ฐิติมา ฉายแสง โฆษกรัฐบาล 27/09

Posted by KwamRak on 29.2011 [ TV ] - ติดขอบเวที 0 trackback


ฐิติมา ฉายแสง
อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
อนุตตมา อมรวิวัฒน์
ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา

29 8 54 ข่าวค่ำDNN สัมภาษณ์ อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด กรณี แต่งตั้งคนเสื้อแดงเข้ารับตำแหน่งการเมือง

Posted by KwamRak on 30.2011 [ TV ] - News 0 trackback
29 8 54 ข่าวค่ำDNN สัมภาษณ์ อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด กรณี แต่งตั้งคนเสื้อแดงเข้ารับตำแหน่งการเมือง

ที่นี่ MV5 อนุสรณ์-กุลธิดา 05 07 2011

Posted by KwamRak on 05.2011 [ TV ] - บันทึกเทป

[News]29-04-2011:MVTV5:เสธ.แดง

Posted by KwamRak on 29.2011 [ TV ] - บันทึกเทป