10 วัดที่สวยที่สุดในโลก

Posted by KwamRak on 01.2013 บทความน่าอ่าน 0 trackback
 

10 วัดที่สวยที่สุดในโลก

1 วัดร่องขุน (Wat Rong Khun), ประเทศไทย

วัดพุทธที่มีการผสมผสานด้วยศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย ออกแบบโดย อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตัววัดถูกทาสีขาวทั้งหมด สื่อความหมายถึง ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 
2 อังกอร์วัด (Angkor Wat-นครวัด), ประเทศกัมพูชา

สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก นับว่าเป็นวัดพุทธที่ถูกสร้างขึ้นโดยอารยธรรมเขมร นับเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกด้านของสถาปัตยกรรมของโลก นครวัดถือเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธและผู้แสวงบุญที่มักแห่กันไปทุกปี จนกลายเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมและสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาไปแล้ว

 
3 วิหารฮัมมันดิร ซาฮิบ (The Golden Temple), รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย

วิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ หรือ วิหารทองคำ วิหารสำคัญที่สุดของศาสนาซิกส์  สร้างขึ้นกลางเกาะ อีกทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนอินเดีย

4 พรัมบานัน (Prambanan), ประเทศอินโดนีเซีย

เทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 ปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และนับเป็นหนึ่งในศาสนสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ด้วยสถาปัตยกรรมและปรางค์ที่มีความสูงถึง 47 เมตร

 
5 วัดศรีรังกัม (Sri Ranganathaswamy Temple), ประเทศอินเดีย

วัดของศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความเก่าแก่ทางวัฒนธรรม นับเป็นหนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์พระนารายณ์ เป็นสถานที่ที่พระองค์จะทรงสดับรับฟังคำอธิษฐานขอพรจากปวงบ่าวของพระองค์ ตัววิหารมีความสูง 236 ฟุต ประดับไปด้วยองค์เทพที่เพ้นท์ด้วยสีสันสดใส

 
6 พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda), ประเทศพม่า

พระมหาเจดีย์ทองคำที่เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ตั้งเด่นตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง ปัจจุบันยังคงเป็นพุทธศาสนสถานอันเป็นที่พึ่งทางใจของชาวพม่า อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่ได้รับความนิยมอีกด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปสักการะและชมความงดงามของพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง จะต้องแต่งกายให้สุภาพ ห้ามใส่กระโปรงสั้น,กางเกงขาสั้น สายเดี่ยว เกาะอก ห้ามเด็ดขาด

 
7 วัดทักซัง (Tigers Nest Monastery), ประเทศภูฏาน

วัดทักซัง หรือ รังเสือ วัดอันเป็นที่เคารพสักการะยิ่งของชาวพุทธในภูฎาน อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและความงดงามที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยบนหน้าผาสูงชันเหนือหุบเขาพาโร ซึ่งจะได้เห็นทิวทัศน์อันน่าอัศจรรย์ของพื้นที่โดยรอบวัด ปัจจุบันนี้นับเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูฏาน

 
8 บุโรพุทโธ (Borobudur), ประเทศอินโดนีเซีย

ศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในรูปแบบของบัวที่ลอยอยู่เด่นในทะเลสาบขนาดใหญ่คล้ายกับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติ และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

 
9 หอบูชาฟ้าเทียนถาน(Temple of Heaven), ประเทศจีน

ในอดีตเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิง ใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา อยู่บนพื้นที่กว้าง 2.7 ล้านตารางเมตร แบ่งออกเป็นด้านในและด้านนอก นอกจากนี้กำแพงด้านใต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันเป็นสัญลักษณ์แผ่นดิน ส่วนผนังด้านเหนือเป็นวงกลมแสดงถึงสวรรค์ นับว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนอีกแห่งหนึ่ง

 
10 พระมหาเจดีย์เชตวัน (Jetavanaramaya), ประเทศศรีลังกา

เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศศรีลังกา มีความสูง 113 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง122 เมตร สร้างในสมัยพระเจ้ามหาเสนะ ตั้งอยู่ใน อนุราธปุระ (Anuradhapura) ราชธานีแห่งแรกของศรีลังกา ซึ่งปัจจุบันได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นเมืองมรดกโลก จากยูเนสโก้ด้วย...

เรื่องโดย Tana T.
แปล/เรียบจาก http://www.therichest.org
ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.therichest.org

ไขข้อสงสัย พระปางเสพสังวาส

Posted by KwamRak on 01.2013 [ TV ] - สารคดี 0 trackback


"ชาวพุทธ"สาปแช่งกระหน่ำในโลกออนไลน์ คนสร้างพระพุทธรูปกอดสาว

ปฏิมากรรม หรือจิตรกรรมแบบตันตระ ซึ่งมีเทพเจ้าเพศหญิงและเพศชายสวมกอดกันอยู่นั้น ชาวทิเบตเรียกว่า “ยับ-ยุม” (yab-yum) มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าอย่างอื่น พุทธศาสนาฝ่ายตันตระอธิบายว่า การตรัสรู้เป็นผลรวมของปัญญาและกรุณา โดยที่เพศหญิงเป็นสัญลักษณ์ของ “ปัญญา” ขณะที่เพศชายเป็นสัญลักษณ์ของ “กรุณา” (ซึ่งตรงข้ามกับสามัญสำนึกของคนในยุคปัจจุบัน) ตามทรรศนะแบบตันตระ ปัญญาเปรียบเหมือนดวงตา กรุณาเปรียบเหมือนแขนขา หากขาดดวงตาแล้วแขนขาก็กระทำการอย่างมืดบอด หากขาดแขนขาแล้วดวงตาก็ไม่อาจจะทำอะไรได้ ดวงตาและแขนขาจึงต้องทำงานร่วมกันอย่างแยกไม่ได้ ปัญญาและกรุณาต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวจึงจะเป็นการตรัสรู้ที่สมบูรณ์

