[TV]26-02-2011:เบื้องหลัง 6ตุลา เบื้องหน้าประชาธิปไตยไทย

Posted by KwamRak on 26.2011 [ TV ] - ติดขอบเวที


แถลงข่าว 35ปี จากลานโพธิ์ถึงภูพาน ณ หอประชุมศรีบูรพา

( อ.ยิ้ม;สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, จอม เพชรประดับ, วัฒน วรรลยางกูร, คำผกา )