[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 03-04-2013

Posted by KwamRak on 05.2013 [ Listen ] 0 trackback
 

รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 03-04-2013

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30 น. (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่03-04-2013 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย
ตอน   อสูรร้าย ขวางแก้ไข รธน.

●♥●▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●♥●

03-04-2013>>> อสูรร้าย ขวาง แก้ไข รธน.

[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 13-03-2013

Posted by KwamRak on 14.2013 [ Listen ] 0 trackback
 

"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 13-03-2013

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  น. (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่13-03-2013 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย

●♥●▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●♥●

13-03-2013>>> กกต. กทม สอยเอ๋อ แสลงใจ กกต กลาง

[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 27-02-2013

Posted by KwamRak on 28.2013 [ Listen ] 0 trackback
 

 "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 27-02-2013

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  น. (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่27-02-2013 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย

●♥●▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●♥●

27-02-2013>>>กังนัมสไตล์เป็นเหตุ ปชป แค้นไม่เลิก ช่วงโค้งสุดท้าย โดย ดร.พระมหาโชว์


[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 30-01-2013

Posted by KwamRak on 31.2013 [ Listen ] 0 trackback
 

"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 30-01-2013


ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  น. (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่30-01-2013 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย

●♥●▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●♥●

[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 23-01-2013

Posted by KwamRak on 24.2013 [ Listen ] 0 trackback
 

รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 23-01-2013


ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  น. (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่23-01-2013 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย

[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 19-12-2012

Posted by KwamRak on 19.2012 [ TV ] - News 0 trackback
 

รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 19-12-2012


>> Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" <<


ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่19-12-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย

[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 07-11-2012

Posted by KwamRak on 07.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

รายการ กระแสโลก กระแสธรรม ประจำวันที 07 พย 2555


ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
.ประจำวันพุธที่07-11-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย

โดย Team konthaiuk


[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 12-09-2012

Posted by KwamRak on 13.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 12-09-2012

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
.ประจำวันพุธที่12-09-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย
[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 29-08-2012

Posted by KwamRak on 01.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 29-08-2012

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
.ประจำวันพุธที่29-08-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย
หัวข้อ    

[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 15-08-2012

Posted by KwamRak on 16.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 15-08-2012

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
.ประจำวันพุธที่15-08-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย
หัวข้อ    


รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 04-07-2012

Posted by KwamRak on 06.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 04-07-2012

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
.ประจำวันพุธที่04-07-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย
แขกรับเชิญ -------------
หัวข้อ    

[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 13-06-2012

Posted by KwamRak on 14.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 13-06-2012

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่13-06-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย
แขกรับเชิญ -------------
หัวข้อ   

●♥●▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●♥●

[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 06-06-2012

Posted by KwamRak on 07.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 06-06-2012

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่06-06-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย
แขกรับเชิญ -------------
หัวข้อ    

●♥●▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●♥●

[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 30-05-2012

Posted by KwamRak on 01.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 30-05-2012

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่30-05-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย
แขกรับเชิญ -------------
หัวข้อ    

●♥●▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●♥●

[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 23-05-2012

Posted by KwamRak on 24.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 23-05-2012

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่23-05-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย
แขกรับเชิญ -------------
หัวข้อ    

●♥●▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●♥●

ตรงไปตรงมา 27เมย55

Posted by KwamRak on 27.2012 [ TV ] - บันทึกเทป 0 trackback
 

ตรงไปตรงมา พระมหาโชว์ 27เมย55

[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 25-04-2012

Posted by KwamRak on 26.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 25-04-2012

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่25-04-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย
แขกรับเชิญ -------------
หัวข้อ    

●♥●▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●♥●

รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 04-04-2012

Posted by KwamRak on 05.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 04-04-2012

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่04-04-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย
แขกรับเชิญ -------------
หัวข้อ    