พระ พุทธศาสนาฝ่ายตันตระ ซึ่งเป็นผลรวมของพระพุทธศาสนาและลัทธิตันตระนั้น มีทรรศนะในเชิงบวกต่อเรื่องเพศ ตามคำสอนของพระพุทธศาสนาฝ่ายตันตระ คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนซึ่งรักษาศีลห้า สามารถมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองได้โดยมิได้ละเมิดคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ อย่างใด สำหรับฆราวาสแล้วศีลข้อที่สามห้ามเพียงมิให้มีเพศสัมพันธ์นอกการสมรสเท่า นั้น

พระพุทธศาสนาฝ่ายตันตระถือว่า เรื่องเพศเป็น “วิถีทาง” หรือ “อุบาย” อย่างหนึ่งในการเดินทางไปสู่การตรัสรู้ แทนที่จะไม่เอ่ยถึงและปล่อยให้ฆราวาสเกี่ยวข้องกับกามคุณอย่างไร้ทิศทาง พระพุทธศาสนาฝ่ายตันตระกลับสอนให้สาวกเข้าหากามคุณด้วย “สติ” เพื่อที่จะเรียนรู้ธรรมชาติที่แท้จริงของมัน และเพื่อว่าจะเอาชนะมันได้ในที่สุด พระพุทธศาสนาฝ่ายตันตระอุปมาว่า เพื่อที่จะเอาน้ำออกจากหู เราต้องกรอกน้ำเข้าไปในหูอีก หนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่ง ดังนั้นในการเอาชนะกามคุณ เราต้องรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของมัน ถ้าเราไม่รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของมันแล้ว ก็ย่อมไม่อาจอยู่เหนือมันได้

สำหรับ บรรพชิตผู้ครองเพศพรหมจรรย์จะต้องใช้วิธีการอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากกิเลสทั้งหลายรวมทั้งกามคุณด้วยนั้นเกิดขึ้นจาก “ความคิด” พระพุทธศาสนาจึงสอนให้สานุศิษย์เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของความคิด เพื่อที่จะ “เห็น” ความคิดและตัดกระแสของความคิดได้นั้น “สติ” เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ดังนั้น “การเจริญสติ” จึงเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตามในพระพุทธศาสนาฝ่ายตันตระ การเพ่งภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ บางครั้งก็ถูกนำมาใช้ในระหว่างการทำสมาธิภาวนา เพื่อการอยู่เหนือกามคุณทั้งปวง

การยกย่องเทพเจ้าที่เป็นเพศหญิงให้มี ความสำคัญเทียบเท่ากับเทพเจ้าเพศชายใน พระพุทธศาสนาฝ่ายตันตระนั้น ได้ให้พื้นฐานที่สำคัญในการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสมอภาคในด้านศาสนา พระพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยาน หรือตันตระ ได้เผยแผ่และตั้งมั่นอยู่บนที่ราบสูงทิเบตเป็นหลักใหญ่ ชาวทิเบตแต่ดั้งเดิมนั้นเป็นชนเผ่าเร่ร่อนและเชี่ยวชาญการรบพุ่ง อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาได้มีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อวัฒนธรรมทิเบตมายาวนานกว่า ๒,๐๐๐ ปี และได้เปลี่ยนชนเผ่าเร่ร่อนที่ดุร้ายนี้ให้กลายเป็นชาวทิเบตผู้รักสันติใน ปัจจุบัน

69 อาการของปิติ ;พระครูเกษมธรรมทัต

Posted by KwamRak on 07.2013 [ Listen ] 0 trackback

อานาปานสติ วิถีแห่งความสุข ;พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

Posted by KwamRak on 28.2012 [ Listen ] 0 trackback

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

อานาปานสติ วิถีแห่งความสุข

เพลลิสนี้ 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLXUiR6F5WfnzeWIM2hf8VqryO7OlQN_Ni

พื้นที่ชีวิต - สมองแห่งพุทธะ

Posted by KwamRak on 08.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

เชียงใหม่ ชาวบ้านออกมาทำบุญตานขันข้าววันออกพรรษาคึกคัก

Posted by KwamRak on 06.2012 [ TV ] - News 0 trackback
 

เชียงใหม่ ชาวบ้านออกมาทำบุญตานขันข้าววันออกพรรษาคึกคัก 

ขอเชิญชวนฟังการอภิปรายธรรมเรื่อง “พุทธแท้-พุทธไทย”

Posted by KwamRak on 08.2012 กระจายข่าว 0 trackback
 


วันอาทิตย์ที่ ๙ ก.ย. ๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.– ๑๖.๐๐ น.
....ขอเชิญชวนฟังการอภิปราย
ธรรมเรื่อง “พุทธแท้-พุทธไทย”
ณ.อาคารพิพิธภัณฑ์ ร.4 ที่วัดราชาธิวาสวิหาร (คณะใต้) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...

