"จดหมายตอบโต้” และ "ตอบจดหมายตอบโต้" หลังสหภาพยุโรปกังวลต่อคำพิพากษา “สมยศ”

Posted by KwamRak on 26.2013 บทความน่าอ่าน 0 trackback
 

การตัดสินจำคุกสมยศ พฤกษาเกษมสุข 10 ปี จากความผิดตามประมวลกฎหมายอ
าญามาตรา 112 เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นที่จับตาและถูกประณามจากองค์กรและประชาคมระหว่างประเทศแล้ว ยังได้เปิดมิติใหม่ให้กับสถิติการจับกุมคุมขังสื่อมวลชน โดยรายงานของคณะกรรมการปกป้องผู้สื่อข่าว (Committee to Protect Journalists – CPJ) ที่รวบรวมตลอด 12 ปีที่ผ่านมา พบว่าไทยซึ่งเป็นเสมือนแม่แบบเสรีภาพสื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ไม่เคยมีการจับกุมคุมขังสื่อมวลชน (นักข่าว, บรรณาธิการ) มาก่อน


สาระ+ภาพ สื่อที่ถูกคุมขังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากปี 2000-2012

คลิกชมภาพขนาดใหญ่

การตัดสินจำคุกสมยศ พฤกษาเกษมสุข 10 ปี จากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นที่จับตาและถูกประณามจากองค์กรและประชาคมระหว่างประเทศแล้ว ยังได้เปิดมิติใหม่ให้กับสถิติการจับกุมคุมขังสื่อมวลชน โดยรายงานของคณะกรรมการปกป้องผู้สื่อข่าว (Committee to Protect Journalists – CPJ) ที่รวบรวมตลอด 12 ปีที่ผ่านมา  พบว่าไทยซึ่งเป็นเสมือนแม่แบบเสรีภาพสื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ไม่เคยมีการคุมขังสื่อมวลชน (นักข่าว, บรรณาธิการ) มาก่อน

ตัวเลขผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการที่ถูกจับกุมคุมขังซึ่งเพิ่ม-ลดในแต่ละปี เป็นผลจากการพ้นโทษ และจำกุมคุมขังสื่อรายใหม่ โดยมีหลายกรณีเป็นการติดคุกต่อเนื่อง เช่นกรณีของประเทศพม่า

ปี 2012 พม่าปล่อยตัวนักข่าวที่ถูกคุมขังทั้งหมด และประกาศยกเลิกการตรวจต้นฉบับของสื่อโดยกรมสารสนเทศ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2012 หลังจากที่ก่อนหน้านี้คำสั่งตรวจสอบสื่อก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมดตั้งแต่หนังสือพิมพ์ เพลง และแม้แต่นิทานในยุคที่คณะทหารปกครองพม่า

ที่มา: รายงาน CPJ https://www.cpj.org/imprisoned/2012.php

http://prachatai.com/journal/2013/01/44899


"จดหมายตอบโต้” และ "ตอบจดหมายตอบโต้"
 หลังสหภาพยุโรปกังวลต่อคำพิพากษา “สมยศ”


มีผู้เขียนจดหมายเปิดผนึกโต้อียู ระบุไทยเป็นชาติเอกราช-มีวัฒนธรรมของตนเอง สหภาพยุโรปอาจจะไม่เข้าใจ พร้อมแนะให้ไปดูแลโรฮิงญาถ้าสนใจเสรีภาพจริงๆ – ขณะที่มีผู้เขียนจดหมายตอบโต้ “จดหมายถึงอียู” เช่นกัน โดยแนะให้ใช้สติ รัชกาลที่ 5 ปฏิรูปประเทศให้อารยะ ขณะที่กฎหมายหมิ่นฯ ผ่านการแก้ไขมาหลายรอบ ยิ่งแก้ยิ่งสร้างปัญหาในการบังคับใช้ ระบุหากต้องการปกป้องสถาบันกษัตริย์ ต้องปกป้องเสรีภาพ

ตามเมื่อวันที่ 23 ม.ค. ที่ผ่านมา ภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาคดีนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ในข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นเวลา 10 ปี สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อคำพิพากษาดังกล่าว และเรียกร้องให้ไทยกำหนดข้อจำกัดต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนด้วยมาตรการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาไว้ซึ่งหลักสิทธิมนุษยชนสากลนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ม.ค. ผู้ใช้เฟซบุคนามว่า Robert Pattinzon ได้เขียนจดหมายเปิดผนึก จากคนไทยคนหนึ่งถึงสหภาพยุโรปโดยเขียนฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เนื้อหาใกล้เคียงกัน และโพสต์รูปประกอบเป็นภาพประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองร่วมในพระราชพิธีการเสด็จออกมหาสมาคม 5 ธันวาคม 2555 ฉากหลังเป็นรูปพระที่นั่งอนันตสมาคม พิมพ์ข้อความประกอบภาพว่า "Preserving our beloved Monarchy is the right of the Thai people - not the business of the EU." และ "สิทธิในการปกป้องสถาบันกษัตริย์ของไทย เป็นสิทธิของคนไทย ไม่ใช่สหภาพยุโรป" 

โดยมีรายละเอียดของจดหมายมีดังนี้

จดหมายฉบับที่หนึ่ง
จดหมายเปิดผนึก จากคนไทยคนหนึ่งถึงสหภาพยุโรป

ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราช มีวัฒนธรรม
เป็นของตนเอง ซึ่งพวกคุณอาจจะไม่เข้าใจ

เรามีกฏหมายของเรา เรามีขนบประเพณีของเรา
เราให้ความเคารพพระเจ้าอยู่หัวของเรา

การให้ความเคารพต่อกษัตริย์ของเราไม่เหมือน
กับสิ่งที่พวกคุณทำต่อกษัตริย์ของพวกคุณเอง
และไม่ว่าคุณจะทำอะไร เราไม่เคยยุ่ง

คุณความดีที่กษัตริย์ของเรา ที่ทรงงานอย่างหนัก
เพื่อประชาชนของพระองค์นั้น ได้ประจักษ์ชัดและ
รับรู้กันไปทั่วประเทศ

ประชาชนล้วนแต่รักและเทิดทูนกษัตริย์พระองค์นี้
อย่างมาก ภาพประชาชนจำนวนมหาศาลที่ออกมา
ในวันที่ 5 เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดี

มีคนเพียงส่วนน้อย ที่พยายามจะล้มล้างสถาบัน ด้วย
วิธีการให้ข่าว ป้ายสีเรื่องราวต่างๆ นานา

ซึ่งการกระทำแบบนี้ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย

คนไทยไม่มีนิสัยรุกรานใคร ไม่ต่อเรือไปยึดประเทศอื่น
ไม่ล่าอาณานิคม ไม่บังคับข่มเหงคนชาติอื่น

และเราไม่พยายามยัดเยียดความคิด เรื่องเสรีภาพ
ในแบบของตนเองให้กับใคร อย่าเอาคำจำกัดความแคบๆ
ในเรื่องเสรีภาพของคุณมาใช้กับเรา

เพราะคนในประเทศนี้ เราไม่ยอมรับเสรีภาพในการ
หมิ่นประมาทสถาบันอันเป็นที่รักของเรา

ถ้าสหภาพยุโรปสนใจเรื่องเสรีภาพจริงๆ ไม่ใช่แค่สร้าง
ภาพลวงโลกไปวันๆ ช่วยดูแลเสรีภาพในการมีชีวิตอยู่
ของชาวโรฮิงญาในพม่า จะดีกว่าไหม

ด้วยความเคารพ

...............................................................................

Preserving our beloved Monarchy
is the right of the Thai people - not the business of the EU

From one Thai person to the EU:

Thailand is a free country, and has never been colonized by
any other nation. As such, more than any other country in
our region, we have our own distinct culture, much of which
has evolved around our beloved monarchy.

This may be difficult for Europeans to understand: It is our
long-held tradition to pay the utmost respect to our King,
with a type of respect that is unique to Asian cultures.

The way we admire our beloved King in our tradition, is very
different from how Europeans treat their own royalty.

Thai people would never presume to intervene in European
culture and tradition, no matter how foreign they may seem
to us. We ask you for the same respect.

Our beloved King has spent his life working hard for all of his
people, and everyone in the country knows very well the good
that he has done for the Thai people.

This is why Thai people love and respect this King to such a
degree. The pictures shown in the world media on the occasion
of His Majesty’s birthday, showing millions of people walking
out into the streets to celebrate, is the best evidence of the
peoples’ love and admiration for the King.

There is a very small group of people in Thailand that sling mud
on the monarchy in an attempt to bring it down, but this is a small,
though very vocal and militant, minority.

Most Thai people see this as unacceptable, and recognize that
it is only a handful of people that show disrespect in this culturally
unacceptable manner.

Here in Thailand, we do not invade other countries, or make bold
proclamations to condemn those traditions that other cultures
hold dear.

