[News]26-03-2011:"ประชาธิปไตย...เข้าใจไหม?"

Posted by KwamRak on 26.2011 [ TV ] - News

กด > เพื่อรับชม


งานเปิดตัวหนังสือ "ประชาธิปไตย...เข้าใจไหม?" ผู้นำเสนอ ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ผู้วิจารณ์ สิริวัฑฒก์ วัฒนกูล กลุ่มใส่ใจไทย สมบัติ บุญงามอนงค์ กลุ่มอาทิตย์สีแดง รุ่งโรจน์ วรรณสูทร ผู้ดำเนินรายการ ดร.วิภา ดาวมณี วิทยาลัยนวตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์