วิทยากรประกอบด้วย

-ท่านเจ้าคุณ ดร.พระเทพวิสุทธิกวี
ผู้ช่
วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส, เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ
-อาจารย์สันติ ฉัตรชัยเวช
อาจารย์พิเศษ โรงเรียนพระดาบส

ดำเนินการอภิปรายโดย.......
..............................
-พลตรี ดร.ทองขาว พ่วงรอดพันธุ์ 
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุศูนย์
พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ

....และสามารถรับฟังการถ่าย
ทอดสดได้ทางสถานีวิทยุคลืน FM.104.25 และ www.bpct.org 

ศาลนัดสืบพยาน คดีของหลวงพ่อเกษม

Posted by KwamRak on 26.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback

ธนาคารขยะ ชุมชนวัดกลาง

Posted by KwamRak on 23.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
http://www.youtube.com/playlist?list=PLB155B4AA13077F6F

พุทธชยันตี ฟังพระพุทธเจ้าสอน (2)

Posted by KwamRak on 21.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

พุทธชยันตี ฟังพระพุทธเจ้าสอน (2) 

มรรคมีองค์ 8 อย่างละเอียด

Posted by KwamRak on 17.2012 [ Listen ] 0 trackback

สติปัฏฐานเป็นชัยภูมิ

Posted by KwamRak on 12.2012 [ Listen ] 0 trackback


สติปัฏฐานเป็นชัยภูมิ
http://www.youtube.com/watch?v=PjTst6_ZnuU
เสียงอ่าน หนังสือ มุตโตทัย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต www.facebook.com/ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์กัณฑกะ

ว่อนเน็ต !!! เณรน้อยอายุแค่ 3 ขวบ สวดมนต์ให้พรคล่องปรื๋อ

Posted by KwamRak on 12.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

ว่อนเน็ต !!! เณรน้อยอายุแค่ 3 ขวบ สวดมนต์ให้พรคล่องปรื๋อ (ชมคลิป)

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 15:00:26 น.

หลังจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เกิดเรื่องไม่เหมาะสมในวงการศาสนาขึ้นเมื่อมีเณร 2 รูปแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการโชว์การร้องเพลงลิปซิงค์เลียนแบบ "แบงค์ วงแคลช" และ "ตูน บอดี้ สแลม"

 
ล่าสุดวงการผ้าเหลืองมีเรื่องให้น่ายินดีบ้างแล้ว เมื่อมีการโพสต์คลิปเณรน้อยวัย 3 ขวบ สามารถสวดมนต์และให้พรได้อย่างคล่องแคล่ว เรียกเสียงฮือฮาและกระแสชื่นชมให้ชาวโลกไซเบอร์เป็นอย่างมาก

พระแหล่เตือนผีพนันบอล

Posted by KwamRak on 11.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

พระแหล่เตือนผีพนันบอล

พระแร็พ โทษแค่อาบัติ

Posted by KwamRak on 10.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

พระแร็พ โทษแค่อาบัติ

หลวงพ่อคูณดีขึ้น! 10/6/55

Posted by KwamRak on 10.2012 [ TV ] - News 0 trackback

ฮือต้านมัสยิดอิสลาม

Posted by KwamRak on 10.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback


ชาวบ้านเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ต่อต้านการก่อสร้างมัสยิดในพื้นที่ เกรง
จะกระทบต่อวิถีชีวิต

งานแถลงข่าวบวชเข้าพรรษา ณ รัฐสภา

Posted by KwamRak on 10.2012 [ TV ] - News 0 trackback

พื้นที่ชีวิต - พุทธในโลกตะวันตก

Posted by KwamRak on 07.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

พื้นที่ชีวิต - พุทธในโลกตะวันตก 6Jun12

ทอดผ้าป่ามหากุศลฉลองพุทธชยันตี

Posted by KwamRak on 05.2012 [ TV ] - News 0 trackback


วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา ทางจังหวัดยะลาได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้จัดทอดผ้าป่ามหากุศลฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอำเภอ ป้องกันจังหวัด ข้าราชการฝ่ายปกครองและประชาชนเข้าร่วมในพิธี

หลวงปู่หลวง::เทศนา2เม.ย.38

Posted by KwamRak on 05.2012 [ Listen ] 0 trackback

ร่วม ฉลองพุทธชยันตี 2600แห่งการตรัสรู้

Posted by KwamRak on 25.2012 กระจายข่าว 0 trackback


ร่วม ฉลองพุทธชยันตี 2600แห่งการตรัสรู้

ที่ท้องสนามหลวง กันนะคะ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 55 นี้
 

ขอพุทธศาสนิกชนทุกท่านเตรีย
มกาย เตรียมใจ ให้พร้อมรับงานฉลองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตในงานพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้


ทไวไลท์โชว์ - งานวัดลอยฟ้า

Posted by KwamRak on 20.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

ทไวไลท์โชว์ - งานวัดลอยฟ้า 

ศรีลังกาจัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชา

Posted by KwamRak on 07.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

ศรีลังกาจัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชา

ประชาชนชาวศรีลังกาหลายหมื่นคนเดินทางมาที่กรุง โคลอมโบ ของศรีลังกาเพื่อร่วมกิจกรรมในวันเกิด ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้าหรือที่คนไทยเรียกว่า วันวิสาขบูชา กันอย่างเนืองแน่น

พระพยอมและตัน ภาสกรสที ในฅนไทยหายจน

Posted by KwamRak on 04.2012 [ TV ] - บันทึกเทป 0 trackback
 

พระพยอมและตัน ภาสกรสที ในฅนไทยหายจน 02พค55

รูปเหล่านี้ กลับไม่เคยเห็นตามหน้าสื่อ ของสื่อทรามในสังคมไทย

Posted by KwamRak on 02.2012 [ เล่าด้วยภาพ ] 0 trackback
 

รูปเหล่านี้ กลับไม่เคยเห็นตามหน้าสื่อ ของสื่อทรามในสังคมไทย

หลงกรุง - งานวัด

Posted by KwamRak on 01.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

หลงกรุง - งานวัด 29Apr12

ปล่อยวางเถอะโยม!!