Please give us the same respect, and do not apply your narrow
definitions of freedom to force us to abandon our long-held
traditions and beloved monarchy.

This country will never accept the idea that it is an acceptable freedom
to show disrespect to the King in such outrageous ways.

If the EU is really interested in freedom—not just in creating an
impression to show the world—pay attention instead to the Rohingya
in Burma rather than this unwelcome intrusion into Thailand’s traditions.

 

With all respect,

เขียนฉบับภาษาไทยโดย - Robert Pattinzon
แปลฉบับภาษาอังกฤษโดย - เจริญขวัญ บลาฮาสสกี้

 

000

ต่อมาผู้ใช้ชื่อว่า Rood Thanarak เขียนจดหมายเปิดผนึก "### จดหมายเปิดผนึก จากคนไทย “อีกคนหนึ่ง” ### ถึงสหภาพยุโรป" เพื่อตอบโต้ โดยโพสต์ภาพประกอบจดหมายเป็นรูปนกสีขาวบินข้ามลวดหนาม พื้นหลังสีน้ำเงิน พิมพ์ข้อความว่า "หากท่านต้องการรักษาและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ท่านต้องปกป้องเสรีภาพ" และ "To protect and defend the Thai Monarchy, you must defend freedom."

โดยจดหมายมีการเขียนทั้งในส่วนที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่มีเนื้อหาต่างกันอยู่บ้าง โดยทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้่

### จดหมายเปิดผนึก จากคนไทย “อีกคนหนึ่ง” ###
ถึงสหภาพยุโรป

ผมขออภัยที่เขียนจดหมายฉบับนี้มารบกวนเวลาของท่าน แต่หลังจากอ่านจดหมายฉบับหนึ่งที่เพื่อนร่วมชาติของผมเขียนขึ้นแล้ว พบว่ามีความคาดเคลื่อนอยู่มากไม่อยากให้ท่านและคนอื่นๆเข้าใจเราผิด

ผมอยากให้ท่านเข้าใจว่า ไม่ใช่คนไทยทุกคนจะมีสติปัญญาและความรู้อย่างที่ควรมี คนไทยหลายคนไม่รู้ว่ากลุ่มประเทศของท่านล้มลุกคลุกคลานผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างไรบ้าง เขาไม่รู้ว่ากว่าจะมีสถาบันกษัตริย์ที่ยืนยาวสง่างามในประเทศได้นั้น ต้องมีเงื่อนไขใดเป็นองค์ประกอบ

ในแง่พระเกียรติยศ -- พวกเขาไม่เข้าใจว่าการลงโทษผู้คนอย่างรุนแรง การบิดเบือนบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม การกล่าวอ้างสถาบันฯเพื่อหวังผลทางการเมืองของกลุ่มตน ไม่ว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อชื่อเสียงของประเทศในสังคมโลก

พวกเขาไม่ยอมรับรู้ว่าสังคมโลกวิพากษ์วิจารณ์พวกเราอย่างไร เพราะหากพวกเขาใช้ “สติ”กันสักนิด ก็จะเข้าใจได้ไม่ยากว่าการทำเช่นนี้ ไม่เป็นผลดีต่อพระเกียรติยศของสถาบันฯ อันเป็นที่รักของชาวไทยเลยจริงๆ

ในแง่ระบบกฎหมาย -- เพื่อนร่วมชาติของผมไม่รู้จักประวัติศาสตร์ประเทศตัวเอง พวกเขาไม่รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปกฎหมายมานานแล้ว พระองค์พัฒนาระบบกฎหมายไทยให้มีความเป็นสากล เที่ยงธรรม เป็นอารยะ เพราะด้วยพระปรีชาสามารถมองการณ์ไกลทำให้ทรงทราบดีว่าความเป็นอารยะนั้นสำคัญต่อการอยู่ในสังคมโลก

เพื่อนร่วมชาติของผมด้อยความรู้ จึงไม่ทราบว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นผ่านการแก้ไขมาหลายครั้ง และทุกครั้งที่ถูกแก้ไข ก็สร้างปัญหาใหม่ขึ้น ขยายขอบเขตมากขึ้น และสร้างปัญหาในการบังคับใช้มากมาย

ในแง่เสรีภาพ -- เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เพื่อนคนไทยของผมบางกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่อาจแยกแยะได้ว่าเสรีภาพและการหมิ่นประมาทพระเกียรติยศของพระประมุขนั้นเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง

เสรีภาพนั้นเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคม เป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยทำนุบำรุงพระเกียรติยศของสถาบันกษัตริย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในทางกลับกัน ผมไม่เคยได้ยินใครเรียกร้องหาเสรีภาพในการดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ ความเคลื่อนไหวในเมืองไทย ณ ขณะนี้เป็นเพียงเพื่อปฏิรูประบบกฎหมายให้ดีขึ้น เป็นอารยะมากขึ้น ซึ่งหากเพื่อนคนไทยของผมจะติดตามข่าวสารด้วยสติปัญญาที่เปิดกว้างอยู่บ้าง ก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยาก

ผมเชื่อว่าท่านทราบดีว่าความเห็นของคนหนึ่งคน ไม่ใช่อาจเหมารวมเป็นความเห็นของคนทุกคนได้ ผมจึงไม่บังอาจไปอ้างว่าความเห็นของผมคือความเห็นของเพื่อนคนไทยทุกคน และด้วยเหตุนี้ ผมจึงเชื่อว่าการมีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสมบูรณ์เท่านั้น ที่จะเป็นกลไกช่วยสะท้อนภาพความคิดเห็นของผู้คนในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง

สุดท้าย ผมขอขอบคุณในแถลงการณ์ของท่าน ขอบคุณน้ำใจไมตรีที่หยิบยื่นให้ผ่านคำตักเตือนถึงปัญหาที่ใหญ่และลึกซึ้งในสังคมของเรา ผมหวังว่าประเทศของผมจะทำในสิ่งเดียวกันแก่ท่านเมื่อมีโอกาส เพราะเราคนไทยเชื่อกันว่าการยื่นคำตำหนิติเตือนให้แก่กันในยามที่จำเป็นนั้น เป็นสิ่งมีค่าที่ผู้เป็นกัลยาณมิตรพึงกระทำต่อกันด้วยความจริงใจ

 

### An open letter from “another Thai citizen” ###
To the European Union Delegation to Thailand:

My fellow Thai citizen has recently wrote an open letter to you regarding his/her opinion on the Delegation's position on Somyot Pruksakasemsuk's case. The letter contains a number of inaccuracies that I wish to take this opportunity to clarify to you, as well as to the concerned observers of Thai politics.

I beg for your understanding that not all educated Thais are educated. Not all Thais have the knowledge and judgment that are worthy of being a global citizen in our time. Many Thais do not understand the tumultuous history that has shaped the European foundations of human rights, or how European sovereign states and their institutions are established and preserved. Many Thais do not know the social factors contributing to the rise and decline of the institution of monarchy.

*** With regard to the preservation of the Monarchy, many Thais do not understand that civilized legal system and legal principles are the basic requirements to defend their beloved Institution. The harsh punishment, manipulation of legal process, and the exploitation of the Monarchy for political agendas, regardless of the perpetrator, is damaging the Monarchy, as well as Thailand's reputation.

They do not acknowledge the fact that the world is criticizing them. Had they use their inner voice of reason and conscience, it would have been clear to them that they are not acting in the best interest of the Thai Monarchy.

*** With regard to the legal system, not only that many Thais do not know the history of the EU, they also do not know their own history. They do not know that the King Rama V of Siam (1853-1910), for his exceptionally keen vision of the changes in his era, has ordered a complete modernization of Siam's archaic legal system. The modernization guarantees an equal access to justice that follows the standard of the “civilized world”, in order for Thailand to become “civilized” - for the Thai nation to gain the respect and acceptance from outside world. This has led to cancellation of the extraterritoriality of Britain and other European powers in Thailand in 1938.

For their lack of knowledge of their own history, my fellow Thai citizens do not realize that the present form of the Thai lese majesty law has been amended for a number of times. Each of the amendment has allowed a successively wider range of interpretations on what constitutes a lese majesty, resulting in complications of enforcement and in infringement of the freedom of expression.

*** With regard to freedom and human rights, many of my fellow citizens regrettably do not understand the fundamental differences between freedom of expression and defamation of Monarchy.

Freedom is a fundamental requirement for society, an important foundation upon which we can protect and defend our Monarchy from both domestic and foreign threats. There is no such thing as a call for freedom to defame the Monarchy in Thailand. The present movement in Thailand is solely to call for modernization of the lese majesty law to be more proportional, fair, transparent, and civil. If my fellow citizen has followed the recent developments with open mind and tolerance, this would have been an intuitive call.

I sincerely hope that you will understand that the embarrassing opinion of my fellow citizen does not represent the general sentiment within the country. Likewise, I dare not claim that opinion in this letter is shared by the Thai population as a whole. Therefore, I believe that only the law that permits freedom of expression will allow the full spectrum of thought to be represented equally.

