เทวาสายัณห์: มรณกรรมของประชาธิปไตยแบบไทย

Posted by KwamRak on 21.2011 บทความน่าอ่าน
เทวาสายัณห์: มรณกรรมของประชาธิปไตยแบบไทย

หนังสือต้องอ่าน(ยังไม่ต้องห้าม):เทวาสายัณห์

Posted by KwamRak on 21.2011 บทความน่าอ่าน

หนังสือต้องอ่าน(ยังไม่ต้องห้าม):เทวาสายัณห์

 


ที่มา zenjournalist

หนังสือ“เทวาสายัณห์: มรณกรรมของประชาธิปไตยแบบไทย” (แปลจาก Thailand Unhinged: The Death of Thai-Style Democracy) เป็นหนังสือที่วิพากษ์การเมืองและความเป็นไปในสังคมไทยอย่างถึงแก่น 

โดยเฉพาะในช่วงที่เมืองไทยตกอยู่ในภาวะวุ่นวายหลังจากการรัฐประหารขับไล่อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร

ผู้เขียนมองว่า วิกฤตการณ์การเมืองไทยที่เป็นมาอย่างต่อเนื่อง สามารถอธิบายได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงเวลาหลังจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ถูกโค่นล้มไป

ซึ่งจะพบว่าเต็มไปด้วยความพยายามอย่างเป็นระบบของพวกชนชั้นปกครองที่ไม่ได้ มาจากการเลือกตั้ง ที่จะขัดขวางไม่ให้ประชาธิปไตยในเมืองไทยพัฒนาไปได้ เนื่องจากหวังจะกุมอำนาจไว้ในมือตน สถาบันการเมืองถูกบ่อนทำลาย ทำให้ไร้พลังอย่างต่อเนื่อง ความหวังหรือความพยายามใดๆของประชาชนที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ถูกปราบปรามตลอดเวลา

ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมองว่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2553 ซึ่งหลายอย่างเป็นโศกนาฏกรรม เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงมรณกรรมของ “ประชาธิปไตยแบบไทย” ซึ่งเป็นระบอบการปกครองของประเทศมาได้ 50 ปีแล้ว

แม้ระบอบการปกครองแบบนี้จะหยิบยืมเปลือกนอกบางอย่างของประชาธิปไตยมาใช้ แต่ก็สงวนสิทธิ์ในการบริหารประเทศให้อยู่ในมือ “คนดี” ที่มีชาติตระกูล มีสถานะทางสังคมสูงและมีฐานะร่ำรวย 

แต่ละบทในหนังสือเล่มนี้มีลีลาการเขียนที่ตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม และวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ไว้หน้าใคร

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นงานเขียนที่แปลกออกไปจากปกติทั่วไป เพราะเป็นการผสมผสานระหว่างงานเขียนทางวิชาการ งานเขียนทางวารสารศาสตร์ และงานเขียนที่โจมตีความอยุติธรรมและกระตุ้นให้เกิดความต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดีขึ้น
สารบัญ:

คำนำ

1. รัฐประหารประชาธิปไตย
2. ในนามของพ่อ..
3. เผด็จการผู้ใหญ่
4. ขายตัวขายชาติ
5. แบบไทยโดยแท้
6. กบฏไพร่
7. พระเจ้าตายแล้ว

หมายเหตุ: มีหนังสือฉบับเต็มอยู่ในอินเตอร์เน็ต แต่เราไม่แน่ใจว่าจะสามารถโพสต์ลิงก์ได้หรือไม่ ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาอ่านได้เองโดยใช้เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลทั่วไป