จับข่าว เล่าความ 26 สค.54 ฟังข้อคิดจาก คุณจาตุรนต์ ฉายแสง

Posted by KwamRak on 27.2011 [ TV ] - บันทึกเทป 0 trackback
จับข่าว เล่าความ 26 สค.54

ฟังข้อคิดจาก คุณจาตุรนต์ ฉายแสง (ขอบคุณ iNews Channel)

จับข่าวเล่าความ 16สค 54

Posted by KwamRak on 17.2011 [ TV ] - บันทึกเทป 0 trackback

จับข่าวเล่าความ 11 สค 54

Posted by KwamRak on 12.2011 [ TV ] - บันทึกเทป 0 trackback

จับข่าวเล่าความ 9 สค 54

Posted by KwamRak on 10.2011 [ TV ] - บันทึกเทป 0 trackback

จับข่าวเล่าความ 3.7.54

Posted by KwamRak on 03.2011 [ TV ] - News