"เจาะใจ เดอะ โมเมนท์ 2"

Posted by KwamRak on 09.2011 [ TV ] - การเมืองวัยรุ่น

กด > เพื่อรับชมเจาะใจเทปนี้เรานำภาพจากทอลค์โชว์แห่งการสร้างแรงบันดาลใจมาให้ชม "เจาะใจ เดอะ โมเมนท์ 2" พบกับพระนักเทศน์ที่ใช่เพียงเทศน์ธรรมะเพียงอย่างเดียวแต่ยังสอดแทรกความสนุกสนานเข้­าไปในหลักธรรมคำสอนด้วย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่แม้จะไร้แขนและขาแต่ทุกวันนี้ชีวิตเขาประสบความสำเร็จอย่า­งงดงาม ไคล์ เมย์นาร์ด" ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554