Lastly, I thank you for your declaration, for your friendship and concern in Thailand's deep and fundamental problems. I hope that our nation will one day have the opportunity to reciprocate, because it is in our culture that sincere and constructive criticism is an expression of true friendshipศาลอาญารัชดา อ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และเอกชัย หงษ์กังวาล ยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าม.112 ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศาลอาญาได้อ่านคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญว่า ม.112 ไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญในมาตราที่ว่าด้วยการคุ้มครองเสรีภาพประชาชน โดยผู้พิพากษาอ่านคำวินิจฉัยว่า กม.หมิ่นฯ มิได้ขัดเนื่องจากประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพตามรธน. ได้ ตราบใดที่อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและภายใต้กฎหมาย และระบุว่ากม. หมิ่นฯ จำเป็นต้องมีเพื่อคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องจากเป็นสถาบันหลักของชาติซึ่งประชาชนให้ความเคารพและนับถืออย่างสูง และเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของชาติ ส่วนคำพิพากษาในข้อหาม.112 จะอ่านในวันที่ 23 ม.ค. 56รายงานพิเศษ เปิดเผยความรู้สึกสมยศ หลังต้องโทษจำคุก 10 ปี

Posted by KwamRak on 25.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

รายงานพิเศษ เปิดเผยความรู้สึกสมยศ หลังต้องโทษจำคุก 10 ปี

"สมยศ พฤกษาเกษมสุข" ยืนยันจุดยืน เรียกร้องเสรีภาพ ไม่มีทางเลือกอื่น ถึงตายก็ยอม

Posted by KwamRak on 07.2013 [ TV ] - News 0 trackback
 "สมยศ พฤกษาเกษมสุข" ยืนยันจุดยืน เรียกร้องเสรีภาพ ไม่มีทางเลือกอื่น ถึงตายก็ยอม

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 4 ม.ค.56 - "สมยศ พฤกษาเกษมสุข" ยืนยันยอมถูกกักขัง เพียงร่างกาย และจะไม่ยอมรับสารภาพโดยที่ไม่ผิด เพราะหากเป็นเช่นนั้นก็จะตกอยู่ในกรงขังมโนธรรม ไปตลอดชีวิต

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข กล่าวถึงกรณีที่จะมีการนัดพร้อมฟังคำพิพากษาในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 ว่าในทางกฎหมายหรือเหตุผลแล้วจะชนะคดีอย่างแน่นอน ซึ่งคาดว่าคดีน่าจะสรุป เป็นกระทำการโดยประมาทเลินเล่อ อาจได้รับการปล่อยตัว หรือไม่ก็รอลงอาญา

นอกจากนั้น กระแสสังคมยังให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาติ สำนักงานสิทธิมนุษยชน องค์การนิรโทษกรรมสากล ที่เห็นว่ากรณีของตนเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ หากศาลไทยกล้าฝืนกระแสเรียกร้องขององค์กรสากลต่าง ๆ ก็จะไม่เป็นผลดีต่อสถาบันอย่างแน่นอน

นายสมยศ ยังกล่าวถึงกรณีการรณรงค์ให้ยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เชื่อว่าไม่มีทางสำเร็จอย่างแน่นอน แต่การรณรงค์ก็ไม่ควรหยุดเช่นกัน และเห็นว่า ครก.112 ควรเดินหน้าเรียกร้องต่อไป เพื่อตอกย้ำว่ารัฐบาลต้องการเพียงรักษาอำนาจ สู้ไปสยบไป ซึ่งจะทำให้รัฐบาล ตกขบวนประวัติศาสตร์ ขบวนประชาธิปไตย และสะท้อนความล้มเหลวในการเป็นรัฐบาลประชาธิปไตย

นายสมยศ ยืนยันว่าขณะนี้ถูกกักขังเพียงร่างกายเท่านั้น แต่จะไม่ยอมรับสารภาพโดยที่ไม่ผิด เพราะหากยอมรับสารภาพก็จะกับตกอยู่ในกรงขังมโนธรรมไปตลอดชีวิต รู้สึกขมขื่นใจและเจ็บปวด ที่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองจากกระบวนการยุติธรรมไทยที่ล้มเหลว ถึงตนต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุก แต่ก็พร้อมที่จะรักษาจุดยืนในการเรียกร้องเสรีภาพ ไม่มีทางเลือกอื่น ถึงตายก็ยอม

Thailand Mirror รายงานสมยศ พฤกษาเกษมสุข: สานต่อเจตนารมณ์การปฏิวัติประชาธิปไตย 24 มิถุนายน 2475

Posted by KwamRak on 24.2012 บทความน่าอ่าน 0 trackback
 ที่มา ประชาไท

 Fri, 2012-06-22 04:44 

สมยศ พฤกษาเกษมสุข
 
 

หมายเหตุ: ประชาไทได้รับบทความในโอกาสครบรอบ 80 ปีของเหตุการณ์ 24 มิถุนายน 2475 ของสมยศ พฤกษาเกษมสุข ผ่านมาจากคนใกล้ชิด โดยขณะนี้สมยศยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2475 คณะราษฎรซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการ ทหาร และพลเรือน นำโดยนายปรีดี พนมยงค์ ทำการปฏิวัติประชาธิปไตย เปลี่ยนผ่านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ทำให้สังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าในหลายด้านด้วยกัน อาทิ ในทางการเมือง-การปกครอง มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และเป็นครั้งแรกที่ได้ประกาศให้ “อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย” และยังดำเนินการให้ไทยเป็นเอกราชสมบูรณ์ด้วยการยกเลิกสนธิสัญญาเสียเปรียบ กับนานาชาติ รวมทั้งออกกฎหมายให้ทันสมัย  ในทางสังคม ได้ยกเลิกอภิสิทธิ์ตามฐานันดรของเจ้านายเชื้อพระวงศ์ และยกระดับการศึกษาทั้งในภาคบังคับ และการจัดตั้งมหาวิทยาลัย  ในทางเศรษฐกิจ มีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ สร้างสาธารณูปโภค ปรับปรุงระบบภาษี ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก นับได้ว่าการปฏิวัติ 2475 ได้สร้างคุณูปการให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมาก
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนั้น เนื่องจากคณะราษฎรมีฐานอำนาจอยู่กับข้าราชการขุนนางเป็นหลัก ยังไม่มีฐานอำนาจจากประชาชน จึงประนีประนอมกับกลุ่มขุนนางนิยมเจ้า ไม่ได้รื้อทิ้งโครงสร้างเดิมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้หมดไป ในที่สุดฝ่ายทหารของกลุ่มนิยมเจ้าก่อการรัฐประหาร ทำลายล้างคณะราษฎรจนหมดอำนาจทางการเมือง ในขณะเดียวกันได้ฟื้นฟูอำนาจของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ขึ้นมาใหม่ จนกลายเป็นพลังการเมืองจารีตนิยมที่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนา ประชาธิปไตย และความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้

อาจกล่าวได้ว่าการปฏิวัติประชาธิปไตยตลอดระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมายังไม่แล้วเสร็จ เจตนารมณ์คณะราษฎรถูกทำลายและถูกบิดเบือน ดังเช่นวันชาติไทย 24 มิถุนายน และการเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม ถูกทำลายไป ตลอดจนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มักจะอ่อนแอและต้องสยบยอมกับอำนาจของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งครอบงำอยู่เหนืออำนาจทางการทหาร และตุลาการในสังคมไทย
การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ได้ทำลายประชาธิปไตยและนิติรัฐลงไปจนย่อยยับ นำความหายนะมาสู่สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจตุลาการได้ยอมรับการรัฐประหารและกลายเป็นเครื่องมือ การแทรกแซงทางการเมือง อันเป็นที่มาของปัญหาสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรม จนสร้างความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทย

ประชาชนได้รวมตัวกันต่อต้านการรัฐประหาร และผลผลิตของการรัฐประหาร จนถูกเข่นฆ่าอย่างป่าเถื่อน รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ได้อาศัยสถาบันกษัตริย์เป็นเครื่องมือการละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ด้วยการใช้มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา ดำเนินคดีและจับกุมคุมขังนักโทษการเมืองจำนวนมาก

