เข้าใจมรดกโลกอย่างคนเข้าใจ

Posted by KwamRak on 09.2011 [ TV ] - ติดขอบเวที 0 trackback

Uploaded by MrPrainn on Jul 14, 2011 อาจารย์อัครพงษ์ ค่ำคูณ งานเสวนาวิขาการ CITU FORUM ครั้งที่ 16 "การบริหารจัดการมรดกโลก" ณ ห้องบรรยาย CITU 513 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554