ความ(ไม่)รู้เศรษฐศาสตร์ของนิธิ

Posted by KwamRak on 28.2012 [ TV ] - ติดขอบเวที 0 trackback
 

ความ(ไม่)รู้เศรษฐศาสตร์ของนิธิ

28 พ.ค. 55 - เกษียร เตชะพีระ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อภิปรายหัวข้อ "คุยกันฉันคนไม่รู้เศรษฐศาสตร์ -- ว่าด้วยความ (ไม่) รู้เศรษฐศาสตร์ของอ.นิธิ" ระหว่างการเสวนา "พลังแห่งความรู้แบบนิธิ" การเสวนาในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปี ของ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ จัดโดยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ร่วมกับ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 28 พฤษภาคม 2555 ที่ห้อง HB5200 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Uploader: prachatai