สัมภาษณ์ ทรงชัย วิมลภัตรานนท์ ประธานกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย

Posted by KwamRak on 07.2011 [ TV ] - บันทึกเทป