●♥●▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●♥●

ตรงไปตรงมา 30-03-55

Posted by KwamRak on 30.2012 [ TV ] - บันทึกเทป 0 trackback
 

ดร.พระมหาโชว์ ตรงไปตรงมา 30-03-55

ตรงไปตรงมา 23-03-55

Posted by KwamRak on 23.2012 [ TV ] - บันทึกเทป 0 trackback
 

ตรงไปตรงมา 23-03-55

สำนักข่าวพระมหาโชว์แถลงข่าว

Posted by KwamRak on 21.2012 [ TV ] - สารคดี 0 trackback
 

สำนักข่าวพระมหาโชว์แถลงข่าว

สำนักข่าวพระมหาโชว์ ดอทคอม สำนักข่าวพระมหาโชว์ดอทคอม ตอน ชาวพุทธเร่งจี้หนังสือความช่วยเหลือ ท่านรองฯ สส.ลีลาวดี ให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูหมิ่นดูถูกพระพุทธศาสนาของคุณคำผกา ในรายการคิดเล่นเห็นต่าง พร้อม กับสัมภาษณ์เปิดใจ สส.ลีลาวดี

Uploader: maysa

[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 14-03-2012

Posted by KwamRak on 14.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 14-03-2012

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่14-03-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย
แขกรับเชิญ -------------
หัวข้อ   

●♥●▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●♥●

[Listen]รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 22-02-12

Posted by KwamRak on 23.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 22-02-12

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่22-02-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย
            
-------------------------------------------------------------------------------------

ตรงไปตรงมา 17-02-55(+ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย)

Posted by KwamRak on 17.2012 [ TV ] - บันทึกเทป 0 trackback


หากต้องการดาวโหลดเก็บไว้กดที่นี่ Download


รายการดีเจเอกเขกหัวอำหมาดและดีเจม๊อคโคน่า โมมาอิ-12 กพ.55-บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เฮฮา มหากุศล กับพระอาจารย์ ดร.มหาโชว์

Posted by KwamRak on 13.2012 [ TV ] - ติดขอบเวที 0 trackback


 
รายการดีเจเอกเขกหัวอำหมาด 12 กพ 55

ตอน บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เฮฮา มหากุศล กับพระอาจารย์ ดร.มหาโช


รายการดีเจเอกเขกหัวอำหมาดและดีเจม๊อคโคน่า โมมาอิ

12 กพ.55 (ช่วงบ่าย) 

ตอน สัมภาษณ์งานแรลลี่ส่งใจถึงเพื่อนในเรือนจำ

โทรติดต่อสอบถาม ร่วมช่วยเหลือนักโทษในเรือนจำได้ที่ ดีเจสันติภาพโดยตรง 

 086-3197199 ,089-1480991
--------------------------------------

แรลลี่ส่งใจถึงเพื่อนที่เรือนจำ

กรุงเทพฯ-เพชรบุรี(ชายหาดหาดเพชร)

18-19กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.3oน.

*รายละเอียด*
http://www.facebook.com/


*รายละเอียดที่Blog*
http://kwamrak.blog.fc2.com/

[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 08-02-12

Posted by KwamRak on 10.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 08-02-12

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่08-02-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย
แขกรับเชิญ             
-------------------------------------------------------------------------------------

รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 01-02-12

Posted by KwamRak on 03.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

รายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 01-02-12

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่01-02-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย
แขกรับเชิญ             
-------------------------------------------------------------------------------------

"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 25-01-12

Posted by KwamRak on 26.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 25-01-12

ขอเชิญ พี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
ออกอากาศ เวลา 19.30-20.30  a.m. ทุกวัน (Bangkok Time)
ประจำวันพุธที่25-01-2012 โดยทีมงาน KonthaiUK
โดย: ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย
แขกรับเชิญ คุณแป๊ะ บางสนาน
-------------------------------------------------------------------------------------


ดร พระมหาโชว์ แดงจันทรบุรี 21 01 55

Posted by KwamRak on 22.2012 [ TV ] - ติดขอบเวที 0 trackback

ตรงไปตรงมา 20 01 55 ดร พระมหาโชว์ หัวข้อ สามัคคีย่อมไม่มีมา

Posted by KwamRak on 21.2012 [ Listen ] 0 trackback
 

ดร พระมหาโชว์ ตรงไปตรงมา 20 01 55 หัวข้อ สามัคคีย่อมไม่มีมา

ดร พระมหาโชว์ ตรงไปตรงมา 20 01 55
หัวข้อ สามัคคีย่อมไม่มีมา
ขอบคุณ คุณ fazhi2006's 
โดย เมษ์ษาkonthaiuk.info