอำเภอกะเปอร์ หรือไปที่ กิ่ง อ.สุขสำราญ จังหวัดระนอง

"ทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง เมื่อออกพ้นฝั่งต้นทางแล้ว...โรฮิงยาทำเองไม่ได้ ต้องมีขบวนการสนับสนุน ซึ่งมีทั้งคนพม่า คนไทย...ในระนอง พังงา หาดใหญ่ ...สงขลา รวมถึงคนมาเลเซีย คอยอำนวยความสะดวกอยู่เบื้องหลัง"

แม้กระทั่งคำแนะนำ สั่งสอน การให้ปากคำหากถูกจับกุม หากยังจำกันได้ บทสัมภาษณ์ผ่านสื่อที่ว่า..."เดินทางมาไกล เสี่ยงชีวิตกลางทะเล เพื่ออิสรภาพ" ก็มาจากนายหน้าทั้งสิ้น 

ขบวนการลักลอบค้ามนุษย์ในเมืองไทย อาจปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการเชื่อมโยงไปถึงการทุจริตคอรัปชันของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ที่คอยให้ความช่วยเหลือ

ข้อแรก...กลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ที่มีการติดต่อหลบหนีเข้าเมืองจะประสาน ข้อมูล นัดหมายก่อนเดินทางออกจากรัฐอารากัน หรือจังหวัดค็อกซ บาซาร์ บังกลาเทศ


ขบวนการมีการวางระบบในการสื่อสารให้ความช่วยเหลือระหว่างเดินทาง มีการนัดหมาย กำหนดจุดนัดพบภายหลังเดินทางเข้ามายังจังหวัดระนองได้แล้ว 

ขบวนการสุดท้าย...นำผู้หลบหนีเข้าเมืองไปสู่พื้นที่ตอนใน หรือประเทศที่สาม

ข้อสอง...กลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นภายหลังการหลบหนีเข้าเมืองมาแล้ว ถ้าผู้หลบหนีเข้าเมืองฯถูกจับ ถูกผลักดันออกไป 

คนเหล่านี้จะไปรวมตัวกันตามเกาะ หรือแนวชายแดน ต่อจากนั้นจะมีขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือ ลักลอบนำพาเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง 

จับตา...กลุ่มเครือญาติที่เดินทางหลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว เป็นอีกกลุ่มที่คอยให้ความช่วยเหลือ 


คนเหล่านี้ อยู่ในพื้นที่จังหวัดระนอง 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรุงเทพฯ


ภูวดล บอกว่า การติดตามตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ยึดได้จากกลุ่มโรฮิงยา พบว่าเป็นหมายเลขของบุคคลในจังหวัดนราธิวาส แม้จะมีรายชื่อปรากฏ...แต่การวางข่ายงานอย่างสลับซับซ้อน ทำให้ไม่สามารถสาวถึงเครือข่ายระดับสูงได้ 

เหล่านี้เป็นที่มาของ...ลูกแกะจอมมายา 

"ต้องยอมรับว่าโรฮิงยาเป็นขบวนการ จัดตั้งสอดรับกันอย่างดี ภาพที่ออกมาจึงเป็นภาพลูกแกะที่น่าสงสาร เข้ากับจริตขี้สงสารของคนไทย"

ภูวดล ย้ำว่า สงครามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน...และต่อจากนี้จะเป็นสงครามซ่อนรูป ก่อเชื้อสุมไฟปะทุจากภายใน ไม่ได้ถืออาวุธ ยกพลขึ้นบกเหมือนสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกแล้ว

"ระวัง...เราเองนั่นแหละจะชักศึกเข้าบ้านโดยไม่รู้ตัว"

ถ้าสังเกต จะเห็นว่ากลยุทธ์ของโรฮิงยา จะเหมือนกับที่ใช้กันอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

หนึ่ง...เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ พูดถึง อ้างถึงแต่ประวัติศาสตร์ในมุมที่เป็นประโยชน์ฝ่ายตนเท่านั้น

สอง...เพิ่มประชากร ขยายวงขับไล่ประชากรดั้งเดิมในพื้นที่


สาม...ใช้แนวร่วมจากในและนอกประเทศหลอกผู้ที่หลงทฤษฎี คลั่งตำรามาเป็นแนวร่วมว่าต้องสมานฉันท์ เพื่อหยุดการต่อต้าน 

เป็นการยื้อเวลา ขยายมวลชน เพิ่มความเข้มแข็ง รอความพร้อม

ขั้นตอนบ่อนทำลายความเชื่อ และโฆษณาชวนเชื่อ เป็นการจัดตั้งที่จะต้องทำทุกวิถีทางให้ประชาชนไม่เชื่อถือ เอาใจออกห่างรัฐ ขยายขอบเขตจนกระทั่งเป็นความขัดแย้งระหว่างมวลชนกับรัฐฯ
ไม่ ยอมรับระบอบการปกครองที่เป็นอยู่ มวลชนส่วนหนึ่งที่ยังลังเล หรือยังเชื่อถือรัฐฯอยู่ ผู้ก่อการร้ายจะใช้การลอบทำร้าย ก่อวินาศกรรม เพื่อเป็นการข่มขู่ให้เกิดความกลัว 