Posted by KwamRak on 30.2012 บทความน่าอ่าน 0 trackback
http://drama-addict.com/2012/04/29/%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%96%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%a1/

ปล่อยวางเถอะโยม!! 

image

เรื่องมันมีอยู่ว่าที่ห้องศาสนา มีอมยิ้มคนนึงซึ่งจากนี้ไปแอดมินขอเรียกสั้นๆว่านาย “น่าพัด”

นายน่าพัดก็มาตั้งกระทู้แฉพระภิกษุสงฆ์ในห้องศาสนารัวๆ บางกระทู้ก็ถามว่าพระฉันสุกี้ MK หรือ KFC ต้องอาบัติหรือไม่?

แถมยังแฉว่าเขาเจอพระแปลกๆมาเยอะ บางรูปก็ถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิง บางรูปก็ไม่บิณฑบาตรไม่ “ทำวัด” เช้า

:shock:  บางรูปก็ไล่เตะหมาวัดเป็นงานอดิเรก หนำซ้ำยังดูมวย เล่นบอล แดกเหล้า สูบบุหรี่เหมือนคนธรรมดาไม่มีผิด!!

image

:cool:  นอกจากนั้นนายน่าพัดยังแฉพฤติกรรมนอกรีตของพระบางรูป เช่นอยู่กับเด็กผู้หญิงสองต่อสองเพียงลำพังในกุฏิ

image

บางรูปก็ฆ่าคน บางรูปก็มีรสนิยมชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิง  บางรูปก็ข่มขืนผู้หญิงหรือเลี้ยงดูผู้หญิงเอาไว้ทำเมีย

:shock:  นายน่าพัดยังอ้างอีกว่าพระมีทั้งดีและไม่ดีก็จริง แต่พระบางวัดที่กรูรู้จักนี่แม่งเชี่ยกันทั้งวัดเลยว่ะ

image

อมยิ้มอีกคนชื่อ “ราชมัล” เห็นนายน่าพัดออกมาแฉพระรัวๆ ก็ขอความร่วมมือไปยังนายน่าพัด

โดยอ้างว่านายราชมัลเนี่ยเป็นข้าราชการที่ทำงานเกี่ยวกับองค์กรพุทธ และหลังจากที่เขาฟังเรื่องเล่าของนายน่าพัดแล้ว

รู้สึกว่าถ้ามีพระนอกรีตแบบที่นายน่าพัดเล่ามาเยอะๆนี่คงไม่ไหวแล้วว่ะ มันต้องควานหาตัวมาลงโทษทางพระธรรมวินัยให้จงได้

;-)  นายราชมัลจึงขอความร่วมมือไปที่นายน่าพัดว่าถ้าเอ็งมีข้อมูลโดยละเอียดของเรื่องที่เอ็งแฉมา ก็รบกวนส่งข้อมูลมาให้กรูทีเหอะ

image

image

จากนั้นนายราชมัลก็พูดถึงประเด็นนึงที่นายน่าพัดแฉว่าเณรในวัดแห่งนึงที่ตั้งอยู่บนเกาะ “สม***” หางหาดเฉง* “

ว่ามีพฤติกรรมชอบเตะหมาจนจีวรปลิว นายราชมัลก็บอกว่าวัดที่นายน่าพัดพาดพิงถึง

ก็คือวัดบนเกาะสมุย ที่อยู่แถวหาดเฉวง จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเอง

หลังจากนายราชมัลทราบข้อมูลดังกล่าว ก็ประสานงานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาในพื้นที่โดยทันที

:lol:  ได้ความว่าวัดบนเกาะสมุยบริเวณที่นายน่าพัดระบุ มีสามเณรจำวัดอยู่น้อยมาก

image

ทั้งห้าวัดรวมแล้วมีสามเณรเพียงแค่หกรูปเท่านั้น

image

และจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีพระหรือเณรในวัดดังกล่าวมีพฤติกรรมตามที่นายน่าพัดแฉเลยซักรูปเดียว

แถมวัดหนึ่งในห้าวัดนั้นยังมีเจ้าอาวาสเป็นถึงพระวินยาธิการ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบความผิดทางวินัยของพระรูปอื่นซะด้วย

นายราชมัลก็เลยมาถามนายน่าพัดว่าถ้ามีข้อมูลยืนยันเรื่องบัดสีของพระที่แฉมาจริงๆ ก็ช่วยส่งข้อมูลมาที

;-)  จะได้ไปตรวจสอบแล้วเอาพระที่ทำเรื่องอาบัติอย่างอยู่กับสีกาสองต่อสองตามลำพังมาลงโทษให้สาสม!!

image

:oops:  ชาวพันทิปก็แสดงความเห็นกันไปต่างๆนานา บ้างก็เรียกร้องให้นายน่าพัด

ช่วยส่งข้อมูลเบื้องลึกให้นายราชมัลเอาไปใช้จัดการสะสางมารศาสนาซักที

image

:twisted:  บางคนก็แขวะนายน่าพัดว่าไอ้นี่มันไม่กล้าส่งหลักฐานให้นายราชมัลร้อกก เพราะมันได้แต่ด่าพระเอามันส์ไปวันๆเท่านั้นเอง!!

image

นายน่าพัดก็ยังยืนกรานว่าเขาเคยเห็นพระที่ทำเรื่องไม่เหมาะสมอย่างถูกเนื้อต้องตัวสาวๆหรือฉัน KFC จริงๆนะ