ในโอกาสครบรอบ 80 ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของคณะราษฎร ในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยจึงขอเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. สนับสนุน พรบ.ปรองดองที่เสนอโดยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และปลดปล่อยนักโทษการเมืองทุกคน ซึ่งถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ทั้งนี้ ยกเว้นความผิดที่มีต่อชีวิตและการก่อการร้าย
2. รัฐบาลต้องเปิดเผยความจริงทั้งหมดในเหตุการณ์สังหารโหดทางการเมืองระหว่าง เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อยู่เบื้องหลังและผู้สั่งการ เพื่อให้มีการดำเนินคดี และให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียชีวิต
3. รัฐบาลต้องลงสัตยาบรรณรับรองศาลอาญาระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันมิให้รัฐบาลใช้ความรุนแรงกระทำต่อประชาชนในอนาคต
4. รัฐบาลต้องประกาศให้วันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันชาติไทย และจัดงานเฉลิมฉลอง เพื่อสร้างคุณค่าประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น
5. รัฐบาลต้องแก้ไขมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา ตามข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ เพื่อให้สถาบันกษัตริย์ดำรงอยู่ในระบอบประชาธิปไตย
6. รัฐบาลต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 ให้เป็นประชาธิปไตย ทำการปฏิรูปกองทัพให้มีทหารอาชีพรับใช้ประเทศชาติ และประชาชน ปฏิรูปตุลาการให้เชื่อมโยงกับประชาชน และเป็นหลักประกันในกระบวนการยุติธรรม ทำการแก้ไขเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคม แก้ไขความยากจน จัดทำระบบภาษีก้าวหน้า สร้างรัฐสวัสดิการอย่างทั่วถึง
ประชาชนต้องสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์ประชาธิปไตยในสังคมไทย เป็นไปตามเจตนารมณ์ 24 มิถุนายน 2475 มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการต่อสู้ ไม่กลัวความยากลำบาก ในที่สุดชัยชนะย่อมเป็นของประชาชนอย่างแน่นอน

"เอาแอกอานแบกใส่บ่า" โดย สมยศ พฤกษาเกษมสุข

Posted by KwamRak on 06.2012 บทความน่าอ่าน 0 trackback
 

6 มิ.ย.55 สมยศ พฤกษาเกษมสุข อดีตบรรณาธิการนิตยสารวอยซ์ ออฟ ทักษิณ และผู้ต้องหาคดี ม.112 ได้เขียนบทกวีชื่อว่า "เอาแอกอานแบกใส่บ่า" ออกมาจาก เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ความว่า

"รัฐประหารศาลว่าน่านับถือ ใครมาหือถือว่าท้ากฎหมาย
แก้รัฐธรรมนูญศาลว่าน่าวุ่น
วาย กลัวทำลายล้มล้างการปกครอง

ตีความตามตัวบทหมายกดหัว ไม่เกรงกลัวมึงกลับรับคำร้อ

เสียงส่วนน้อยคล้อยตามในครร
ลอง ใครลองของจ้องจับจนอัปปาง

เหี้ยห่าสารพัดเดรัจฉาน อันธพาลพวกหมามาขัดขวาง
เสียงส่วนมากสากกะเบืออำพรา
ง อยู่ท่ามกลางเสียงส่วนน้อยคอยบงการ

มีขื่อคาค้ำคออยู่กูไม่สน ใช้เล่ห์กลสัปดนคนหน้าด้าน
พินอบพิเทาเป็นเต่าหมอบคลาน
 เอาแอกตนแบกบ่าบ้าฉิบหาย"

ทั้งนี้นายสมยศ ถูกจับในฐานะที่เป็นบรรณาธิ
การนิตยสารVoice of Taksin ซึ่งศอฉ. ตรวจพบว่ามีบทความหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์2บทความ จึงส่งให้กรมสืบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)ทำการสอบสวน และถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 54 ขณะกำลังจะเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาพร้อมกับคณะทัวร์ การดำเนินคดีมีการเริ่มสืบพยานมาตั้งแต่วันที่ 21พ.ย. 54 จนสิ้นสุดในวันนี้ รวมมีการนัดสืบพยานทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพฯ 13 ครั้ง โดยที่มีการร้องขอประกันตัว
ไปแล้วถึง 9 ครั้ง แต่ศาลยกคำร้องทั้งหมด
สมยศเบิกความ ชี้ “จักรภพ เพ็ญแข” ตัวจริงเขียนบทความ อ่านแล้วตีความแค่ “อำมาตย์”

Posted by KwamRak on 02.2012 News 0 trackback
 

สมยศเบิกความ ชี้ “จักรภพ เพ็ญแข” ตัวจริงเขียนบทความ อ่านแล้วตีความแค่ “อำมาตย์”


สมยศเบิกความระบุ “จิตร พลจันทร์” นามแฝงของ “จักรภพ เพ็ญแข” เขียนบทความที่ถูกฟ้อง เขียนมาก่อนเขาเป็นบก. พร้อมแจงอ่านบทความคร่าวๆ เห็นว่าหมายถึง “อำมาตย์” ไม่อาจโยงถึงกษัตริย์ได้ ด้านทนายชี้ พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ ฉบับใหม่ บก.ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบเนื้อหา ดีเอสไอจับคนเขียนไม่ได้ จึงโยงจับสมยศ

1 พ.ค.55 ที่ศาลอาญา รัชดา มีการสืบพยานจำเลยเป็นวันแรก ในคดีที่นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข เป็นจำเลยในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา จากกรณีที่นายสมยศเป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร Voice of Taksin ที่มีการตีพิมพ์บทความ 2 เรื่องที่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 112

จำเลยอ้างตนเองเป็นพยาน เบิกความว่า ในปี 2552 เป็นเพียงผู้เขียนคนหนึ่งใน นิตยสาร Voice of Taksin ต่อมาเมื่อถึงฉบับที่ 9 จึงมารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหาร (บก.บห.) ต่อจากนายประแสง มงคลสิริ (ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ-ประชาไท) โดยได้ค่าจ้าง 25,000 บาท นิตยสารเล่มนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเด็ดขาด เนื่องจากร่วมกันหลายหุ้นและช่วยๆ กันทำ ส่วนเหตุที่ใช้ชื่อนี้ก็เป็นเพราะเหตุผลทางการตลาด มีแนวทางในการวิพากษ์วิจารณ์การรัฐประหาร พรรคประชาธิปัตย์ เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย กระทั่งถูกสั่งปิดซึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะมีเนื้อหาวิพากษ์การโยกย้ายนายพลในช่วงเวลานั้นอย่างหนัก

สำหรับบทความที่ตีพิมพ์นั้น แบ่งเป็นบทความประจำที่ลงต่อเนื่อง และบทความใหม่ๆ ที่ต้องทำเพิ่มให้ทันสถานการณ์ ในส่วนบทความประจำจะมีทั้งผู้เขียนที่ใช้ชื่อจริงและนามแฝง โดยผู้มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคมจะได้รับการลงพิมพ์ทั้งหมดโดยไม่มีการตัดทอนบทความแต่อย่างใด โดยปกติตนมีหน้าที่อ่านเพียงคร่าวๆ เนื่องจากมีบทความต้องพิจารณามาก และต้องเร่งให้ทันการปิดเล่ม

เมื่อถามว่า “จิตร พลจันทร์” เจ้าของบทความที่เป็นเหตุให้ถูกฟ้องคือใคร สมยศ ตอบว่า จักรภพ เพ็ญแข ซึ่งเป็นคอลัมนิสต์ของนิตยสารตั้งแต่ฉบับแรกๆ ก่อนที่เขาจะมาทำหน้าที่เป็น บก.บห. โดยผู้ประสานงานติดต่อให้จักรภพมาเป็นคอลัมนิสต์คือ นายประแสง

เมื่ออัยการถามว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจคัดเลือกบทความในขั้นสุดท้าย สมยศขอดูรายชื่อกรรมการในนิตยสารอีกครั้งพร้อมระบุว่า ไม่อยู่ในรายชื่อนี้ จากนั้นอัยการได้ซักถามเพิ่มเติมจนสุดท้ายสมยศตอบว่า ผู้มีสิทธิตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการลงบทความ ก็คือตัวนักเขียนเอง ตนมีหน้าที่นำไปส่งโรงพิมพ์

ในด้านเนื้อหาของบทความ นายสมยศตอบทนายว่า เมื่ออ่านบทความของจิตรฯ แล้วคิดว่าสื่อถึง “อำมาตย์” ไม่คิดว่าจะสื่อความถึงสถาบันกษัตริย์ อีกทั้งภาพประกอบบทความก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์แต่อย่างใด ไม่น่าจะทำให้ผู้อ่านโน้มเอียงไปในทางนั้นได้ ในส่วนที่พยานอื่นระบุว่าหมายถึงพระเจ้าตากสิน เขาไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้น เนื่องจากไม่มีการเอ่ยอ้างถึงท่อนจันทร์ แต่กล่าวถึงถุงแดงซึ่งเขาไม่ทราบว่าหมายถึงอะไร การกล่าวถึงผู้อยู่ชั้นบนของโรงพยาบาลพระรามเก้าก็ไม่เกี่ยวข้องกษัตริย์ เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่โรงพยาบาลศิริราชโดยตลอด ส่วนการกล่าวถึงตัวละคร “หลวงนฤบาล” ก็ไม่อาจเทียบเคียงได้ว่าหมายถึงพระมหากษัตริย์ เพราะตำแหน่งหลวงนั้นต่ำกว่า อีกทั้งบทความยังระบุว่าหลวงนฤบาลสอพลอทหารใหญ่ ซึ่งน่าจะหมายถึงนายทหารที่ยศต่ำกว่าจอมพลฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงเชื่อว่าไม่ได้หมายถึงกษัตริย์อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ยังมีการเบิกความเกี่ยวกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ โดยสมยศเบิกความว่า เนื่องจากเป็นสื่อมวลชน ก็ได้ศึกษาข้อกฎหมายอยู่บ้าง โดยรู้ว่าตาม พ.ร.บ.สิ่งพิมพ์ 2484  บก.ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของหนังสือที่จัดพิมพ์ แต่ พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 นั้น ไม่ได้ระบุว่าให้บรรณาธิการเป็นผู้รับผิดชอบ

