มหกรรมพืชสวนโลก กระตุ้นท่องเที่ยวโรงแรมเชียงใหม่คึกคัก

Posted by KwamRak on 06.2011 [ TV ] - News

แต่งตั้ง ยิ่งลกษณ์ จันทร์ที่8นี้

Posted by KwamRak on 06.2011 [ TV ] - News

คอลัมอัพเดท ฝากให้น้องปู

Posted by KwamRak on 06.2011 [ TV ] - News

คุยกันคนละประเด็น 5 8 54

Posted by KwamRak on 06.2011 [ TV ] - News

ธงชัย' แนะนายกฯยิ่งลักษณ์ เป็นตัวของตัวเอง

Posted by KwamRak on 06.2011 [ TV ] - News

พท เตรียมฟ้อง กกต ตรวจสอบ แก้วสรร ตุลย์

Posted by KwamRak on 06.2011 [ TV ] - News

ใจ อึ๊งภากรณ์:ขอทวงความยุติธรรมและประชาธิปไตยจากรัฐบาลใหม่ของคุณยิ่งลักษณ์

Posted by KwamRak on 05.2011 บทความน่าอ่าน
 

ข้อ 1.ต้องปล่อยนักโทษการเมืองเสื้อแดงทุกคน ไม่ใช่แค่แกนนำ และไม่ใช่แค่การประกันตัวเท่านั้น ต้องเลิกคดีเพราะข้อหาต่างๆ นาๆ ที่อำมาตย์ตั้งกับคนเสื้อแดงเป็นข้อหาทางการเมืองทั้งสิ้น คนของเราไม่ได้ทำความผิด (ภาพข่าว:ว่าที่นายกฯยิ่งลักษณ์วันเปิดประชุมสภา และจตุพร พรหมพันธุ์ รายงานตัวเป็นส.ส.)

โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

หมายเหตุไทยอีนิวส์:บทความนี้ดั้งเดิมชื่อ เสื้อแดงสังคมนิยม ขอทวงความยุติธรรมและประชาธิปไตยจากรัฐบาลใหม่ของคุณยิ่งลักษณ์

พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเพราะคนเสื้อแดงเคลื่อนไหวต่อสู้และเสียสละมาตลอดช่วงรัฐบาลเผด็จการทหารของอภิสิทธิ์ 

ตอนนี้เราเห็น สส. และคณะรัฐมนตรีใหม่แต่งชุดเครื่องแบบสีขาวเดินเข้ารัฐสภาตามธรรมเนียมอำมาตย์ แต่เขาจะไม่มีตำแหน่งดังกล่าวถ้าไม่มีขบวนการเสื้อแดง 

ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องเตือนความจำรัฐบาลใหม่ว่า เขาต้องตอบแทนบุญคุณของมวลชนประชาชน เราขอทวงความยุติธรรมและประชาธิปไตย ดังนี้

1. ต้องปล่อยนักโทษการเมืองเสื้อแดงทุกคน ไม่ใช่แค่แกนนำ และไม่ใช่แค่การประกันตัวเท่านั้น ต้องเลิกคดีเพราะข้อหาต่างๆ นาๆ ที่อำมาตย์ตั้งกับคนเสื้อแดงเป็นข้อหาทางการเมืองทั้งสิ้น คนของเราไม่ได้ทำความผิด

2. ต้องปล่อยนักโทษกฏหมายหมิ่นฯ และยกเลิกกฏหมายหมิ่นและกฏหมายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปิดปากประชาชนไทย การมีกฏหมายหมิ่นฯ รวมถึงกฏหมายหมิ่นศาล เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพทางวิชาการ และความสามารถของประชาชนที่จะตรวจสอบองค์กรของรัฐ เพื่อความโปรงใส 

กฏหมายเหล่านี้ไม่มีในประเทศประชาธิปไตย และเราจะไม่สามารถสร้างประชาธิปไตยแท้ได้ถ้ายังมีกฏหมายนี้อยู่ และเราไม่สามารถร่วมกันกำหนดอนาคตของระบบการปกครองไทยได้อีกด้วย 