บางรูปแอบเอาพระเครื่องไปปล่อยให้พวกเล่นพระเช่าต่อด้วยซ้ำ บางรูปก็มีรถยนต์ส่วนตัว มีกูฎิติดแอร์สารพัด

ถ้านายราชมัลอยากได้ข้อมูลของพระนอกรีตพวกนี้ เด๋วว่างๆกรูจะเอารูปถ่ายของพวกมันมาให้ดูก็แล้วกัน

:evil:  พูดตามตรงกรูกลัวว่าแฉพระแล้วจะเป็นบาปนรกกินกบาลจริงๆว่ะ แต่ถ้าไม่แฉก็กลัวว่าพวกเอ็งจะกล่าวหาว่ากรูตอแหลเหมือนกัน

image

:lol:  นายราชมัลก็ปลอบนายน่าพัดว่าเอ็งแฉมาจนถึงป่านนี้ ยังจะไปกังวลเรื่องบาปกรรมอะไรอีกวะ?

ถ้าเอ็งอยากทำนุบำรุงพุทธศาสนาจริงๆ ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ

เอาไอ้พวกนอกรีตพวกนั้นออกไปให้พ้นๆซะสิ แต่พอกรูเอาจริงจะขอข้อมูลของเอ็งโดยละเอียด

เอ็งกลับอ้างเรื่องบาปบุญคุณโทษมาบังหน้า  เป็นข้ออ้างเพื่อไม่ให้ข้อมูลกับกรูซะงั้น

:???: ไม่ทราบว่าที่เอ็งออกมาแฉพระปาวๆเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรแอบแฝงไม่ทราบวะ!?

image

:lol:  นายน่าพัดก็อ้างว่ากรูไม่ได้มีวัตถุประสงค์ใดๆแอบแฝงทั้งนั้น ที่กรูพูดมาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น

กรูรับไม่ได้จริงๆที่มีพระนอกรีตอาศัยพุทธศาสนาบังหน้ามาทำมาหากิน ยิ่งพระใน กทม.บางวัด

ถ้าไม่มีเงินจ้างก็ไม่สวดศพให้ด้วยซ้ำ ถ้าไม่เชื่อก็ลองไปหาสอบถามในวัดแถวๆกรุงเทพดูสิ

ว่าถ้าเอ็งไม่มีเงินเลยซักบาท แต่อยากให้ช่วยสวดศพให้หน่อยพระพวกนั้นจะยอมสวดให้หรือจะไล่มึงเหมือนหมูหมา!?

image

:x  นายราชมัลก็ทวงถามอีกรอบว่าเอ็งเอาหลักฐานเด็ดๆส่งมาให้กรูซักทีเซ่

จะส่งข้อมูลทางหลังไมค์ก็ได้ถ้ามึงไม่อยากเปิดเผยตัวตนว่าเป็นคนแจ้งเบาะแส

แต่ถ้าเอ็งเอาแต่ด่าพระลอยๆโดยไม่ระบุตัวบุคคล เวลา และสถานที่เกิดเหตุแบบนี้แล้วกรูจะไปสอบสวนอะไรได้วะ!?

image

นายน่าพัดกลับอ้างว่ากรูส่งหลังไมค์ไม่เป็นว่ะครับ แต่ถ้ามึงหาว่ากรูมีเจตนาแอบแฝง

:mrgreen:  กรูก็ยินดีและพร้อมที่จะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นก็ได้วะ!!

image image

:evil:  จากนั้นนายน่าพัดก็เอารูปที่มีเณรจำนวนมากกำลังเดินห้างอยู่มาแฉว่าช่วงนี้มันมีพระหรือสามเณรเดินห้างเยอะจริงๆนะตะเอง!!

image image

:???:  นายราชมัลก็ถามนายน่าพัดทันควันว่าอะไรของมึงวะ? มึงคิดว่ากรูไม่รู้เรอะว่าภาพนั้นมันเป็นภาพอะไร

กรูจะบอกให้ว่ามันเป็นภาพข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเมื่อสองปีก่อน ที่เขานำเสนอว่า

มีสามเณรตุ๊ดสะพายย่ามสีหวานแหวว แถมยังทาปากแดงแจ๊ดไปแร่ดในห้างดังแถวเชียงใหม่!!

ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้อย่างที่มึงอ้างแน่ๆ ไม่ทราบว่ามึงมีเจตนาอะไรกันแน่วะครับ

:x  มึงคิดจะทำนุบำรุงพุทธศาสนาโดยแฉพระนอกรีต หรือมีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่ในการแฉของมึงกันแน่!?

image

image

ชาวพันทิปก็ส่งเสียงเชียร์นายน่าพัดว่ามึงจะลังเลอะไรอีกวะ ถ้ามีหลักฐานก็ส่งให้นายราชมัลไปเลยเซ่!!

แต่ปรากฏว่านอกจากนายน่าพัดจะไม่เอาสหลักฐานมาแฉแล้ว ยังแก้ตัวแทนพระนอกรีตว่าทำไมต้องเอาผิดเขาถึงขนาดนั้นวะ?

