อนุสรณ์ อมรฉัตร สามีนายกยิ่งลักษณ์

Posted by KwamRak on 07.2011 [ TV ] - News