สุวิทย์ ทองนวล ทนายจำเลยได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ภายหลังการสืบพยานว่า กฎหมายใหม่ไม่ได้ระบุว่าบรรณาธิการต้องรับผิดชอบด้วย หากบทความเข้าข่ายความผิดผู้เขียนต้องรับผิดชอบ การที่เจ้าหน้าที่จับตัวผู้เขียนไม่ได้ ก็ไม่ใช่ความผิดของเรา หรือต่อให้ยืนยันว่าบรรณาธิการต้องรับผิดชอบเนื้อหาที่ตีพิมพ์ก็ยังไม่ใช่นายสมยศอยู่ดี เพราะมีบรรณาธิการอีกคนหนึ่งซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือ แต่กลับไม่ถูกดำเนินคดี เพราะดีเอสไออ้างว่านายสมยศแสดงตนเสมือนเป็นบรรณาธิการ

สำหรับประวัติการทำงานที่ผ่านมา สมยศเบิกความต่อศาลว่า เคยทำสำนักพิมพ์สยามปริทัศน์และหนังสืออื่นๆ มาก่อนจะมาทำนิตยสาร Voice of Taksin หลังจากโดนศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) สั่งปิด ก็มาเป็นบรรณาธิการของนิตยสาร Red Power ต่อในเดือน ก.ค.53

หลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 สมยศและสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้แถลงข่าวเรียกร้องให้รัฐบาลประชาธิปัตย์รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ จากนั้นทั้งสองก็ถูกนำตัวไปควบคุมไว้ที่ค่ายทหาร โดยสุธาชัยถูกควบคุมตัว 7 วัน สมยศถูกควบคุมตัว 21 วัน โดยไม่มีการสั่งฟ้องคดีใดๆ ระหว่างนั้น Voice of Taksin ถูกปิด ทีมงานเดิมจึงเปิด Red Power ขึ้นมาใหม่โดยตีพิมพ์ได้ 5 เล่ม ก็ถูกสั่งปิดโรงพิมพ์ จึงได้ไปจ้างพิมพ์ที่ประเทศกัมพูชาแล้วนำเข้ามาจำหน่ายในไทย พร้อมๆ กับการจัดทัวร์ท่องเที่ยวกัมพูชาด้วย

สมยศ ระบุว่า เขาเชื่อว่าการจับกุมเขามีที่มาจากผังล้มเจ้า ซึ่งระบุถึงหนังสือ Voice of Taksin และผู้เกี่ยวข้องหลายคน รวมถึงสุธาชัยด้วย ซึ่งภายหลังสุธาชัยได้ฟ้องหมิ่นประมาท พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษก ศอฉ. ผู้ประกาศผังล้มเจ้า จนสุดท้าย พ.อ.สรรเสริญ ยอมรับว่าผังไม่มีมูล จึงได้มียอมความกันไป

ในทัศนะของสมยศ เขาคิดว่า สถาบันกษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้ง และยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ได้ ซึ่งย้อนไปในอดีตจะพบว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ได้ออกมาต่อต้านรัฐบาลทักษิณจนนำมาสู่การรัฐประหาร โดยมีข้ออ้างว่ารัฐบาลทักษิณไม่จงรักภักดี และยังแอบอ้างสถาบันกษัตริย์ในการเคลื่อนไหวตลอดเวลา จนมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งออกมาต่อต้านและถูกจับกุมด้วยข้อหาไม่จงรักภักดีจำนวนมาก ทั้งที่พระองค์เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าพระมหากษัตริย์นั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสื่อมวลชนต้องมีเสรีภาพในการนำเสนอความจริง กระนั้นตนก็ไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันเหมือนประชาชนทั่วไป เพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับมาตรา 112 และเห็นว่ามันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทำลายฝ่ายอื่น อีกทั้งโทษ 3-15 ปีก็สูงเกินกว่าเหตุ และขัดต่อหลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงหลักนิติรัฐ ส่วนพฤติกรรมที่ผ่านมา เคยแถลงข่าวถึงปัญหาเรื่องนี้และเสนอการรวบรวมรายชื่อเพื่อยกเลิกมาตรา112 แต่ยังไม่ทันได้ดำเนินการก็ถูกจับกุมคุมขังในสัปดาห์ถัดมา

“ผมมีหน้าที่พูดในข้อเท็จจริง ถ้าพูดแล้วเขาจะลงโทษก็ไม่เป็นไร ถือว่าชีวิตนี้ทำหน้าที่แล้ว จบแล้ว” สมยศให้สัมภาษณ์ผู้สังเกตการณ์จากต่างประเทศหลังเสร็จสิ้นการสืบพยานในช่วงเช้า

ทั้งนี้ สมยศถูกจับกุมที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่ 30 เม.ย.54 ขณะพาคณะทัวร์เตรียมผ่านแดนไปกัมพูชา โดยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด เนื่องจากเป็นบรรณาธิการนิตยสาร Voice of Taksin ซึ่งตีพิมพ์บทความของ “จิตร พลจันทร์” ซึ่งเข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูง 2 บทความ โดยตีพิมพ์ในฉบับที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ชื่อ “แผนนองเลือดกับยิงข้ามรุ่น”  และในฉบับที่ 16 เดือนมีนาคม 2553 ชื่อ เรื่อง 6 ตุลา แห่ง พ.ศ.2553 ซึ่งตามคำฟ้องระบุความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58, 91, 112 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2526 มาตรา 4

หลังจากถูกจับกุมเขาถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยไม่ได้รับการประกันตัวแม้จะมีการยื่นขอประกันถึง 9 ครั้ง ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสืบพยาน โดยที่ผ่านมามีการสืบพยานโจทก์ไปแล้ว 4 ครั้งในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 21 พ.ย.54, จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.54, จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.55, จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 ก.พ.55 แต่มีการเลื่อนมาสืบพยานที่กรุงเทพฯ เนื่องจากพยานอยู่กรุงเทพฯและจะสืบพยานจำเลยในวันที่ 1-3 พ.ค.55 โดยในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้านายปิยบุตร แสงกนกกุล จากกลุ่มนิติราษฎร์ จะขึ้นให้การเป็นพยาน

 

May Day สมยศ พฤกษาเกษมสุข และประชาธิปไตยที่แท้จริง

Posted by KwamRak on 01.2012 บทความน่าอ่าน 0 trackback
http://thaienews.blogspot.com/2012/05/may-day.html

May Day สมยศ พฤกษาเกษมสุข และประชาธิปไตยที่แท้จริง

โดย เปลวเทียน  ส่องทาง

วันที่ 1  พฤษภาคมพ.ศ.2433  ผู้ใช้แรงงานทั่วโลกได้กำหนดให้เป็นวันกรรมกรสากล หรืออ “วันเมย์เดย์” (May Day) 

มีจุดกำเนิดมาจากการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพในยุโรปและอเมริกา ในยุคของ “การปฏิวัติอุตสาหกรรม” จากสังคมเกษตรไปสู่สังคมอุตสาหกรรม  ที่ส่งผลให้ผู้คนอพยพจากการผลิตภาคเกษตรกรรมไปเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ใช้แรงงานต้องประสพกับการถูกกดขี่ขูดรีดจากนายทุนโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ถูกบังคับให้ใช้แรงงานเยี่ยงทาส ต้องทำงานหนักถึงวันละ 14-16 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด รวมทั้งไม่มีสวัสดิการและมาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานแต่อย่างใด

สภาพดังกล่าว เป็นสาเหตุทำให้ผู้ใช้แรงงานมีการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้การกดค่าจ้างแรงงานและให้ลดชั่วโมงการทำงานลง ซึ่งแนวความคิดนี้ได้ขยายไปหลายประเทศทั้งในยุโรป อเมริกา ละตินอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย   เพื่อเรียกร้อง “ระบบสามแปด” คือ ทำงาน 8 ชั่วโมง พักผ่อน8ชั่วโมงและศึกษาหาความรู้8ชั่วโมง 