:oops:  ต่อให้พระพวกนั้นทำผิดวินัยจริง แค่เรียกมาตักเตือนหรือว่ากล่าวก็น่าจะพอแล้วนี่หว่า

image

นายน่าพัดยังบ่นอีกว่าถ้าการที่กรูออกมาแฉพระนอกรีตมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแล้วล่ะก็

:sad:  กรูจะขอแสดงความรับผิดชอบโดยเลิกนับถือและเลิกไหว้พระนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ได้โว้ย!!

image

:x  นายราชมัลก็ถามนายน่าพัดว่าแล้วมึงจะแฉพระนอกรีตไปทำไม

ถ้าไม่คิดจะส่งหลักฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดการ

การที่มึงออกมาด่าพระสงฆ์ลอยๆว่าอยุู่กับผู้หญิงสองต่อสองมั่งล่ะ ฆ่าคนมั่งล่ะ หรือข่มขืนผู้หญิงมั่งล่ะ

มันทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมเสียนะ!! ดังนั้นในฐานะที่กรูทำงานอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงจำเป็นต้องขอข้อมูลจากมึงมาตรวจสอบว่าพระนอกรีตพวกนั้นมันมีจริงรึไม่

ถ้ามีจริงก็จะได้เอามันมาลงโทษให้หมด เพราะไม่งั้นคนจะเอาไปลือกันทั่ว

ว่าพระสงฆ์สมัยนี้มีพฤติกรรมเลวทรามต่ำช้าเหมือนที่มึงแฉไปเสียหมด!!

image

แต่นอกจากมึงจะไม่ยอมให้ข้อมูลกับกรูแล้วยังสะบัดตูดหนีและอ้างว่า

จะเปลี่ยนศาสนาเพื่อแสดงความรับผิดชอบ กรูว่ามึงไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบแบบนี้ก็ได้ว่ะ

:mrgreen:   เพราะคนอย่างมึงมันคงไม่ใช่พุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่แรกแล้วมั้ง!!

image

:shock:  นายน่าพัดที่โดนตราหน้าว่าไม่ใช่พุทธศานิกชนที่แท้จริงก็ถามนายราชมัลว่า

ใจคอมึงจะบีบบังคับให้กรูถ่ายรูปพระนอกรีตพวกนั้นมาแฉเลยเหรอวะ!?

image

นายราชมัลก็สวนกลับไปว่าใครบีบบังคับให้มึงทำแบบนั้นวะ? กรูแค่อยากให้มึงบอกข้อมูลเบื้องลึกกับกรู

:lol:  ให้มากกว่าการด่าพระลอยๆไปวันๆก็เท่านั้นเอง กรูจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กรูสังกัดอยู่ไปตรวจสอบให้มึงไง

image

:arrow:  นายน่าพัดก็ตอบไปแบบอ้อมแอ้มว่ากรูบอกไปแล้วไงว่าไอ้เณรเตะหมาที่กรูพาดพิงน่ะ มันอยู่ในวัดที่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัย!!

image

:lol:  นายราชมัลก็ตอบว่า เออ กรูก็ไปตรวจสอบวัดที่มึงให้เบาะแสมาแล้วเหมือนกัน แต่ปรากฏว่าวัดที่มึงบอกใบ้มาน่ะ

มันไม่มีสามเณรจำวัดอยู่ว่ะ แล้วมึงเอาจากไหนมาพูดว่ามีเณรวัดนี้ไล่เตะหมาจนจีวรปลิวไม่ทราบวะครับ?

image

:arrow:  ชาวพันทิปเห็นทั้งสองคนเถียงกันไปมาก็พากันสงสัยว่านายน่าพัดมันต้องการอะไรกันแน่วะ?

image

:mrgreen:  บ้างก็ประณามนายน่าพัดว่าที่มึงด่าพระนอกรีตในเว็บพันทิปรัวๆเนี่ย กรูว่ามึงไม่ได้มีเจตนาจะทำนุบำรุงพุทธศาสนาหรอกว่ะ

เพราะถ้ามึงคิดจะส่งเสริมพุทธศาสนาจริงๆ มึงก็แฉมาเลยสิวะว่าพระนอกรีตพวกนั้นเป็นใคร จำวัดอยู่ที่ไหน

ขนาดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างนายราชมัลแม่งก็อุตส่าห์มาเสนอตัวจะไปตรวจสอบให้มึงแล้วไง แล้วมึงจะยังรีรออะไรอยู่อีกวะ!?

ถ้ามึงเอาแต่ด่าพระไปวันๆโดยไม่คิดจะยื่นมือเข้ามาช่วยขับไล่พระนอกรีตพวกนั้นไปให้พ้นพุทธศาสนาแล้วล่ะก็

มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ลูกทรพีเอาพ่อแม่ที่เคารพรัก มาด่าให้ชาวบ้านฟังไปวันๆร้อกกกกกก!!

image

:shock:  แต่นายน่าพัดก็ยืนยันว่าวัดนั้นมีเณรเตะหมาจำวัดอยู่จริงๆนะโว้ย!! กรูจำได้ดีว่าปีที่แล้ว

กรูเห็นเณรในวัดนั้นจริงๆ ทำไมกรูจะต้องกุเรื่องมาโกหกพวกมึงด้วยวะ!?

image

แล้ววัดที่กรูพาดพิงน่ะไม่ใช่วัดที่เอ็งไปตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีเณรนะ

:arrow:  แต่กรูก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ะว่าวัดชื่ออะไร เพราะกรูได้รับเชิญให้ไปสอนหนังสือที่นั่นเมื่อปีที่แล้วนู้นนนน

image

 :?: สรุปว่าไอ้น่าพัดนี่มันเป็นอาจารย์หรอกเหรอวะ?

:razz:  นายราชมัลก็ถามนายน่าพัดว่าถ้าเรื่องมันเกิดตั้งแต่ปีที่แล้ว แล้วมึงจะเอามาแฉป่านนี้ทำหอกอะไรวะ!?

