บิดเบือนคำสอนทางพระพุทธศาสนา

Posted by KwamRak on 24.2011 กระจายข่าว
บิดเบือนคำสอนทางพระพุทธศาสนา

โดย ดร. พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:38 น.
มีการบิดเบือนพระพุทธศาสนาอย่างขนานใหญ่ ทำให้เกิดการเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาอย่างหนัก
ในเวปไซต์ http://www.youtube.com/watch?v=9QrWxtdGinU&feature=player_embedded#at=125
เท่าที่ฟังแล้วไม่ใช่ ป.ธ.๙ เช็คดูที่วัดพิชัยญาติการามแล้วไม่มี เช็คประวัติที่มจร.แล้วก็ไม่มี เดี่๋ยวจะเช็คที่สำนักพุทธและกรมการศาสนา และถ้าไม่มีหลักฐานการสอบบาลีเลย เพราะที่นี่ใครสอบได้แต่ละปีจะมีบันทึกเอาไว้หมดทุกพ.ศ. ถ้าไม่มีปรากฎหลักฐานเลยจะต้องทำหนังสือถึงจุฬาราชมนตรี เพื่อให้มีการตักเตือน และให้ถอดจากยูทูปและเวปไซต์และขอโทษมหาเถรสมาคมและชาวพุทธต่อไป