คำแถลงการณ์ May 11, 2011 ที่ United States Congress

Posted by KwamRak on 13.2011 กระจายข่าว

Thai National Coalitions Movement (TNCM)
P O BOX 855 Charles Town, WV 25414 USA
http://www.internetfreedom.us
Mobile: (202) 286-5498
E-mail: reduddusa@gmail.com

May 11, 2011

Members of the United States Congress

Chairman of Organizing Committee of the Vietnam human rights Day

Distinguish guests

Ladies and Gentlemen


On behave of my delegation, the Thai National Coalition Movement also known as the Thai red shirts. We are none violence movement for Democracy for Thailand.

We are here to introduce you that we are not a terrorist organization. We are ordinary Thai citizen group seeking for freedom, liberty and justice, through peaceful means.

We fight against double standard that is bestowed up on us under the current situation in Thailand.
We are also fighting to free all political prisoners who are victims of current vicious law of Lese Majeste whereby the Monarchy is untouchable and can do no wrong is indeed wrong.

Thailand is not a freedom country. Their citizens are being deprived of freedom of speech, freedom of writing, and freedom of information.

We believe in the principle of Human right and we will stand side by side with Vietnamese and Laotian delegation, which fight for freedom and liberty until we are victorious.

Thank you

President of the Thai National Coalition Movement (TNCM)
คำแถลงการณ์
ภาษาไทย

ในฐานะแนวร่วมพลังแห่งชาติไทย หรือที่รู้จักกันดีในนามว่า คนเสื้อแดง

เราคือผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างสันติ และอหิงสา
เราต้องการอยากจะให้โลกรับรู้ว่า
เราไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย

พวกเราเป็นประชาชนธรรมดา
ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่ออิสรภาพ เสรีภาพ และภราดรภาพโดยสันติวิธี
เราต่อสู้กับระบอบ ระบบ 2 มาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในทุกวันนี้

ในฐานะเดียวกัน เราต้องการต่อสู้เืพื่อการปล่อยตัวของนักโทษการเมือง
ผู้ซึ่งประสบชะตากรรม อันเนื่องมาจากกฏหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ซึ่งเราคิดว่าไม่เป็นธรรมต่อประชาชนประเทศไทยในเวลานี้
ประชาชนไทยอยู่ภายใต้สภาพบีบบังคับ ไม่สามารถมีอิสระในการพูด
อิสระในการเขียน และไม่มีอิสระในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

เรามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่ง
ในเรื่องสิทธิของมนุษย์ชน
เราจะยืนอยู่เคียงข้างชาวเวียดนาม และชาวลาวทุกๆท่าน
ที่เป็นผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย จนกว่าเราจะได้รับชัยชนะ

ขอขอบคุณ