ทำไมมึงไม่พูดตั้งแต่ปีที่แล้ว กรูจะได้แหกขี้ตาไปจับเณรพวกนั้นมาไต่สวนได้ทันท่วงที

แต่พูดก็พูดเหอะว่ะกรูว่าน้ำหน้าอย่างมึงเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอาจารย์สอนใครได้หรอกนะ

เพราะถ้าคนที่เป้นถึงครูบาอาจารย์แถมยังได้รับเชิญไปสอนหนังสือในวัดบ่อยๆ

:twisted:  แต่เสือกสะกดคำว่า “ทำวัตร” ไม่ถูกกลายเป็น “ทำวัด” ก็อย่าอ้างตัวว่าเป็นอาจาร์สอนหนังสือเลยจะดีกว่าว่ะ

แล้วมันจะไม่ใช่วัดที่กรูไปตรวจสอบได้ยังไง ในเมื่อแถวๆนั้นมันมีวัดที่ใกล้มหาลัยอยู่แค่วัดเดียวเท่านั้น

image

นายน่าพัดที่โดนไล่ต้อนเข้ามาทุกทีก็ถามชาวพันทิปด้วยความน้อยใจว่าอะไรของพวกมึงวะ

:razz:  กะอีแค่กรูเอาเรื่องฉาวของพระนอกรีตมาแฉในเว็บพันทิป พวกมึงก็ถึงกับหาว่ากรูเป็นพวกที่จ้องจะทำลายพระพุทธศาสนาเลยเรอะ!?

image

:lol:  นายราชมัลก็ตอบกลับไปว่ามึงจะเอาเรื่องฉาวของพระมาแฉมันก็ไม่ผิดหรอกนะ เพราะพระนอกรีตพวกนั้นมันมีอยู่จริงๆ

แต่ถ้ามึงกล้าออกมาแฉแล้วมึงก็ควรจะกล้าให้ข้อมูลกับพวกกรู เพื่อที่จะได้เข้าไปตรวจสอบว่ามีการต้องอาบัติเกิดขึ้นจริงๆรึไม่

ถ้ามีจริงพวกกรูจะได้จับพระพวกนั้นสึกให้หมด จะได้ไม่อยู่สร้างความมัวหมองให้กับพุทธศาสนาอีกต่อไป

ไม่ใช่เอาแต่คุยโวโอ้อวดว่ากรูรู้ กรูเห็นว่ามีพระแดกเหล้าเมายาเตะหมาข่มขืนผู้หญิงไปวันๆแต่ไม่กล้าแฉมันจนถึงที่สุดเหมือนมึง!!

image

:shock:  นายน่าพัดก็บ่นอุบอิบว่าถ้าพวกมึงอยากได้หลักฐานจากกรู ทำไมถึงไม่พูดจากับกรูดีๆวะ?

image

ส่วนเรื่องพระนอกรีตที่ถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงน่ะกรูขอยืนยันว่ามีอยู่จริง  และพระรูปที่ว่าก็อยู่ที่เมืองดาจีลิง ประเทศอินเดีย!!

:arrow:  กรูเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะว่าพระรูปนั้นมีชื่อว่าอะไรเพราะกรูเห็นเขาเปลี่ยนชื่อไปมาตั้งหลายหน

แต่กรูขอยืนยันนั่งยันนอนยันว่ากรูพูดมาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น!!

image

:lol:  นายราชมัลก็ถามกลับไปว่ามึงแน่ใจแล้วนะที่จะกล่าวหาว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่เมืองดาจลิง ประเทศอินเดีย

เพราะวัดไทยในเมืองนี้มันมีอยู่แค่วัดเดียว แล้วบังเอิ้ญบังเอิญกรูก็รู้จักกับท่านเจ้าอาวาสของวัดนี้ดีซะด้วย

ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายดายราวพลิกฝ่ามือ เอาเป็นว่าเด๋วกรูจะไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสก่อน

:o  แต่กรูมั่นใจว่าที่มึงเอาพระสงฆ์มาด่าเช็ดเม็ดในเว็บพันทิป ไม่ได้เป็นเพราะมึงมีเจตนาดีกับพุทธศาสนาแน่ๆ!!

image

:razz:  นายน่าพัดก็โวยวายว่ามึงมาหาว่ากรูมีเจตนาไม่ดีกับพุทธศาสนาได้ยังไงวะ?

กะอีแค่กรูไม่ยอมเอาหลักฐานมาโชว์ให้มึงดู มึงก็ถึงกล่าวหาว่ากรูกุเรื่องขึ้นมาเพื่อบ่อนทำลายพุทธศาสนาเลยเรอะ?

มึงอาจจะมีหน้าที่การงานที่ต้องจับผิดพระนอกรีตพวกนี้ก็จริง แต่กรูก็เป็นแค่คนธรรมดา

ที่อยากเอาเรื่องพรรค์นั้นมาบ่นมั่งก็เท่านั้น กรูไม่เคยคิดจะให้ใครไปจับพระนอกรีตพวกนั้นมาลงโทษเลย

แต่ทำไมมึงต้องยึดติดกับพฤติกรรมของพระนอกรีตบางรูปด้วยวะ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยนะเว้ย!!

:???:  มันเป็นแค่เรื่องจิ๊บจ๊อยเท่านั้น หัดปล่อยวางแล้วให้อภัยพระนอกรีตที่ข่มขืนและลวนลามผู้หญิงพวกนั้นมั่งไม่ได้รึไงวะ!?

image

:razz:  นายราชมัลก็โวยทันทีว่ามันเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยตรงไหนกันวะ!? พระลวนลามผู้หญิงนี่มันเป็นเรื่องเล็กเรอะ?