รัฐบาลใหม่ต้องเลิกเซ็นเซอร์สื่ออย่างที่อำมาตย์ทำมาตั้งแต่รัฐประหาร ๑๙ กันยา

3. ต้องสร้างมาตรฐานสิทธิมนุษยชน โดยการนำนักการเมืองและนายพลที่มีส่วนในการฆ่าประชาชนที่ผ่านฟ้าและราชประสงค์มาขึ้นศาล อย่างที่ประเทศ อียิปต์ เกาหลีใต้ และประเทศอื่นทำ ต้องนำนายอภิสิทธิ์ สุเทพ อนุพงษ์ และประยุทธิ์มาขึ้นศาลโดยเร็ว

4. ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญทหาร อาจนำรัฐธรรมนูญปี ๔๐ กลับมาใช้แล้วแก้ให้ดีขึ้น หรืออาจร่างใหม่ 

แต่คราวนี้ชุมชนคนเสื้อแดงต้องมีส่วนสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ไม่ใช่ยกให้นักวิชาการ หรือเอ็นจีโอที่ชื่นชมเผด็จการร่างแต่ฝ่ายเดียว

5. ต้องมีการปฏิรูปกองทัพ และระบบศาล แบบถอนรากถอนโคน ต้องปลด ผบทบ.ประยุทธิ์ออกจากตำแหน่ง ผบทบ.ต้ องรับใช้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ต้องนำทหารออกจากสื่อ และลดงบประมาณทหารให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้แทรกแซงการเมือง ต้องปลดผู้พิพากษาสองมาตรฐานออก และนำระบบลูกขุนมาใช้เพื่อพิจารณาคดีสำคัญๆ

6. ต้องสร้างสันติภาพในภาคใต้และที่ชายแดนเขมรด้วยมาตรการทางการเมืองที่ปฏิเสธการคลั่งชาติ ควรให้ทหารกลับกรมกอง เพื่อปูทางไปสู่สมัชชาประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนใต้ เพื่อกำหนดวิธีการปกครองที่ประชาชนเหล่านั้นต้องการ และในกรณีเขมร เราควรร่วมพัฒนาเขาพระวิหารกับฝ่ายเขมรดังมิตรและเพื่อนบ้านที่ดี

7. ประเทศไทยต้องเริ่มสร้างรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าและครบวงจร ผ่านการเก็บภาษีก้าวหน้าจากคนรวย เพื่อสร้าง “ความเป็นพลเมืองเท่าเทียมกัน” แทน “วัฒนธรรมเจ้ากับไพร่”

8. ขบวนการทางสังคม เช่นสหภาพแรงงาน และกลุ่มชุมชน ต้องมีสิทธิเสรีภาพในการต่อรองตามมาตรฐานสากล การก่อตั้งสหภาพแรงงานและการนัดหยุดงานจะต้องไม่ถูกปราบปรามโดยรัฐหรือนายจ้าง และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านต้องมีสิทธิร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานกับคนงานไทย

ถ้ารัฐบาลใหม่เลือกที่จะหักหลังมวลชนเสื้อแดง และหันไปจับมือ “ปรองดอง” กับอำมาตย์ เราคนเสื้อแดงควรออกมาชุมนุมใหญ่จนกว่าเราจะได้ความยุติธรรมและประชาธิปไตย

คนเสื้อแดงจะมีพลังยิ่งใหญ่ถ้าจับมือกับขบวนการแรงงาน และทหารเกณฑ์ระดับล่างในการต่อสู้

วีรชนคนเสื้อแดงต้องไม่ตายเปล่า!!!

วีรชนคนเสื้อแดงต้องไม่ถูกขังลืม!!!

วอนนายกฯยิ่งลักษณ์ค้นความจริงใครฆ่าประชาชน ขอเศษเสี้ยวยุติธรรมเร่งปลดโซ่นักโทษการเมือง

Posted by KwamRak on 05.2011 News
 
ดาวล้อมเดือน-นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ท่ามกลางวงล้อมแสดงความยินดีของบรรดาส.ส.ชาย ภายหลังจากที่ประชุมสภาสายวันนี้มีมติให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่28และนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย(ภาพข่าว:
REUTERS)
กราบขอบคุณ-นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไหว้ขอบคุณส.ส.ที่พากันลงมติให้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของไทย และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ เมื่อสายวันนี้ที่รัฐสภา (ภาพข่าว:REUTERS)

โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
5 สิงหาคม 2554เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว เครือข่ายประชาธิปไตย (คปต.) นำโดยนายคารม พลทะกลาง นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ นายธีรชัย สหวัฒน์ น.ส.พัชณีย์ คำหนัก และนายบรรเจิด ฟุ้งกลิ่นจันทร์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน "7 สิงหาคม วันกฎหมายไทย" ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อประกาศข้อเรียกร้องขอเพียงเศษเสี้ยวแห่งความเป็นธรรมและรณรงค์ปลดปล่อยนักโทษการเมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย

นายบรรเจิด ฟุ้งกลิ่นจันทร์ บิดาของนายเทิดศักดิ์ ฟุ้งกลิ่นจันทร์ วีรชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์วันที่ 10 เมษายน 2553 กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ช่วยเยียวยาอย่างเร่งด่วนและค้นหาความจริงหาคนที่สั่งการและฆ่าประชาชนในเหตุการณ์วันที่ 10 เมษายน และ 19 พฤษภาคม 2553 และอยากให้รัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์เร่งดำเนินการเยียวยาให้ญาติวีรชนทั้ง 91 ศพให้สำเร็จ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของญาติวีรชนทุกคน

นายเยี่ยมยอด กล่าวว่า ในการจัดงานในครั้งนี้ทางเครือข่ายจะร่วมกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1.เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้ถูกจับกุมคุมขังในกรณีเรียกร้องประชาธิปไตยระหว่างปี 2549-2553 คดีการเมืองรวมทั้งคดีอาญามาตรา 112 โดยให้ผู้ถูกดำเนินคดีได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และดำเนินคดีด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

2.เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกปรับปรุงกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมที่ใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2550 อันเป็นผลิตผลของการรัฐประหาร 

3.เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการตรากฎหมาย กระบวนการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการตีความกฎหมาย ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญในวันนั้นจะมีการประกาศเจตนารมหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเวลา 10.00 น.วันที่ 7 สิงหาคมนี้ และจะเดินทางไปที่หน้าศาลฎีกาเพื่อปักแผ่นป้ายข้อเรียกร้องขอเศษเสี้ยวความเป็นธรรมให้กับผู้ถูกดำเนินคดีด้วยความไม่เป็นธรรม

น.ส.พัชณีย์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในวันกฎหมายไทยนั้น แต่ละกิจกรรมจะสะท้อนถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยและคิดว่าในวันกฎหมายไทยเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะนำเสนอปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้สาธารณชนในประเทศและต่างประเทศได้เข้าใจและร่วมกันผลักดันให้มีการนำคนผิดมาลงโทษและรับผิดชอบต่อ 91 ศพ และบาดเจ็บ 2,000 คน และปลดปล่อยนักโทษการเมืองทุกคน เพราะนักโทษต่างๆ นั้นเป็นผู้ที่คัดค้านการทำรัฐประหาร 

เพราะฉะนั้นจึงเป็นการกลั่นแกล้งกลุ่มคนเหล่านี้ และจะต้องยกเลิกกฎหมายที่สำคัญๆ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2550 และจะต้องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ และยกเลิกกฎหมายเผด็จการอื่นๆ เช่น กฎอัยการศึก เพราะเป็นกฎหมายที่ล้าสมัย เพราะเป็นกฎหมายนับตั้งแต่รัชกาลที่ 6 และในสมัยที่มีการทำรัฐประหารรัฐบาลของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้ออกพระราชบัญญัติชุมนุม พรบ.มั่นคงภายใน ซึ่งกฎหมายที่นำมาจัดการกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของรัฐบาล 

"ส่วนกิจกรรมในวันที่ 7 สิงหาคมนั้น จะระดมประชาชนไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเวลา 10.00 น. และจะเดินไปยังหน้าศาลฎีกา เพื่อไปบอกต่อศาลว่า "เราต้องการเศษเสี้ยวของความเป็นธรรม" 

จากนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง "ประชาธิปไตยแท้กับความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจสัมพันธ์กันอย่างไร" ในเวลา 14.30-16.30 น. ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน 

และในเวลา 17.00 น.จะมีการปราศรัยใหญ่ที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน วงเวียนใหญ่ โดยมี นายทอม ดันดี และนายสุนัย จุลพงศธร เป็นผู้ปราศรัย และที่บ้านวันอาทิตย์สีแดง ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลลาดพร้าวจะมีการจัดการเสวนาพูดคุยกับกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงและนางจิตรา คชเดช ในเวลา 14.00 น. 

และในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม จะมีการจัดเสวนาในหัวข้อ "สถานการณ์หลังการเลือกตั้งกับอนาคตขบวนการประชาธิปไตย" โดยมีนายสุนัย จุลพงศธร, นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ และนายวัฒน์ วัลยางกูร ที่อนุสรณ์สถานสี่แยกคอกวัว

พรรคเพื่อไทย เวทีวงเวียนใหญ่ 18/6/54

Posted by KwamRak on 18.2011 [ TV ] - ติดขอบเวที

เพื่อไทย อุดรธานี 25 05 54

Posted by KwamRak on 25.2011 [ TV ] - ติดขอบเวที

เพื่อไทย อุดรธานี 25 05 54

Posted by KwamRak on 25.2011 [ TV ] - ติดขอบเวที

[News]:02-05-2011:ร้อยเอ็ด

Posted by KwamRak on 13.2011 [ TV ] - ติดขอบเวที

กด > เพื่อรับชม

Date/Time Rec.  
02-05-2011(19:03) [14:01]

รำบายศรีสู่ขวัญโดย คณาจารย์ร้อยเอ็ด

02-05-2011(19:18) [12:20] ปธ กลุ่มคนร้อยเอ็ดรักปชต วิเชียรชนินทร์ สินธุไพร
02-05-2011(19:30) [8:50] สดุดีวีรชนแดง
02-05-2011(19:39) [26:20] ธิดา
02-05-2011(20:05) [13:40] เหวง
02-05-2011(20:19) [13:04] อดิศร ไม่จบ
02-05-2011(20:44) [15:07] ขวัญชัย,นิสิต&ครูเอมอร
02-05-2011(20:59) [30:02] ทักษิณ
02-05-2011(21:29) [17:13] นิสิต,เจ๋งดอกจิก
02-05-2011(21:46) [30:12] ก่อแก้ว
02-05-2011(22:16) [4:33] วิเชียร ขาวขำ
02-05-2011(22:20) [32:10] จตุพร
02-05-2011(22:53) [26:55] วิภูแถลง
02-05-2011(23:20) [9:20] นพ เชิดชัย
02-05-2011(23:29) [19:04] แรมโบ้อีสาน
02-05-2011(23:49) [46:10] ณัฐวุฒิ
02-05-2011(00:35) [22:19] เวียงวรเชษฐ์
02-05-2011(00:57) [8:31] พายัพ

[News]:30-04-2011:เพื่อไทยปราศรัย

Posted by KwamRak on 13.2011 [ TV ] - ติดขอบเวที

กด > เพื่อรับชม

Date/Time Rec.  
30-04-2011(18:06) [13:34]  
30-04-2011(18:19) [12:12] ยงยุทธ
30-04-2011(18:31) [6:04] พิชัย
30-04-2011(18:38) [14:30] แซม&คณวัฒน์
30-04-2011(18:52) [19:16] ดร สุชาติ นพ เชิดชัย
30-04-2011(19:11) [12:11] วีระ
30-04-2011(19:23) [15:59] ดร อภิวันท์ พลเอกพัลลภ
30-04-2011(19:39) [43:35] จตุพร&พงศ์เทพ เทพกาญจนา
30-04-2011(20:23) [22:22] ประชาพรมนอก,นายกสมชาย,อดิศรเพียงเกษ
30-04-2011(20:45) [8:22] แนะนำสส
30-04-2011(20:54) [1:00:31] ทักษิณ
30-04-2011(21:54) [4:25] ส้มโปะ โสภาพรรณ ร้องเพลง
30-04-2011(21:59) [1:01:45] ณัฐวุฒิ
30-04-2011(23:00) [5:19] สุนีย์ อดีตเลขาธิการทรท
30-04-2011(23:06) [46:38] เวียงวรเชษฐ์

[TV]05-05-2011:ปราศรัยอุบล

Posted by KwamRak on 11.2011 [ TV ] - ติดขอบเวที

กด > เพื่อรับชม

:อุบล
:05.05.2011
:ณัฐวุฒิ (1:30:39),จตุพร (49:16),ทักษิณ(1:04:34),เวียงวรเชษฐ์ อดิศร วิเชียร(15:11),เฉลิม(45:34)