ฐิติมา ฉายแสง โฆษกรัฐบาล 27/09

Posted by KwamRak on 29.2011 [ TV ] - ติดขอบเวที 0 trackback


ฐิติมา ฉายแสง
อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
อนุตตมา อมรวิวัฒน์
ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา

โฆษกป้ายแดง ฐิติมา ฉายแสง

Posted by KwamRak on 27.2011 [ TV ] - บันทึกเทป 0 trackback