ถ้ามึงบอกว่ากรูควรจะปล่อยวางกับเรื่องส้นตีนพรรค์นี้เหมือนมึง แล้วไม่ทราบว่ามึงจะเอามาแฉให้พวกกรูฟังในเว็บพันทิปทำไม?

ก็มึงเป็นคนพูดเองนี่หว่าว่ามึงรับพฤติกรรมของพระนอกรีตพวกนั้นไม่ได้ นี่มันแปลว่ามึงปล่อยวางตรงไหน?

:o  ถ้าขนาดตัวมึงเองยังไม่มีปัญญาปล่อยวาง ก็อย่าริอาจมาสั่งสอนให้กรูปล่อยวางเลยไอ้พุทธศาสนิกชนจอมปลอม!!!

image

ชาวพันทิปที่มุงดูดราม่าอยู่ก็พากันถามนายน่าพัดว่าทำไมมึงถึงไม่ให้ความร่วมมือกับนายราชมัลวะ?

:???:  และมึงต้องการอะไรจากการเอาพระสงฆ์มาด่ากราดไปวันๆในเว็บพันทิปกันแน่!?

image

:razz:  นายน่าพัดที่โดนรุมคาดคั้นมากๆเข้าก็ชี้หน้าด่ากราดชาวพันทิปว่าพวกมึงต่างหากที่เป็นพุทธศาสนิกชนจอมปลอม!!

ปากก็อ้างว่าตัวเองเป็นพุทธ แต่จิตใจของพวกมึงกลับมืดดำต่ำช้าเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทและกิเลสตัณหา!!

image

จากนั้นชาวพันทิปกับนายน่าพัดก็เถียงกันไปมา หลังๆมีคนไปขุดคุ้ยประวัติของนายน่าพัดมาแฉว่าเจ้าตัวเป็นครูบาอาจารย์ทำงานอยู่ที่ไหน

ซึ่งนายน่าพัดก็โบ้ยว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของไอ้ราชมัลนั่นแหละ ที่ทำให้กรูถูกชาวพันทิปขุดคุ้ยประวัติออกมาแฉ

:o  ถ้าเกิดมีคนรู้ว่ากรูเป็นใครแล้วขู่ทำร้ายกรูขึ้นมา มึงจะรับผิดชอบยังไงไม่ทราบวะ!?

image

:lol:  นายราชมัลก็ตอบกลับไปนิ่มๆว่ากรูจะรับผิดชอบยังไง

เอาหลังจากกรูไปคุยกับผู้บังคับบัญชาของมึงในสัปดาห์หน้าก่อนก็แล้วกันว่ะ

แล้วกรูจะเอาข้อความที่อย่างที่มึงโพสไว้ในกระทู้นี้ไปให้ผู้บังคับบัญชาของมึงดู

เมื่อถึงตอนนั้นมึงก็จะรู้เองว่ากรูคนนี้เป็นใครและมีตำแหน่งระดับไหน!?

image

ดราม่านี้แอดมินชื่นชมนายราชมัลว่ะ คนที่คิดจะปกป้องพุทธศาสนาจริงมันต้องแบบนี้

คือพอเห็นพระนอกรีตที่ทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมทราม ก็ขอหลักฐานเพื่อเอามาไต่สวนหาข้อเท็จจริงโดยทันที

แต่การเอาพระไม่ดีมาถอกกะดอด่าเอามันส์ไปวันๆ โดยไม่คิดจะทำอะไรซักอย่าง

:evil:  เพื่อให้พฤติกรรมเลวๆนั้นได้รับการแก้ไข คนพรรค์นี้จะเรียกว่ารักพุทธศาสนาได้ยังไงวะ?

อาห์ แล้วดราม่านี้จะลงเอยเช่นไร? มึงเห็นพระลวนลามผู้หญิงแล้วปล่อยวางได้ยังไง?

;-)  พวกเธอว์จงตามไปเสพในกระทู้นี้โดยพลัน!!

คุณ mail2napat ถ้าคุณกล่าวมาขนาดนี้ ผมคิดว่าต้องขอความร่วมมือจากคุณแล้วหล่ะครับ{แตกประเด็นจาก Y12003891}

http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y12011735/Y12011735.html

นำพระเข้าไปทานอาหารหรูในห้างผิดหรือไม่

http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y12003891/Y12003891.html

ปล.ลองอ่านดราม่าเก่าดูมั่งนะเธอว์

หัวหินตักบาตรพระ10,101รูป

Posted by KwamRak on 28.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackbackชมรมบัวขาว ได้ไปร่วมบุญตักบาตรพระ 10,101รูป ณ หัวหิน วันเสาร์ที่ 28 เม.ย. 2555 เป็นครั้งแรกของของชาวหัวหินที่จัดตักบาตรพระถึง1หมื่นกว่ารูป และเป็นปฐมเริ่มในโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูปทั่วทุกจังหวัดในประเทศเทศ ในดำริของพระเทพญาณมหามุนี ท่านตั้งใจที่จะปลูกฝังศีลธรรมให้กลับคืนมาดั่งเช่นในสมัยพุทธกาล ...เอาบุญมาฝากทุกๆท่านจ้า

เสวนา "ถกจีวรคุย" : บทบาทสงฆ์กับการเมืองไทยสมัยใหม่

Posted by KwamRak on 26.2012 [ TV ] - ติดขอบเวที 0 trackback
 

งานเสวนา "ถกจีวรคุย วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555

โครงการเสวนา "ถกจีวรคุย" : บทบาทสงฆ์กับการเมืองไทยสมัยใหม่
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 14 ตุลา (ตึกหลัง) อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ

วิทยากร
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.สุรพศ ทวีศักดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
●♥●▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●♥●