คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 03-08-11

Posted by KwamRak on 04.2011 [ Listen ]
คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 03-08-11
« on: August 03, 2011, 08:55:03 PM »

ขอเชิญพี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
 โดย
ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย  
ประจำวันพุธที่ 03-08-2011 เวลา 19.30 น.-20.30 น.
ตามเวลาในประเทศไทย โดยทีมงาน KonthaiUK
 
MediaFire > > MP3      60 นาที ... MB

4shared   > > MP3      60นาที *** MB<a href="http://www.4shared.com/embed/722325406/40de0798" target="_blank">http://www.4shared.com/embed/722325406/40de0798</a>

คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 27กค54

Posted by KwamRak on 04.2011 [ Listen ]
« on: July 27, 2011, 08:13:19 PM »

ขอเชิญพี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
 โดย
ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย  
ประจำวันพุธที่ 27-07-2011 เวลา 19.30 น.-20.30 น.
ตามเวลาในประเทศไทย โดยทีมงาน KonthaiUK
 
MediaFire > > MP3      60 นาที ... MB

4shared   > > MP3      60นาที *** MB<a href="http://www.4shared.com/embed/713497857/ab90ff5a" target="_blank">http://www.4shared.com/embed/713497857/ab90ff5a</a>

คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย 20กค54

Posted by KwamRak on 04.2011 [ Listen ]
« on: July 20, 2011, 09:25:13 PM »

ขอเชิญพี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
 โดย
ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีโย  
ประจำวันพุธที่ 20-07-2011 เวลา 19.30 น.-20.30 น.
ตามเวลาในประเทศไทย โดยทีมงาน KonthaiUK
 
MediaFire > > MP3      60 นาที ... MB

4shared   > > MP3      60นาที *** MB<a href="http://www.4shared.com/embed/704936726/df154c3c" target="_blank">http://www.4shared.com/embed/704936726/df154c3c</a>

[Listen]"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีย์โย 13กค54

Posted by KwamRak on 13.2011 [ Listen ]
« on: July 13, 2011, 09:51:29 PM »

ขอเชิญพี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "กระแสโลก กระแสธรรม"
 โดย
ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีย์โย  
ประจำวันพุธที่ 13-07-2011 เวลา 19.30 น.-20.30 น.
ตามเวลาในประเทศไทย โดยทีมงาน KonthaiUK
 
MediaFire > > MP3      60 นาที ... MB

4shared   > > MP3      60นาที *** MB<a href="http://www.4shared.com/embed/696285038/b4f03682" target="_blank">http://www.4shared.com/embed/696285038/b4f03682</a>


[Listen]คลิปรายการ "โลกกับธรรม" โดย ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีย์โย 06กค54

Posted by KwamRak on 06.2011 [ Listen ]
« on: July 06, 2011, 07:30:52 PM »

ขอเชิญพี่น้องที่มีจิตศรัทธา Download คลิปรายการ "โลกกับธรรม"
 โดย
ดร.พระมหาโชว์ ทสสนีย์โย  
ประจำวันพุธที่ 06-07-2011 เวลา 19.30 น.-20.30 น.
ตามเวลาในประเทศไทย โดยทีมงาน KonthaiUK
 
MediaFire > > MP3      60 นาที ... MB

4shared   > > MP3      60นาที *** MB<a href="http://www.4shared.com/embed/687565354/21b2e685" target="_blank">http://www.4shared.com/embed/687565354/21b2e685</a>