ดาราศิลปินไทยกับอนคตที่ดับวูบเพราะยาเสพติด

Posted by KwamRak on 30.2011 [ TV ] - การเมืองวัยรุ่น 0 trackback

เสก โลโซ ขอขมา-พร้อมบำบัด 25 Dec 2011

Posted by KwamRak on 25.2011 [ TV ] - การเมืองวัยรุ่น 0 trackback

เสกเบี้ยวกานต์ พี่ชายปัดติดยา 24 Dec 2011

Posted by KwamRak on 24.2011 [ TV ] - News 0 trackback

รวมกระแสข่าว เสก โลโซ - sek - Loso
http://www.youtube.com/playlist?list=PLB803B98917FA498A