“ระบบสามแปด” คือ ทำงาน 8 ชั่วโมง พักผ่อน8ชั่วโมงและศึกษาหาความรู้8ชั่วโมง   ยังห่างไกลความเป็นจริงของชีวิตผู้ใช้แรงงานในสังคมไทยที่มีอยู่กว่า 40 ล้านคน  ซึ่งต้องมีชีวิตอยู่รอดได้ก็ต้องทำงานหนักมากกว่า 8 ชั่วโมง ต้องทำงานล่วงเวลา และทำงานวันหยุดด้วย


อย่างไรก็ตาม   วันกรรมกรสากล ถูกชนชั้นปกครองอำมาตย์ไทย ได้บิดเบือนให้กลายเป็น วันแรงงานแห่งชาติ”  เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน ถูกครอบงำด้วยอุดมการ พระเดชพระคุณ เหนือกว่าว่า อุดมการ ชนชั้น   เพื่อบิดเบือนประวัติศาสตร์การต่อสู้ของผู้ใช้แรงงานทั่วโลก และเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานสยบยอมจำนนต่ออำนาจที่เหนือกว่า มากกว่าการตระหนักถึงการกดขี่ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ถูกลดทอนให้เป็นเพียง หุ่นยนต์ หรือ “สินค้า ในระบบทุนนิยม

…………………………………………

สมยศ  พฤกษาเกษมสุข  ปัญญาชนของชนชั้นผู้ใช้แรงงาน ผู้มีบทบาทอันแข็งขันในการต่อสู้ของผู้ใช้แรงงาน  ทำหน้าที่ให้ความรู้  เรียนรู้จากผู้ใช้แรงงาน  มีความใฝ่ฝันให้ผู้ใช้แรงงานอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิเสรีภาพ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นๆ

“สมยศ  พฤกษาเกษมสุข”  เป็นปัญญาชนของผู้ใช้แรงงาน ที่ต่างจากปัญญาชนในระบบทุนนิยมที่ทำหน้าที่สร้างความชอบธรรมให้กับนายจ้าง นายทุนต่างๆ  ในการแสวงหากำไร  ขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน  เอารัดเอาเปรียบกดขี่ชนชั้นผู้ใช้แรงงาน   แต่ปัญญาชนผู้ใช้แรงงานนั้น กลับมีจุดยืนเคียงข้างผู้ใช้แรงงาน  ทำหน้าที่เปิดโปงด้านมืดของระบบทุนนิยม และแสวงหาทางออกให้กับผู้ใช้แรงงาน     

ช่วงชีวิตของเขา ได้เดินทางแลกเปลี่ยนกับปัญญาชนผู้ใช้แรงงานทั่วโลก  เขาจึงมีเพื่อนสหภาพแรงงาน นักวิชาการ  ปัญญาชนชนชั้นแรงงาน และฝ่ายประชาธิปไตยทั่วโลก  ปัญญาชนแบบเขายังต่างกับผู้นำขุนนางกรรมกร ที่นิยมระบอบอำมาตยาธิปไตย สนุบสนุนการรัฐประหาร  พวกผู้นำกรรมกรที่ฉวยโอกาส หาผลประโยชน์ส่วนตน   และบางส่วนก็อับจนทางปัญญาด้วยการชูธงลัทธิสหภาพแรงงานที่ปิดกั้นการต่อสู้ทางการเมืองของผู้ใช้แรงงาน

ในช่วงวิกฤตการเมืองไทย การต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายอำมาตยาธิปไตยเข้มข้นนั้น    “สมยศ  พฤกษาเกษมสุข”  มีบทบาทสำคัญในการก่อกำเหนิด “กลุ่ม 24 มิถุนา ประชาธิปไตย”  เป็นบรรณาธิการหนังสือ Voice of Taksin กระบอกเสียงฝ่ายประชาธิปไตย  และถูกจับดำเนินคดีข้อหาหมิ่นฯ  ม.112  จากบทความในหนังสือที่เขาเป็นบรรณาธิการ  และถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพโดยศาลไม่ให้ประกันตัว  กลายเป็น “คนที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพ กลับต้องเป็นผู้ถูกกดขี่เสรีภาพ” เสียเอง

สมยศ พฤกษาเกษมสุข   กลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญของฝ่ายประชาธิปไตย  ในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ

>……………………

บริบทเงื่อนไขสภาพการดำรงอยู่ที่เป็นจริงปัจจุบัน  การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และประชาธิปไตยของผู้ใช้แรงงาน  ในภาวะที่ฝ่ายประชาธิปไตยเบียดขับฝ่ายอำมาตยาธิปไตย  นั้น

ผู้ใช้แรงงานไทยฝ่ายก้าวหน้า ฝ่ายประชาธิปไตย ต้องสนับสนุนนโยบาย 300 บาท และคัดค้านการต่อต้านนโยบายนี้ของกลุ่มทุนล้าหลังคับแคบที่หากินกับการกดค่าจ้างแรงงาน เช่น สภาหอการค้า  สภาอุตสาหกรรม  สมาคมนายธนาคาร  ฯลฯ   มิใช่เพียงเรียกร้องรัฐบาลให้ทำตามนโยบายเท่านั้น  

ทั้งยังต้องแก้ไข เสนอกฎหมายต่างๆ ที่เป็นผลประโยชน์กับผู้ใช้แรงงาน  เช่น พรบ.แรงงานสัมพันธ์      พรบ.ประกันสังคม      พรบ.คุ้มครองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ   การลงนามอนุสัญญา ILO มาตรา 87 และ 98  ฯลฯ  พร้อมๆขยายการต่อสู้เรื่องรัฐสวัสดิการ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม โดยมาตราการภาษีก้าวหน้า

ขณะที่ด้านการเมือง สนับสนุนการต่อสู้ให้มีการประกันตัว สมยศ พฤกษาเกษมสุข และคนอื่นๆที่โดนดำเนินคดีทำนองเดียวกัน    ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแก้ไขมาตรา 112    ปล่อยนักโทษการเมือง   เอาคนสั่งฆ่าประชาชนเหตุการณ์เมษาพฤษภาอำมหิต 53 มาลงโทษตามกฎหมาย

นอกจากนนี้แล้ว ต้องสนับสนุนให้มีแก้ไขรัฐธรรมนูญ 50 เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงที่ไม่มีอำนาจนอกระบบครอบงำ และเสนอให้ผู้ใช้แรงงานเลือกตั้งในสถานประกอบได้ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและอำนาจของผู้ใช้แรงงาน

สิ่งสำคัญยิ่ง  ขบวนการแรงงานฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายก้าวหน้า  ต้องขยายงานจัดตั้ง ยกระดับ สมาชิก มีการนำรวมหมู่  ประชาธิปไตยในองค์กร  สร้างผู้ปฎิบัติงาน  ขยายสมาชิก   แสวงหาแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตย

เพราะวัน    May Day  มิใช่ วันแรงงานแห่งชาติ  แต่เป็นวันที่ผู้ใช้แรงงานทั่วโลกต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค   และประชาธิปไตย              

รำลึก 365 วัน สมยศ พฤกษาเกษมสุข หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

Posted by KwamRak on 30.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

รำลึก 365 วัน สมยศ พฤกษาเกษมสุข หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

นักวิชาการและนักสื่อสารมวลชนชี้กฎหมายปรองดอง ไม่สามารถขจัดแนวคิดสองมาตรฐานในสังคม อีกทั้ง จะส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมกำลังถูกตั้งคำถาม ส่วน วงการสื่อสารมวลชนนั้นกลับเป็นองค์กรที่ทำให้ประชาชน ไม่สามารถคิดเพื่อตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมได้ VoiceNews VoiceTV 29-04-2012

สืบพยานโจทย์คดี "สมยศ" หมิ่นสถาบันฯ

Posted by KwamRak on 19.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

สืบพยานโจทย์คดี "สมยศ" หมิ่นสถาบันฯ

ทนายความนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข เผย สัปดาห์หน้า อาจยื่นขอประกันตัวเป็นครั้งที่ 9 หลังการสืบพยานโจทย์ ใกล้เสร็จสิ้น และได้แสดงให้ศาลเห็นแล้วว่า นายสมยศ ให้ความร่วมมือกับการพิจารณาคดีเป็นอย่างดี ขณะที่การ สืบพยานโจทย์ในช่วงที่ผ่านมา ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี VoiceNews VoiceTV 19-04-2012

ศาลนัด สมยศ พฤกษาเกษมสุข สืบพยานคดีหมิ่นสถาบันฯ

Posted by KwamRak on 18.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

ศาลนัด สมยศ พฤกษาเกษมสุข สืบพยานคดีหมิ่นสถาบันฯ


ศาลอาญานัดสืบพยานโจทย์ คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ของนายสมยศ พฤกษเกษมสุข หลังจากนัดสืบพยานโจทย์ ในต่างจังหวัดมาแล้ว 4 ครั้ง VoiceNews VoiceTV 18-04-2012 

