โปรดทราบมีเพจปลอม??ของ อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

Posted by KwamRak on 15.2011 กระจายข่าว 0 trackback
ประกาศโปรดทราบ มีคนสร้างเพจนี้ขึ้นมา มีเบาะแสที่ชี้ได้ว่าไม่ใช่ฝ่าย​เราเป็นคนสร้าง 

เพจของคุณอนุดิษฐ์ที่สร้างมาตั้
​งนานแล้ว คือ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ,สำนักงานปราบโกง Anti-corruption
 :Dung Champa


ของปลอม-------------------------------------------------------

นักการเมือง