แสดงให้เห็นว่าอำนาจรัฐไม่สามารถคุ้มครองได้อีกต่อไป ทั้งองค์กร การปฏิบัติการ จะต้องปิดลับ...ซ่อนเร้น

"เรื่องราวของโรฮิงยาจึงลึกยิ่งกว่าลับลวงพราง หลายเท่า..." ภูวดล ว่า

"โรฮิงยาเคยอ้างว่าเป็นชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มหนึ่งที่ช่วยพม่ารบกับอังกฤษ เพื่ออิสรภาพของพม่า...ยังสงสัยอยู่ว่าตอนนั้น โรฮิงยาอยู่ที่ไหน?"

ทางฝั่งอินเดียที่เป็นบังกลาเทศในปัจจุบันก็ต่อต้านอังกฤษ มหาตมะคานธี ชนะอังกฤษด้วย "อหิงสา" คนอินเดียตายไปมากมายด้วยคมกระสุนของอังกฤษ

ถ้าต่อสู้อยู่ในพม่า พม่าต้องรู้จักชื่อ...โรฮิงยา


ภูวดล บอกอีกว่า ในประเทศไทยก็มีข้อที่น่าสังเกต...มีการเข้าร่วมขบวนการล้มอำนาจรัฐฯให้เห็น การชุมนุมกันทุกครั้งในอดีตไม่เคยมีมุสลิมเข้าร่วมให้เห็นเป็นรูปธรรม ถ้าจะมีก็เป็นมุสลิมรากหญ้า บริสุทธิ์มิใช่องค์กรจัดตั้ง

"เว้นแต่การชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่ จุดสังเกต เป็นครั้งแรกที่เห็นป้ายผ้าผืนใหญ่ บอกชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสนา องค์กรนี้...คือใคร? มาจากไหน" 

หลังยุติการชุมนุม ภูวดล บอกว่า องค์กรนี้หายตัวไป ในขณะที่มีข่าว...ฮาร์ดดิสก์ ข้อมูลความมั่นคงที่เป็นความลับระดับชาติ ถูกถอดไปเกลี้ยง...

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีหน่วยงานประกอบด้วย ส่วนงานกลาง, สำนักงานเลขานุการกรม, กองอำนวยการข่าวกรอง 

สำนักความมั่นคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ, สำนักความมั่นคงกิจการภายในประเทศ และสำนักความมั่นคงกิจการภายนอกประเทศ 

หน่วยงานเหล่านี้รวมตัวกันอยู่ที่ชั้น 1 ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นชั้นความลับ...ถึงความลับสุดยอดของประเทศ

ข้อมูลจะถูกแยกประเภทตามลักษณะหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน นโยบายทางการเมือง รวมถึงกิจการสำคัญต่างๆมากมาย


"โดยสรุป...เป็นข้อมูลเพื่อความมั่นคงของชาติทั้งสิ้น ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การทหาร การดำเนินการทางการเมืองภายในและระหว่างประเทศ...เสมือนเป็นพิมพ์เขียว"

ภูวดล แดนไทย บอกว่า เซิร์ฟเวอร์ไม่กี่ตัว...ฮาร์ดดิสก์ไม่กี่อัน สำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจ อาจไม่รู้สึกถึงความสำคัญใด 

แต่สำหรับผู้ที่เข้าใจ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ธรรมดาที่ซื้อหาได้ทั่วไป เพราะข้อมูลที่อยู่ในนั้นเป็นความลับสุดยอดของประเทศ และเป็นทุกอย่างที่ประเทศไทยเป็น

วันนี้โรฮิงยาจะเป็นลูกแกะที่เดินมาได้ถึงจุดนี้หรือยัง...รัฐบาลประชาธิปัตย์น่าจะหาคำตอบได้ดีกว่าประชาชนตาดำๆ.

กฎหมายอิสลาม

Posted by KwamRak on 22.2011 Download
กฎหมายอิสลาม

กฎหมายอิสลาม ตอนที่ ๑ - คลิกแล้วฟังได้เลย

หากต้องการดาวโหลดเก็บไว้กดที่นี่ Download

<><>
กฎหมายอิสลาม ตอนที่ ๒ - คลิกแล้วฟังได้เลย

หากต้องการดาวโหลดเก็บไว้กดที่นี่ Download

<><>
กฎหมายอิสลาม ตอนที่ ๓ - คลิกแล้วฟังได้เลย

หากต้องการดาวโหลดเก็บไว้กดที่นี่ Download

<><>
กฎหมายอิสลาม ตอนที่ ๔ - คลิกแล้วฟังได้เลย

หากต้องการดาวโหลดเก็บไว้กดที่นี่ Download