‘สมยศ’ ยันสู้ต่อคดีหมิ่นฯ เฮือกสุดท้ายพิสูจน์กระบวนการยุติธรรมไทย

Posted by KwamRak on 05.2012 News 0 trackback
 

‘สมยศ’ ยันสู้ต่อคดีหมิ่นฯ เฮือกสุดท้ายพิสูจน์กระบวนการยุติธรรมไทย | ประชาไท

5 เม.ย.55  รายงานข่าวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ แจ้งว่าสมยศ พฤกษาเกษมสุข ได้ยืนยันว่าจะไม่รับสารภาพและขอพระราชทานอภัยโทษเช่นเดียวกับผู้ต้องขังคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพรายอื่นๆ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ หากรับสารภาพก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจ

“เขาชวนมาต่อสู้ในชั้นศาลก็อยากจะลองดู คนที่เขารับสารภาพเพราะเขาไม่เชื่อมั่น สิ้นหวังกับกระบวนการยุติธรรมแล้ว แค่สิทธิในการประกันตัวก็ยังไม่มี ฝ่ายผู้เสียหายก็ยังไม่เคยปรากฏตัวในชั้นศาลซักครั้ง ที่เราสู้ เพราะอยากรู้ด้วยตัวเองว่า ความยุติธรรมสำหรับคดี 112ยังหลงเหลืออยู่ไหม” สมยศกล่าว

“ที่เข้ามาไม่ได้เข้ามาเพื่อรอวันออก แต่เข้ามาเพื่อสู้ อย่างน้อยจะได้เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์” สมยศกล่าว

เขากล่าวอีกว่า ผลการแพ้ชนะคดีสำหรับเขาแล้วมีค่าเท่ากัน เพราะหากได้ออกจากเรือนจำก็ยังเจอกรงขังที่ใหญ่กว่า ที่ผ่านมาถือว่าได้ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศแล้ว มีส่วนร่วมทางการเมือง ใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างที่พลเมืองที่ดีควรจะเป็น

“ปัญหาสำคัญคือ ผู้บริสุทธิ์ต้องมารับสารภาพเพื่อหาทางรอด มันแปลว่าอะไร มันปวดลึกยิ่งกว่าอีก  เลยคิดว่าสู้ดีกว่า อย่างน้อยให้เขาเป็นฝ่ายพิพากษา” สมยศกล่าว

ทั้งนี้ สมยศถูกจับกุมที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่ 30 เม.ย.54 ขณะพาคณะทัวร์เตรียมผ่านแดนไปกัมพูชา โดยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากเป็นบรรณาธิการนิตยสาร Vioce of Taksin ซึ่งตีพิมพ์บทความเข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูง 2 บทความ

เขาถูกคุมขังนับแต่นั้นและไม่ได้รับการประกันตัว ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสืบพยาน โดยที่ผ่านมามีการสืบพยานโจทก์ไปแล้ว 4 ครั้งในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 21 พ.ย.54, จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.54, จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.55, จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 ก.พ.55 แต่มีการเลื่อนมาสืบพยานที่กรุงเทพฯ เนื่องจากพยานอยู่กรุงเทพฯ

หลังจากนี้จะมีการสืบพยานโจทก์ที่ศาลอาญา รัชดา ต่อเนื่องอีกในวันที่ 18-20, 24-26 เม.ย.55 และสืบพยานโจทก์ในวันที่ 1-4 พ.ค.55

22 2 55 ข่าวค่ำDNN ภรรยาสมยศชี้แจง กมธ การกฎหมาย ขอสิทธิสามี

Posted by KwamRak on 22.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

ศาลไม่ให้ประกันตัว สมยศ เป็นครั้งที่ 6

Posted by KwamRak on 20.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

ไท ปณิธาน ฝากขอบคุณทุกกำลังใจ

Posted by KwamRak on 17.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

16 2 55 ข่าวค่ำDNN 10องค์กรสิทธิฯ ไทย เอเซีย ร้องปล่อยตัว สมยศ

Posted by KwamRak on 16.2012 [ TV ] - News 0 trackback

ทนายแถลงกรณีประกันตัว สมยศ

Posted by KwamRak on 16.2012 [ TV ] - ติดขอบเวที 0 trackback

ลูกสมยศ เลิกอดอาหารแล้ว เดินหน้าประกันพ่อต่อ

Posted by KwamRak on 16.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

ลูกสมยศ เลิกอดอาหารแล้ว เดินหน้าประกันพ่อต่อ

คุณพรทิพย์ โม่งใหญ่ ผู้สื่อข่าววอยซ์ทีวี รายงานสดจากศาลอาญา ขณะที่วันนี้เป็นสุดท้าย ของการอดอาหาร ของ นาย ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข เพื่อเรียกร้องการปล่อยตัว สมยศ พฤกษาเกษมสุข ครบ 112 ชั่วโมง ขณะที่ทนายเตรียมยื่นอุทธรณ์ ขอปล่อยชั่วคราวในช่วงบ่าย 

10องค์กรสิทธิฯ ไทย เอเซีย ร้องปล่อยตัว สมยศ

Posted by KwamRak on 16.2012 [ TV ] - News 0 trackback
 

10องค์กรสิทธิฯ ไทย เอเซีย ร้องปล่อยตัว สมยศ


ลูกสมยศอดอาหารครบ 112 ชั่วโมง ลั่นเดินหน้าประกันต่อ


แม่ ร้องเพลงให้ ไท ปณิธาน

Posted by KwamRak on 15.2012 [ TV ] - ติดขอบเวที 0 trackback


Free Somyot
song for son : Feb 14, 2012
The night of the valentine- mother of Tai and other lovely mothers presented the love song for his son who is taking up his struggle on hunger strike for 112 hours- call for the justice, freedom and right to bail of his father and other political prisoners of Lese majeste law
- this young soul who dream to be the public prosecutor and judge who realised that his dream is long way to go -
In the latest bangkok post interview, he stated:
''It is likely to be a long quest for justice for my father and everyone. Their struggle will surely take a long time while the hunger strike and I are but a part of a long and bigger process to strive for justice for all,'' said Mr Panitan,

วันที่ 5 ลูกสมยศมีแนวร่วมอดอาหารเพิ่ม

Posted by KwamRak on 15.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

15 2 55 ข่าวเที่ยงDNN 24 มิถุนาฯ เตรียมจัดกิจกรรม 1 ปี สมยศ ถูกขัง

Posted by KwamRak on 15.2012 [ TV ] - News 0 trackback

Labour activist Somyot's lawyer cries foul in Songkhla as witness fails to appear at court

Posted by KwamRak on 15.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback


Labour activist Somyot's lawyer cries foul in Songkhla as witness fails to appear at court

SONGKHLA, Feb 13 -- The lawyer of well-known labour activist Somyot Prueksakasemsuk said his client has been mistreated and called for fair treatment of his client after a witness for the plaintiff in the activist's lese majeste case failed to appear at court in Songkhla Monday.

Mr Somyot is on trial accused of breaking Article 12 of Thailand's Criminal Code, the so-called 'Lese Majeste' law. He has been in prison since April 30, 2011 and has been moved from city to city across Thailand for a series of prosecution witness hearings.

The accused appeared at Songkhla provincial court Monday but the witness for the plaintiff, Chawan Saeyae, did not appear at court.

Instead he informed the court that he now lives in Pathum Thani where he is a Thammasat University student at its Rangsit Campus. He said he is ready to give a statement at the Criminal Court in Ratchapisek Road in Bangkok.

Mr Somyot's lawyer Karom Ponthaklang said that he had earlier expected that there would be no hearing on Monday at Songkhla court. He said the witness was formerly a resident of Songkhla but has moved, which must be considered unfair for his client.

"Before the hearing, the prosecutor should check the address of the witness. It is no use for me to transfer my client to the location when it is uncertain whether the witness is living there or not. From Bangkok to Songkhla is quite a long distance, taking 14 hours to travel and the witness failed to appear. This is mistake," he said.

The Court said that Mr Somyot would be sent to Bangkok Remand Prison and that the next hearing has been set for April 18.

Mr Somyot, editor of the "Voice of Thaksin" magazine and "Red Power" magazine, earlier traveled to Sa Kaeo, Phetchabun and Nakhon Sawan for plaintiff witness hearings.

Meanwhile, Mr Somyot's son, Panitan, began a hunger strike Saturday set to conclude Thursday morning (Feb 11-16) to coincide with his father's hearing in Songkhla. The son said his action is being taken because of the continued refusal of the Criminal Court to release Mr Somyot on bail, most recently denied on February 9.

หมอตุลย์ถึงลูกสมยศ

Posted by KwamRak on 15.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

จากสมยศถึงลูก: เธอคือดอกไม้งามเปี่ยมความหวัง เธอคือพลังสร้างสรรค์สังคมใหม่

Posted by KwamRak on 14.2012 บทความน่าอ่าน 0 trackback
 

จากสมยศถึงลูก

เธอคือดอกไม้งามเปี่ยมความหวัง

เธอคือพลังสร้างสรรค์สังคมใหม่ปณิธาน นั่งอดอาหารประท้วง ที่หน้าศาลอาญา 
เมื่อวันที่ 11 ก.พ.55

ถึง น้องไท ลูกรัก

เธอคือดอกไม้งามเปี่ยมความหวัง
เธอคือพลังสร้างสรรค์สังคมใหม่ 
เธอคือมณีแก้วแพรวสดใส
เธอคือไทมรรคาที่ปรากฏ

กล้าต้านเผด็จการอันเคี้ยวคด
กล้ากบถต่อกฎเกณฑ์อันเลวร้าย
กล้าแกร่งด้วยศรัทธาที่ท้าทาย
กล้าสู้ด้วยหมายรักหักหาญกล้า

ก้าวเกิดขบวนการอหิงสา
ก้าวนำพามวลชนพ้นทางตัน
ก้าวไปให้ถึงฝั่งแห่งความฝัน
ก้าวไปให้ถึงวันฝันเป็นจริง

13 กุมภาพันธ์ 2555
ศาลจังหวัดสงขลา

หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 55 ระหว่างการสืบพยานที่ศาลจังหวัดสงขลา สมยศ พฤกษาเกษมสุข เขียนบทกวีถึงปณิธาน หรือ ไท บุตรชายซึ่งอยู่ระหว่างอดอาหารประท้วง 112 ชั่วโมงที่หน้าศาลอาญา เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสมยศ ซึ่งถูกควบคุมตัวในเรือนจำกว่า 10 เดือน เนื่องจากศาลไม่ให้ประกันตัว

‘ไท’ อดอาหารต่อ วันที่ 4 ‘ธิดา- หมอเหวง’ เข้าเยี่ยม

Posted by KwamRak on 14.2012 News 0 trackback
 

‘ไท’ อดอาหารต่อ วันที่ 4 ‘ธิดา- หมอเหวง’ เข้าเยี่ยม

ที่มา ประชาไท

เข้าสู่วันที่ 4 ของการอดอาหารของ ‘ไท’ เจ้าตัวแจงสุขภาพร่างกายยังแข็งแรง มีผู้เดินทางให้กำลังใจมอบดอกกุหลาบตลอดวัน ด้านหมอเหวง โตจิราการ –ธิดา ถาวรเศรษฐ แกนนำนปช. ได้เดินทางมาเยี่ยมเพื่อตรวจสุขภาพและให้กำลังใจด้วย

14 ก.พ. 55 – ราว 13.00 น. บริเวณฟุตบาท หน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ไท” หรือปณิธาน พฤกษาเกษมสุข บุตรชายของสมยศ พฤกษาเกษมสุข ยังคงอดอาหารอยู่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงคอยมาให้กำลังใจ รวมถึงประธานกลุ่มนปช.ธิดา ถาวรเศรษฐ และ นพ.เหวง โตจิราการ เข้าเยี่ยมพูดคุยและตรวจสุขภาพให้ “ไท” และผุสดี งามขำ คนเสื้อแดงคนสุดท้ายผู้ออกที่ชุมนุม ณ ราชประสงค์ เมื่อปี 2553 ซึ่งร่วมอดอาหารด้วย

ส่วนในตอนเช้า มีรายงานว่า นพ.กิติภูมิ จุฑาสมิต แพทย์ชนบทดีเด่นปี 2552 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าเยี่ยมพูดคุย ให้กำลังใจ และตรวจร่างกายนายปณิธานด้วยเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จีรนุช เปรมชัยพร ผู้อำนวยการเว็บไซต์ประชาไท พร้อมผู้แทนทูตจากประเทศสวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์ และไทเรลล์ ฮาเบอร์คอร์น นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ได้เข้าเยี่ยมนายปณิธานด้วย หลังจากการสังเกตการณ์การไต่สวนคดีตอนเช้าของจีรนุชที่ศาลอาญาสิ้นสุดลง

นางธิดา ให้ความเห็นว่า การปฏิเสธการประกันตัวของนายสมยศและนักโทษคดี ม.112 เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมาก และมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งของเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้กระบวนการมาลงโทษแทนคำ พิพากษาของศาล ทั้งนี้ ทาง นปช. ยังคงวางแผนจะรณรงค์ในเรื่องของการต่อต้านรัฐประหาร และการต่อสู้เพื่อรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง ส่วนต่อเรื่องม. 112 นั้น ธิดากล่าวว่า ใครจะรณรงค์ล่ารายชื่อก็ทำได้ แต่ทางนปช. จะทำไปทีละขั้นตอนตามที่ได้วางแผนไว้

“เราเป็นพวกที่ต้องกินข้าวทีละคำ คือถ้าใครอยากจะไปกินอย่างอื่นยังไงก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่เราวางแผนว่าเราต้องจัดการกับกฎหมายรัฐธรรมนูญสูงสุดก่อน แค่นี้ยังไม่ง่ายเลย ยังมีคนที่จะคอยทำรัฐประหาร ฉะนั้นทุกอย่างต้องมีกาลเทศะ” ธิดาระบุ

แพทย์อาสาฯ เผยลูกสมยศร่างกายอ่อนเพลียมาก

Posted by KwamRak on 14.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

แพทย์อาสาฯ เผยลูกสมยศร่างกายอ่อนเพลียมาก

คุณพรทิพย์ โม่งใหญ่ ผู้สื่อข่าววอยซ์ทีวี รายงานจากศาลอาญา เข้าสู่วันที่ 4 ของการอดอาหารประท้วง เรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาฯ เพื่อประชาธิปไตย จำเลย ในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่บริเวณ หน้าศาลอาญา ของนายปณิธาน พฤกษาเกษมสุข บุตรชาย ซึ่งขณะนี้ร่างกายเริ่มอ่อนเพลียเเล้ว เเต่ยังมีกลุ่มบุคคลเดินทางมาให้กำลังใจ อย่างต่อเนื่อง 

14 2 55 ข่าวค่ำDNN เหวง ตรวจร่างกาย ลูกชายสมยศ

Posted by KwamRak on 14.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

'ไท' ยื่นหนังสือถึงอธิบดีศาลเรียกร้องสิทธิประกันตัวสมยศ

Posted by KwamRak on 13.2012 บทความน่าอ่าน 0 trackback

ที่มา ประชาไท

อดอาหาร 112 ชั่วโมงดำเนินต่อไปเป็นวันที่ 3 "ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข" ยื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เรียกร้องสิทธิการประกันตัวของบิดา พร้อมเริ่มการโกนหัวในเช้าวันนี้

พระอาจารย์เมธา ชาตเมโธ เดินทางมาจาก จ.ชุมพร เพื่อมาให้กำลังใจนายปณิธาน พฤกษาเกษมสุข (ที่มา: กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย LLTD)

สุธาชีย ยื่มประเสริฐ อาจารย์ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางมาเยี่ยมนายปณิธาน พฤกษาเกษมสุขในช่วงเช้าก่อนโกนหัว (ที่มา: กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย LLTD)

นายปณิธาน พฤกษาเกษมสุข เริ่มการโกนหัวในวันนี้ (ที่มา: กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย LLTD)

นายปณิธาน พฤกษาเกษมสุข เริ่มการโกนหัวในวันนี้ (ที่มา: เอื้อเฟื้อภาพจากคุณ Heaven Love)

13 ก.พ. 55 – บริเวณหน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข หรือ “ไท” บุตรชายของสมยศ พฤกษาเกษมสุข ซึ่งปัจจุบันยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำและไม่ได้สิทธิรับประกันตัวในคดี หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ยังคงอดอาหารประท้วงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มอดอาหารเมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 ก.พ. โดยวันนี้มีผู้ให้กำลังใจเดินทางมาเยี่ยมนายปณิธานจำนวนมาก ขณะที่ผุสดี งามขำ อายุ 54 ปี คนเสื้อแดงคนสุดท้ายที่ออกจากที่ชุมนุมราชประสงค์เมื่อ 19 พ.ค. 53 ก็ยังคงอยู่ร่วมอดอาหารด้วย

โดยกิจกรรมในวันนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้านายปณิธานได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาล อาญา เรียกร้องสิทธิการประกันตัวของบิดา โดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาไม่ออกมารับหนังสือ แต่ให้เลขานุการอธิบดีฯ มารับหนังสือแทน และต่อมาเวลาประมาณ 10.20 น. นายปณิธานได้เริ่มโกนหัวแล้ว

ปณิธาน แถลงอดข้าว

Posted by KwamRak on 12.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

ลูกชายสมยศ อดอาหารประท้วง 112 ชั่วโมง

Posted by KwamRak on 11.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback